ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР

Вот уже несколько лет нет среди нас Шахмардана Есеновича Есенова – человека неповторимой природной и духовной красоты, яркого исследователя, создателя плодотворной научной школы по важнейшему направлению геологической науки в Казахстане, государственного деятеля и одного из выдающихся организаторов отечественной академической науки.

ПОЛВЕКА МЫ БЫЛИ ПОЧТИ РЯДОМ

В памяти у многих Шахмардан Есенов – известный геолог, одаренный исследователь недр, талантливый организатор геологической службы и науки, крупный общественный и государственный деятель, профессор, академик, доктор наук, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и Казахской ССР, успешно работавший Министром геологии и Президентом Академии наук республики, избранный депутатом и заместителем председателя Верховного Совета СССР, депутатом и председателем Верховного Совета КазССР; человек, прошедший в основном по стремительно восходящему пути, однако несправедливо подвергшийся преследованию и гонению, сократившим годы его жизни.

ПАМЯТИ Ш.Е. ЕСЕНОВА*

Редакционная коллегия единодушно решила начать эту рубрику с посмертной статьи о жизнедеятельности крупного ученого, замечательного человека, совсем недавно покинувшего нас – Шахмардана Есеновича Есенова.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АКАДЕМИКЕ ШАХМАРДАНЕ ЕСЕНОВЕ

С Шахмарданом (да будет мне позволительно именовать его так) я был знаком со студенчества. Еще с тех молодых лет ему была присуща забота (я бы сказал опека) о младших.

СВЕТЛЫЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Начало моей научной деятельности совпало с избранием в 1967г. Шахмардана Есеновича Есенова президентом Академии наук, затем директором крупнейшего Института геологических наук имени К.И. Сатпаева АН Казахской ССР, где я работал после окончания Казахского политехнического института геологоразведочного факультета по специальности геология нефти и газа.

«...ЖАСЫ ҮЛКЕНГЕ - ІНІ, ЖАСЫ КІШІГЕ - АҒА БОЛУҒА ЖАРАСАМ...»

(Шахмардан Есеновтің зайыбы Кәмиланың жан сыры)

...Осы сөзді Шахаң жиі - жиі қайталаушы еді. Енді барлап, ой елегінен өткізе қарасам, ол үлкенге - іні, кішіге - аға бола білген екен. Жұмыс десе, ішер асын жерге қоятын Шахаң былайғы өмірде тым қарапайым, өте кішіпейіл болатынды. Өзінің аспандап тұрған қызмет дәрежесіне, атақ-абыройына, бедел-біліміне орай кеуде керіп, менменсіп шалқайып, еш уақытта көкірегінің буына нан піскен емес. Ол - бойындағы ғылым-білімін, өрнекті де, айшықты ойын, сан-салалы кәсіби мамандығын, жүрегіндегі ізгілік, болмысыңдағы қажыр-қайратын елі үшін, халқы үшін сарқа жұм- сады десем, артық айтқандық болмас.

ДАРАБОЗ

Тағдыр маған алдымен Шахаңның әкесімен кездесіп танысуға жазыпты, Ұмытпасам, бұл 1942 жылдың басы еді. Мектептерде мұғалімдер жетіспегендіктен жоғарғы кластардың бірнеше оқушылары бір жағынан мұғалімдік жұмысты атқарып жүргенбіз. Бір күні әскери дайындық пәнінің оқытушысы Сағымбай Дәулетов деген жігіт үйленіп, үйіне бес-алты жолдастарын жинады. Ортамызда орыс әдебиетінің оқытушысы Андреев деген мұғалім бар.

ЖАНЫМЫЗ ЖАРАСҚАН ЕДІ

Есімдегілер

Менің өте жақсы, өте жақын дос інілерімнің бірі академик, балаларды емдейтін, оларды көлденең ажалдан, бейнеттен қорғайтын азаматымыздың - бірі Камал Ормантаев телефон соғып хабарласты.

Страница 1 из 5

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper