Күй өнерін құнттап жүрміз бе?

Алла тағала он сегіз мың ғаламды сан тұрлі етіп жаратқан. Тауық жұмыртқасындай домалата қойса да өз еркінде еді ғой. Сол себепті ғаламшарда сан түрлі адамдар, хайуанаттар мен өсімдіктер әлемі пайда болған. Ал адамдар ақ, қара, сары, қоңыр, тілдері де нешеме түрге бөлінген. Олай болса жаратушының өзі әртүрлілікті қалайды екен Жаңағы айтқан сан түрліліктің бір белгісі ұлттық тілдің, салт-сана мен дәстүр-әдеттің алуандығы емес пе?

СИСЕМ АТА - МАҢҒЫСТАУ ПАНТЕОНЫ

          Адам пендесінің табиғаты - ізденіс, қозғалыс.
          Тіршілігі көш- керуен, о да ізденіс пен қозғалыс.

Осы аксиоманы толық пайдалана білгендердің бірі адай тайпасы болса керек. Әлемді бес ғасырдай шарлап келіп, ата қонысы Маңғыстауға оралған адайлар Маңғыстау мен Үстіртті немесе жергілікті ел тілімен айтқанда Ой мен Қырды мекен еткеніне бірнеше ғасыр жүзі болды.

САН ҚЫРЛЫ ТАЛАНТ

Мұрат Өскенбайұлының мерейтойы қазан айының 7-9 күндері республикалық мәртебедегі күй мерекесі ретінде аталып өтпек

Жақында облыс әкімінің орынбасары Сұлтанбек Макежановтың төрағалық етуімөн ме-рейтойға дайындық барысы тыңдалып, талқыланды. Облыстық мәдениет басқармасының бастығы Серік Еңсегенов мәжіліске қатысушыларды мерейтой бағдарламасымен және дайындық барысымен таныстырды. Бағдарламада облыстың барлық аудан қалаларында Мұрат Өскенбайұлының шығармашылығын насихаттауға арналған мәдени шаралар, мерейтой күндері Ақтауда осы тақырыпта ғылыми-практикалық конференция мен республикалық күйшілер сайысын өткізу қаралған. Оған республикамыздың барлық облыстары, Астана, Алматы қалаларымен қатар көршілес түрікмен, қарақалпақ, өзбек елдерінен де өнерпаздар шақырылмақ. Мерекелік естелік сыйлықтар, арнайы буклеттер шығарылады. Күй сайысының жеңімпаздарына жүлдеге жеңіл автомашинапар берілмек.

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА (Начало)

Из истории Мангистауской нефти

«Новая страница в истории казахстанской нефти открылась с обретением Казахстаном государственной независимости».
Н.А. Назарбаев

Сегодня одной из важнейших проблем мировой экономики является вопрос запасов энерге-тических ресурсов, основными видами которых являются нефть, газ, уголь, гидроэнергетические ресурсы, атомная энергия, синтетическое топливо и другие. В настоящее время более 90% мировой энергетики составляют нефть, газ и уголь.

КӨНЕ ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКШТЕРІ – ҰРПАҚ ҚАЗЫНАСЫ

Ұрпақган-ұрпакқа мұра болған руникалық жазба ескерткіштер (VIII іт.) қазақ және өзге түркі халықтарыньщ көне дәуірде мәдени деңгейінің өте жоғары болғандығын дәлелдейтін баға жетпес асыл қазына. Бүкіл әлемге танылған түркі руникалық жазбалары атақгы Егапет перғауындарының қорғандарынан табылған шумер жазуларымен дәуірлес болып келеді.

Последний путь Великого Кобзаря

Тарас Григорьевич Шевченко. Это имя навсегда связано с нашим краем. Здесь, в Ново-Петровском укреплении, он провел тяжелые годы царской ссылки, окончательно подорвавшие его здоровье.

ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ КЕРУЕНДЕР ІЗІМЕН

Біз Қызылқаланың негізін қалаушылар арасында хорезмдік қолөнершілер мен көпестер болуы мүмкін деп болжай аламыз. Қаланың бас жоспарын құрастырған кезде тұрғын үй қүрылыстарының жан-жаққа күн бағыты бойынша бағыттануы анықталған. Бір типтік бағыттағы үйлер көшелік кешендерге біріктірілген. Сірә, бұл онда тұратындардың әр түрлі дінді ұстанғандығын білдіріп тұрған болар. Хазарлық және хорезмдік Х-ХІІ ғ.ғ.

Святой Султан-эпе - покровитель мореплавателей

В преданиях мангистауской земли сохранилось упоминание, что здесь жили, проповедовали и были похоронены 360 суфиев, причисленных местным населением клику святых. Имена некоторых из них были подзабыты, а могилы затерялись на пустынных и безбрежных просторах Мангистау, но большую часть этих имен народная память сохранила и донесла до наших дней: Шопан-ата, Масат-ата, Султан-эпе, Караман-ата, Шакпак-ата, Кошкар-ата, Бекет-ата, Темир-баба... Местные жители и их потомки и сегодня свято чтят эти имена, а могилы суфиев являются святынями, куда на поклон приходят многочисленные паломники.

Страница 1 из 8

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper