ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ЗАБОТЛИВЫЙ ТОВАРИЩ

Мне довелось поработать вместе с Шахмарданом Есеновичем в 1961-1965 гг., когда он был министром геологии, а я – его заместителем.

ШАХМАРДАН ЕСЕНОВ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Шахмардан Есенович Есенов – один из лучших сынов казахского народа – был выдающейся личностью своей эпохи, посвятившей яркую, полную творческого горения жизнь Отчизне, родному народу. Он известен как одаренный исследователь недр, крупный ученый-геолог, талантливый организатор геологической службы и академической науки в Казахстане, а также большой общественный и государственный деятель.

МГНОВЕНИЯ ДОБРЫХ ВСТРЕЧ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ШАХМАРДАНОМ ЕСЕНОВЫМ

Пожалуй, на всех поворотах судьбы мне приходилось встречаться и даже сотрудничать с Шахмарданом Есеновичем. Но это были лишь мгновения добрых встреч и бесед, поскольку он всегда был озабочен очередными делами ученого и педагога, государственного и общественного деятеля.

«...ЖАСЫ ҮЛКЕНГЕ - ІНІ, ЖАСЫ КІШІГЕ - АҒА БОЛУҒА ЖАРАСАМ...»

(Шахмардан Есеновтің зайыбы Кәмиланың жан сыры)

...Осы сөзді Шахаң жиі - жиі қайталаушы еді. Енді барлап, ой елегінен өткізе қарасам, ол үлкенге - іні, кішіге - аға бола білген екен. Жұмыс десе, ішер асын жерге қоятын Шахаң былайғы өмірде тым қарапайым, өте кішіпейіл болатынды. Өзінің аспандап тұрған қызмет дәрежесіне, атақ-абыройына, бедел-біліміне орай кеуде керіп, менменсіп шалқайып, еш уақытта көкірегінің буына нан піскен емес. Ол - бойындағы ғылым-білімін, өрнекті де, айшықты ойын, сан-салалы кәсіби мамандығын, жүрегіндегі ізгілік, болмысыңдағы қажыр-қайратын елі үшін, халқы үшін сарқа жұм- сады десем, артық айтқандық болмас.

ЕСІМІ ЕСТЕН КЕТПЕС

«Жаксының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, жақсылығы өз бойынан төгіліп артылып, халқына, ел-жұртына шашу болып шашылған, туған жерінің сүйікті перзентіне, ешқашанда ұмыттырмас біртуар ұлына айналған Шахмардан Есенұлындай жақсы ағаны есіме алған сайын өн-бойымды бір ғажайып сағыныш оты шарпып өткендей тебіреністі күйге түсемін.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ

Шахмардан Есенович ЕСЕНОВ – один из лучших сынов казахского народа – был выдающейся личностью своей эпохи, посвятившей свою яркую, полную творческого горения жизнь Отчизне, родному народу. Он внес большой вклад в дело создания геологической службы, развития академической науки и подготовку инженерных кадров в Республике Казахстан. Вместе с тем был крупным общественным и государственным деятелем.

ЧЕЛОВЕК НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Мне посчастливилось работать под руководством академика Шахмардана Есеиовича Есенова, быть причастным к некоторым его планам и свершениям, быть очевидцем его многогранной деятельности.

Страница 1 из 5