АЙТАРЫ МОЛ АЙТБАЙ

Қазақтың көркем сурет өнерінде алғанынан берері, айтқанынан айтары мол таланттың бірі Айтбай Құлбаев десек жаңылмаспыз,сірэ. Қашан көрсең де әйтеуір бір ізденіс соңында жүретін Айтбай Қонысбекұлы жақында Астанадағы «Астана күніне» қатысып, Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына және осы күнге орай ұйымдастырылған Қазақстан суретшілерінің республикалык симпозиумына қатысып, жоғары деңгейдегі шығармашылык жұмыстары үшін арнайы дипломмен марапатталып қайтты.

ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

Концерт украинского ансамбля «Смеричка» начинался в 17 часов. В тот летний день жара стояла - под сорок градусов. Она, казалось, к вечеру не только не уменьшилась, но,наоборот, возросла: нагретая за день земля щедро отдавала тепло. Мы опасались что, хоть то было и воскресенье, зрители на концерт не придут. Однако зал Дома культуры «Дружба» оказался практически полон.

ПІР БЕКЕТ

Мединада - Мұхаммед,
Түркістанда - Қожа Ахмет,
Маңғыстауда - Пір Бекет.

Бекет Ата Мырзағұлұлы шежірешілердің айтуына қарағанда 1750 жылы Жем бойындағы Ақмешітте орта шаруаның отбасында өмірге келіпті. Әкесі аруақты Адай Атаның алтыншы ұрпағы саналатын Мырзағұл еңбекқорлығымен елінің сыйына бөленген. ал анасы Жәния шешеміз ақылдылығымен ауыл-аймағының арасында қадірі асқан жандар болыпты. Атасы Жаналы да әділдігімен аты шыққан. азғана адайға ғана емес. қоныстас кіші жүз руларына танымал, беделді ақсақал болған көрінеді.

КАМЕННЫЕ ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО

Оператор Северо-Каспийского проекта, «North Саsрiап Орегаting Соmраnу», внес вклад в реализацию государственной программы "Культурное наследие», а также в празднование 260-летнего юбилея известного суфийского философа, архитектора, зодчего Беккет-ата Мырзагулулы.

АРМАНДА КЕТКЕН БІР АРЫС...

Ұланғайыр жер мен ұлтанды елді езгіде ұстап, өзінің отарлау саясатын арсыздықпен жүргізген патша үкіметі қазақтың небір марғасқа ұлының қанын сорып, жанын қыйған аждаһа құрылым болғандығы бүгін көпшілікке аян. Тіршілік иесіне берген жанын алуға Алланың өзі ғана ықтиярлы, алайда, дін атаулыны мансұқтап, оның өкілдерін жау ретінде жазалаған отаршылдар ойраны талайды тентіретіп, талайдың тұқымын құртқан еді. Солардың бірі - қазақтың дарынды ұлы, дін және қоғам қайраткері, инженер-геолог ғалым, емші, ағартушы Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы болатын.

НЕФТЯНАЯ ЭПОПЕЯ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА…

Сегодня Казахстан занимает второе место по уровню добычи «черного золота» среди стран СНГ, а в мире — входит в первую двадцатку. Не секрет, что львиная доля всей добываемой нефти в республике приходится на месторождение Узень, которое в последние годы переживает второе рождение.

...А все началось ровно полвека назад. В июле 1961 года на месторождении Узень при бурении скважины № 18 был получен фонтан газа. Это случилось впервые на Южном Мангышлаке. Тут же началась интенсивная разведка залежей углеводородов. А в это время из шестой скважины на площади Жетыбай забил первый фонтан нефти. Затем пришла очередь Узеньского месторождения с еще большими запасами. В том же году на скважине Г-1 в смене бригады Николая Петрова на площади Узень ударил второй после жетыбайского нефтяной фонтан.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Богатый научный материал получен в ходе рядовой экспедиции

Очередная экспедиция сотрудников областного историко-культурного заповедника несколько затянулась. За два месяца они преодолели четыре тысячи километров по Бейнеускому и Каракиянскому районам области и посетили более тридцати объектов. Причем в большинстве случаев этими объектами были не посещаемые урочища, заброшенные колодца или малочисленные населенные пункты. Так одной из точек, которые непременно следовало посетить, стала южная часть песков Сам. Отсюда, как, впрочем, из любого другого места, археологи уезжали не с пустыми руками - недаром считается, что в Мангистау сконцентрировано две трети историко-культурных и археологических памятников.

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЮРТА

Райским уголком называют Кендирли все, кто побывал на этом Мангистауском курорте, построенном нефтяниками в полном соответствии с самым взыскательным вкусом, как говорят нынче, по евростандарту. А бывают здесь не только мангистаусцы. Уже не первый раз встречает Кендирли гостей из дальнего зарубежья, здесь проводятся форумы, конференции, международные встречи на самом высоком уровне. И, конечно, порадовать и удивить гостей хочется не только комфортом и красотой морского курорта в сердце пустынной степи.

Страница 1 из 8