Бюллетень новых поступлений

Наименование

Экз.

ч/з

Нигметова Г. Н.  Элементарлық математика.  ОҚ. -Актау.  КТИУ, 2022, 132б - 978-601-308-679-8.                                   

1

2

Урбисинова Б. Т.  Математикадан факультативтік есептерді шешу практикумы.  ОҚ.  Актау. -КТИУ, 2022, 128б       - 978-601-308-678-1:                    

1

2

Урбисинова Б. Т.  Математика 1.  ОҚ.  Актау. -КТИУ, 2022, 130б:                  978-601-308-764-1:                                                   

1

2

Бусурманова А. Ч.  Физикалық химияның есептер жинағы: ОҚ.  Актау. -КТИУ, 2022, 135б.   , - 978-601-308-398-8:                                                                  

1

2

Бусурманова А. Ч.  Коллоидтық химияның есептері мен тапсырмалары:  ОҚ.  Актау. -КТИУ,  2022,  189б.    - 978-601-308-398

1

2

Биғожа О. Д., Асилбаева Р. Б.  Нанотехнология және наноматериалдар.  ОҚ.  Актау. -КТИУ,  2022,  148б.   ,  - 978-601-308-658-3:                                

1

2

Биғожа О. Д., Асилбаева Р. Б.  Нанотехнологияның физикалық негіздері.  ОҚ.  Актау. -КТИУ,  2022,  122б

1

2

Диярова Л. Д.   Математика для экономистов.  УП.  Актау. -КТИУ,  2022,  237б,     978-601-308-570-8: Маг. Бак                                                                                                                         

1

2

Диярова Л. Д.   Жоғары математика.  ОҚ.  Техникалық мамандықтарға.  Актау. -КТИУ,  2022,  184б.    978-601-308-569-2   /310                                                                      

1

2

Кощанова Г. Р., Кулжагарова Б. Т.  Математикалық талдау.  ОҚ.  Актау. -КТИУ,  2022,  184б.    978-601-308-569-2   /                                                                      

1

2

Кощанова Г. Р.,  Математиканы оқытуда оқушылардың экономикалық ойлауын қалыптастыру .  Монография.  Қарағанды. -,  2022,  135б.    978-601-08-2078-4   /                                                                      

1

2

Мангибаева Д. Д.  Статистика. УП.  Актау. -КУТИ, 2022, 133с; 978-601-308-601-9

1

2

Табылғанов М.  Мұнай және газды өндірудегі технологиялық процесстерінің қауіпсіздігі. ОҚ., 2022., 147б. 978-601-308-418-3

1

№1

 

Туркменбаев  М. Б. Комплексоны на основе фенолов и алкилпиридонов и изучение их свойств. Монография., 2022., 110с. 978-601-308-573-9. Бак. Маг. Док.

5

№1

Туркменбаев А. Б.  Модульдік оқыту технологиясы.   Монография. -Актау, 2022, 127б.  -978-601-308-572-2

2

2

Туркменбаев А. Б.  Модульдік оқыту технологиясы.   Монография. -Актау, 2022, 127б.  -978-601-308-572-2

3

№4

Taimuratova L.  Investigation of the longitudinal magnetoresistance of p-type silicon in strong magnetic fields under uniaxial elastic deformation. - Монография, Актау 2021., 110с. -978-601-226-196-7

2

1

2

2

Аимова М. Ж.  Элементтер химиясы.  ОҚ.  Актау. -2022,  161б. 978-601-308-707-8

1

2

Бисенова Л. Е., Ерманова Н. Ш. Дүние жүзінің саяси,  әлеуметтік және экономикалық географиясы. ОҚ. Актау, 2022, 138б.  978-601-308-616-3

1

2

Бисенова Л. Е., Ерманова Н. Ш. Саяси,  әлеуметтік,   экономикалық географияға кіріспе. ОҚ. Актау, 2022, 138б.  978-601-308-612-5

1

№2

Сағындықова Э. У.  Биологияны оқыту әдістемесі.  ОҚ. Актау, 2022,  138б.  978-601-308-614-9

1

№2

Абдыкеримова Э. А.  Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде қолдану.  Монография. -Актау. 2022. -123б. 978-601-308-571-5

2

№2

Абдыкеримова Э. А.  Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде қолдану.  Монография. -Актау. 2022. -123б. 978-601-308-571-5

3

№4

Сабитова Н. Ж., Жауханова Л. А., Мобильді қосымшалар және интернет платформалар.  ОҚ. Актау, 2022. -256б. 978-601-308-417-6

1

№2

Сабитова Н. Ж., Бағдарламаларды жасақтаудың құрал-жабдықтары. -ОҚ. Актау. -2022, 137.  978-601-308-415-2

1

№2

Sabitova N. Zh. Fundamentals of information systems. ОҚ. -Актау. 129б. 978-601-308-416-9

1

№2

Қожахмет Қ., Кылышбаева Н. Черкешова С. Жер физикасы. ОҚ., 2022., 147б. . 978-601-308-662-0. Бак. Маг.

1

№1

Мугауова С., Бисембаева К., Жазыкбаев К. Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау. ОҚ., 2022., 303б. 978-601-350-173-4

 

№1

Жидебаева А. Е.  Метеорология және климатология.  ОҚ. Актау, 2022, 148б.  ГЕогр.

1

№2

Айткулов А. Бисембаева К. Жолбасарова А. Нуршаханова Л. Сабырбаева Г. Исследование процесса разработки месторождения при воздействии на пласт в осложненых условиях. Монография., 2022., 119с. 978-601-08-2353-2. Маг. Док.

1

№1

 

Сабырбаева Г. Бекбаулиева А.  Новые технические средства и технологии скважинной добычи нефти. УП. 2022., 123с. 978-601-308-741-2

 

№1

 

Бусурманова Э. Жаңартылатын энергия көздері. ОҚ., 2022., 137б. 978-601-308-397-1

1

№1

Тогашева А. Газонефтепроводы. УП. Алматы., 2021., 164с. 978-601-352-216-5

5

№1

 

Тогашева А. Баямирова . Р. Сарбопеева М. Ұңғыны жөндеу. ОҚ., 2022., 84б.

1

№1

Койшина А. Мұнай және газ кенорындарын пайдалану кезіндегі термодинамика және жылу техникасы. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-592-0. БАк, Маг, Док.

1

№1

 

Койшина А. Қиын кенорындардан мұнай өндіру үшін технологияны таңдау. Монография., 2022., 109б. 978-601-308-594-4. Бак. Маг.

1

№1

 

Койшина А. Мұнай және газды модельдеу концепциясы. ОҚ., 2022., 131б. 978-601-308-590-6. Маг. Док.

1

№1

 

Койшина А. Нурсейтова Т. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау. ОҚ., 2022., 132б. 978-601-308-593-7

1

№1

 

Нуршаханова Л. Закенов С. Күрделі жағдайларда мұнай және газ өндіру технологиясы. ОҚ., 2022., 128б.

1

№1

 

Зәкенов С. Нуршаханова Л. Мұнай кен орындарын игеруді модельдеу. Оқулық., 2022., 132б. 978-601-352-645-4

1

№1

 

Нуршаханова Л. Закенов С. Оценка давления насыщения нефтей в процессе разработки месторождения. Монография., 2022., 114с. 978-601-352-646-1. Бак. Маг.

1

№1

 

Эфендиев Г. Фейзуллаев А. Каражанова М.  Мұнай газ технологияларының геологиялық негіздері. ОҚ., 2022., 162б. 978-601-308-683-5. Бак. Маг.

1

№1

 

Кылышбаева Н. Петрография және петрология. ОҚ., 2022., 129б. 978-601-308-663-7

1

№1

Кылышбаева Н. Кристаллография және минералогия. ОҚ., 2022., 138б. 978-601-308-666-8

1

№1

 

Қожахмет Қ. Черкешова С. Жиенбаева Г. Туран плитасының геологиясы. ОҚ., 2022., 147б. 978-601-08-2265-8. Бак. Маг.

1

№1

 

Черкешова С. Мұнайгаз кәсіпшілік геологиясы. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-651-4

1

№1

Чажабаева М. Манкешова О. Повышение ресурсов работоспособности техники штанговых скважинных насосных установок. Монография., 2022., 112с.

1

№1

 

Чажабаева М. Теңізде мұнай және газ өндіруге арналған машиналар мен жабдықтар. Оқулық., 2022., 310б. 978-601-08-2216-0

1

№1

 

Бекбаулиева А. Мұнай және газ өнеркәсібін автоматтандыру. ОҚ., 2022., 100б. 978-601-308-655-2

1

№1

 

Букаева А., Билашова Г. Машина жасау өндірісін автоматты жобалау жүйелері. Оқулық., 2022., 168б. 978-601-308-659-0

1

№1

 

Билашова Г. Букаева А. Өлшеудің жалпы теориясы. Оқулық., 2022., 146б. 978-601-308-684-2

1

№1

 

Бекенова А. Конструкционные материалы и термическая обработка. УП. 2022., 128с. 978-601-308-694-1

1

№1

Мадиярова А. Композиционные материалы в машиностроении. Уч., 2022., 162с. 978-601-308-649-1.  Бак. Маг.

5

№1

Мамбеталиева Г. Сварочное производство. УП., 2022., 82с. 978-601-308-749-8

1

№1

Букаева А. З., Поветкин В. В. Исследование и разработка конструкции термодинамического рабочего органа для добычи и поверхностной обработки блоков из крепких горных пород. Монография., 2022., 139с. 978-601-08-2287-0

1

№1

Тайжанова Л. Жұмыс орындарын аттестатау және жағымсыз факторлардан қорғау. ОҚ., 2022., 133б. 978-601-308-485-5

1

№1

 

Тайжанова Л. Ноксология. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-488-6

1

№1

Койбакова С. Жұмыс ортасындағы қауіпсіздік мәселелері. ОҚ., 2022., 129б.

1

№1

 

Баймукашева Ш. Экологиялық картаға түсіру. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-727-6

1

№1

Сарсенбаев Б. С., Аралбаева М. К., Манкешова О. Т.  География водных путей.  УП. -Актау, 2022. -97с. 978-601-308-784-9.  

1

№2

Жумадилов К. Б., Манкешова О. Т.  Технология технического обслуживания и ремонта судов., УП. -Актау., 2022, 123с., 978-601-308-785-6.,

1

№2

Баймукашева Ш. Химиялық қауіпсіздік . ОҚ., 2022., 135б. 978-601-308-660-6

1

№1

Баймукашева Ш. Сейдалиева Л. Аз қалдықты және қалдықсыз технология. ОҚ., 2022., 134б. 978-601-308-657-6

 

Жумадилов К. Б., Аралбаева М. К. Подъемно-транспортные машины и оборудование морских портов и транспортных терминалов., УП. -Актау., 2022. 122с.  978-601-082-173-6

1

№2

Жумадилов К. Б., Аралбаева М. К. Грузоведение,  сохранность и крепление грузов. Учебник. -Актау., 2022., 205с. 978-601-308-685-9

1

№2

Кыстаубаева К. Т.  Гимнастика оқыту әдістемесімен., ОҚ. -Актау., 2022., 126б.  978-601-308-650-7

1

№2

Сапарбайқызы Ш.  Педагогиканы оқыту әдістемесі., ОҚ. -Актау., 2022. 184б.

1

 

Егенисова А. А. Қ., Кереева О. Ж. Болашақ бастауыш білім беру мұғалімдерінің тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру (CLIL технологиясы негізінде) ., Монография., Актау., 2022. -110б.  978-601-308-558-6. Бак., Маг,

1

№2

Егенисова А.  Әлеуметтік психология., ОҚ. -Актау., 2022. -129б. 978-601-308-559-3.,  Бак., Маг,

1

№2

Егенисова А. Студент жастардың психологиялық денсаулығын қалыптастыру., Монография. -Актау., 2022. -113б. 978-601-308-557-9.,  Бак., Маг,

1

№2

Пенкина С. А., Кокшеева З. Т. Формирование профессиональной компетенции педагога для прохождения аттестации. УП. -Актау., 2022, 156с. 978-601-308-729-0

1

№2

Айджанова З. Ж., Кусаинова М. А.  Жеке тұлғаның құзыреттілігін дамытудың теориясы мен технологиясы. ОҚ. -Актау., 2022. -129б.  978-601-308-703-0.  Бак, Маг.

1

№2

Айджанова З. Ж.  Бастауыш мектеп оқушыларының рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері.  Монография. -Актау., 2022. -164б. 978-601-308-693-4.  Бак, Маг.

1

№2

Айджанова З. Ж. Кусаинова М. А., Қыстаубаева К. Т. Коучинг инструменттері: ОҚ. -Актау., 2022. -127б. 978-601-308-705-4., Бак, Маг.

1

№2

Айджанова З. Ж. Кусаинова М. А., Ахметов Н. А.  Жеке тұлғаның кәсіби дағдыларын дамытудың теориясы мен практикасы. ОҚ. -Актау., 2022. -127б. 978-601-308-704-7.  Бак, Маг.

1

№2

Байсарова Г.,  Есболай. Г. Елді мекендердің жер-шаруашылығын құру және жоспарлау. ОҚ. 2022., 285б. 978-601-308-597-5

1

№1

Есболай. Г. Жер кадастрының теориялық негіздері. ОҚ. 2022., 169б. 978-601-308-591-3

1

№1

Есболай. Г. Жерге орналастыру және кадастрдың ғылыми негіздері. ОҚ., 2022., 140б. 978-601-308-550-0

1

№1

Есболай. Г. Кадастр жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау. ОҚ., 2022., 104б. 978-601-308-589-0

1

№1

Суйменова М., Сәулет-1 пәнінен дәріс сабақтарына арналған. ОҚ., 2022., 96б.

1

№1

Бржанов Р. Темірбетон конструкциялары элементтерінің беріктігі мен төзімділігін есептеу. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-544-9

1

№1

Суйменова М., Есболай. Г. Құрылыс материалдары пәнінен дәріс сабақтарына арналған. ОҚ. 2022., 170б. 978-601-308-561-6

1

№1

Сулейменова Б. Қоршаған орта компоненттерін тазартудың биологиялық әдістері. ОҚ., 2022., 140б. 978-601-308-671-2

1

№1

Сулейменова Б. Алғашқы дәрігерлік көмек. ОҚ., 2022., 129б. 978-601-308-670-5

1

№1

Джумашева К. Ағынды судың тұнбасын өңдеуге және жоюға арналған процесстер мен құрылғылар. ОҚ. ., 2022., 128б. 978-601-308-709-2

1

№1

Сулейменова Б. Қоршаған ортаға әсерді бағалау. ОҚ., 2022., 129б. 978-601-308-669-9

1

№1

Джаналиева НЖануарлар мен өсімдіктер экологиясы. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-453-4

1

№1

Джаналиева Н. Жүйелік экология негіздері. ОҚ., 2022., 128б. 978-601-308-290-5

1

№1

J. G. Wissema  Towards the Third Generation University.  Managing the University in Transition, -2009., 243, 978-1-84844-216-0.                            Цена 66000т.

2

№2

Морозова В. В. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития. УМП. -М. Инфра. 2022. -48с. 978-5-16-015934-8., Цена 5100т.

1

№2

Джарен Х. Девушка из лаборатории: История о деревьях,  науке и любви., пер. с англ. -М:Альпина Паблишер., 2020., 368с. 978-5-9614-2884-1

3

№2

Кроу М.  Уильям Д.  Модель Нового американского университета.  Пер.  С англ.  М., Выс. шк. -2017., 419с. 978-5-7598-1519-8

1

№2

Джаналиева Н. Ш. Ecology of animals and plants . Уч. -2022., 128с.  978-601-308-453-6

1

№1

Джаналиева Н. Fundamentals of system ecology., 2022., 129б. 978-601-308-290-6

1

№1

Серикбаева А., Тайжанова Л. Коагуляционная очистка сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Монография., 2022., 110. 978-601-308-671-0.  Бак. Маг. Док.

1

№1

Джаналиева Н., Серикбаева А. Экологический мониторинг подземных вод. Монография., 2022., 112с. 978-601-308-671-7

1

№1

Койбакова С., Тайжанова Л. Утилизация нефти в твердом агрегатном состояний с исследованием зависимости выпадения парафина. Монография., 2022., 110с. 978-601-308-671-8

1

№1

Жиенбаева Г. Қабат сұйықтары мен тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін зерттеу. ОҚ., 2022., 106б. 978-601-308-631-6

1

№1

Сейдалиева Л., Өндірістің негізгі технологиясы. ОҚ. -2022., 213б. 978-601-308-567-8

1

№1

Сейдалиева Л., Жиенбаева Г. Төтенше жағдайларды алдын-алу,  жою және халықты қорғау. ОҚ., 2022. 978-601-308-568-5

1

№1

Сырлыбекқызы С. Жүйелік экология негіздері . ОҚ. 2022., 128б. 978-601-308-692-7

1

№1

Сырлыбекқызы С. Биологиялық химия ОҚ. 2022., 129б. 978-601-308-201-1

1

№1

Сырлыбекқызы С. Экологиялық химия. ОҚ. 2022., 130б. 978-601-308-448-0

1

№1

Сырлыбекқызы С. Еңбекті қорғау. ОҚ. -2022., 147б. 978-601-308-200-4

1

№І

Сырлыбекқызы С. Қоршаған орта мониторингі және талдау әдістері. ОҚ. -2022. 174б. 978-601-308-445-9

1

№1

Сырлыбекқызы С. Экологический мониторинг прибрежной зоны Каспийского моря. Монография., Караганда., 2021., 125с. 978-601-308-198-4

1

№1

Серикбаева А. Сырлыбекқызы С. Жаратылыстану пәндерін оқытудың инновациялық әдістері. ОҚ., 2022., 130б. 978-601-308-607-1

1

№1

Баймукашева Ш. Сырлыбекқызы С. Ағынды сулардың қоршаған ортаға әсерін бағалау және негізгі параметрлерін зерттеу. Монография., 2022., 110б. 978-601-308-289-7. Бак. Маг.

1

№1

Сырлыбекқызы С.  Сулейменова Б. . Монография.,  2022., 125с. 978-601-308-289—4 Бак. Маг

1

№1

Сулейменова Б. Кәсіпорындардағы ақаба суды тазалаудың тиімділік дәрежесін анықтау. Монография., 2022., 978-601-308-198-4

1

№1

Наука, инновация, образование: Актуальные вопросы и современные аспекты:Монография. Под общ. ред., Г. Ю. Гуляева., Сырлыбекқызы С. статья стр208. -Пенза., 2022., 274с. 978-5-00173-325-6 . моря, вода

1

№1

Алеева Г.  и др. Сырлыбекқызы С. Развитие современной науки и образования:Актуальные вопросы,  достижения и инновации. Под общ. ред.  Г. Ю. Гуляева. -Пенза., 2022., 222с. 978-5-00173-290-7. Климат. экология.

1

№1

Аншаева Д. И.  Тасболатова А. А., Естурлиева А. И. Пути снижения аварийности на автодорогах РК на основе инновационного подхода ( на примере Мангистауской области) Монография. -Алматы., Экономика., 2018., 90с.  978-601-308-075-8

1

№2

Аманиязова Г. Д., Омарова А. И., Естурлиева А. И. Государственно-частное партнерство как эффективная форма взаимодействия государства и бизнеса.  Монография. -Алматы., Экономика., 2016., 136б. 978-601-308-076-5

1

№2

Естурлиева А. И. Экономическая эффективность управления твердыми отходами на региональном  уровне.  Монография. -Алматы., Экономика., 2018., 126с. 978-601-329-052-2

2

№2

Естурлиева А. И. Экономическая эффективность управления твердыми отходами на региональном  уровне.  Монография. -Алматы., Экономика., 2018., 126с. 978-601-329-052-2

2

№4

Исақұлова А. Т. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік., ОҚ. -Актау., 2022. -140б. 978-601-308-554-8

1

№2

Омарова А. И. Микроэкономика. УП. -Актау., 2022., 182с. 978-601-308-476-3

1

№2

Еркулова Г. С. Стресс менеджмент., ОҚ. -Актау., 2022., 266б. 978-601-308-637-8

1

№2

Еркулова Г. С.  Корпоративтік басқару. ОҚ. . -Актау., 2022., 155б. 978-601-308-636-1.  Бак, Маг

1

№2

Еркулова Г. С. Маңғыстау облысындағы еңбек нарығын реттеу механизмі. Монография. -Актау., 2022., 116б. 978-601-308-687-3.  Бак, Маг

1

№2

Салкынбаева Ф. Д.  Банк ісі. ОҚ. -Актау., 2022., 140б. 978-601-308-564-7

1

№2

Абдешов Д. Д. ПЕтросянц Т. В. Финансовый потенциал развития туристического бизнеса в Казахстане. Монография. -Актау., 2022., 110с. 978-601-308-620-0

1

№2

Петросянц Т. В. Особенности бухгалтерского учета в строительстве . УП. -Актау., 2022., 139с. 978-601-308-551-1

1

№2

Петросянц Т. В. Управленческий учет 1. УП. -Актау., 2021., 206с. 978-601-308-548-7

1

№2

Петросянц Т. В. Актуальные вопросы развития организации и методического обеспечения учетного процесса на предприятиях малого бизнеса. Монография. -Актау., 2022., 115с.

1

№2

Петросянц Т. В. Продвинутый управленческий учет. УП. -Актау., 2022., 132с. 978-601-308-578-6

1

№2

Петросянц Т. В. Особенности бухгалтерского учета в торговле. УП. -Актау., 2021., 156с. 978-601-308-545-6

1

№2

Абдешов Д. Д. Банковский менеджмент. УП. -Актау., 2022., 175с. 978-601-308-497-8

1

№2

Кисаева З. Н.  Банктегі есеп және есеп беру. ОҚ. -Актау., 2022., 129б. 978-601-308-515-1

1

№2

Кисаева З. Н. Налоговый аудит. УП. -Актау., 2022., 128с. 978-601-308-595-1

1

№2

Кисаева З. Н. Информационные системы аудита. УП. -Актау., 2022., 142с. 978-601-308-565-2

1

№2

Кисаева З. Н. Лабораторный практикум бухгалтерского учета. УП. -Актау., 2022., 123с. 978-601-308-512-3

1

№2

Кисаева З. Н. Компьютеризация бухгалтерского учета. УП. -Актау., 2022., 122с. 978-601-308-561-3

1

№2

Бекбергенова Ж. Т.  экономика және бизнес коммуникация. ОҚ. -Актау., 2022., 175б. 978-601-308-533-3

1

№2

Бекбергенова Ж. Т. Соременная экономическая политика. УП. -Актау., 2022., 167с. 978-601-308-634-7

1

№2

Бекбергенова Ж. Т. Экономическая стратегия фирмы. УП. -Актау., 2022., 171с. 978-601-308-552-4

1

№2

Бекбергенова Ж. Т. Проблемы безработицы среди молодежи. Монография. -Актау., 2021., 113с., 978-601-308-551-7

1

№2

Бекбергенова Ж. Т. Маңғыстау обысындағы жастардың жұмыссыздық мәселелері. Монография. -Актау., 2022., 116б. 978-601-308-633-0

1

№2

Естурлиева А. И. Анализ содержания и условий капитализации человеческого капитала как экономической категорий современного информационно-инновационного общества. Монография. -Актау., 2022., 117с. 978-601-308-618-4

1

№2

Естурлиева А. И. Цифровая экономика. УП. -Актау., 2022., 172с. 978-601-308-603-3 Маг

1

№2

Естурлиева А. И. Роль амортизации в воспроизводстве основных средств предприятия (на примере Мангистауской области). Монография. -Актау., 2022., 978-601-308-440-4

1

№2

Esturlieva A. I. Macroeconomics. Учебник. -Актау., 2022., 137с. 978-601-308-607-3

1

№2

Кадырова Г. М.  Формирование и развитие рынка труда (на  материалах Мангистауской области). Монография. -Актау., 2022., 136с. 978-601-308-178-6

1

№2

Кадырова Г. М. Экономика труда. УП. -Актау., 2022., 128с. 978-601-226-037-3

1

№2

Утебалиева Д. Б.  Аймақтық экономика. ОҚ. -Актау., 2022., 128б. 978-601-308-581-4

1

№2

Утебалиева Д. Б. Макроэкономика. ОҚ. -Актау., 2022., 137б. 978-601-308-614-7

1

№2

Утебалиева Д. Б. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. ОҚ. -Актау., 2022., 133б. 978-601-308-399-5 Бак. Маг

1

№2

Утебалиева Д. Б. Маңғыстау облысындағы 2030 ж. арналған туристік кластерді дамытудың экономикалық тиімділігі. Монография. -Актау., 2022., 114б. 978-601-308-584-6

1

№2

Аманчаева К. Р. Управление персоналом. УП. -Актау., 2022., 140с. 978-601-308-747-4

1

№2

 

Косымбаева Ш. И.  Туризм менеджменті. ОҚ. -Актау., 2022., 91. 978-601-308-578-4

1

№2

Аманчаева К.  Әлеуметтік-мәдени сервистегі және туризмдегі  инновациялар. -Актау., 2022., 135б. 978-601-308-746-7

1

№2

Кизимбаева А. Б.  Маңғыстау облысының әлеуметтік-демографиялық дамуын мемлекеттік реттеу. Монография. -Актау., 2022., 122б. Бак. Маг.

1

№2

Кизимбаева А. Б. Маркетинг в туризме. УП. -Актау., 2022., 130с. 978-601-308-644-6

1

№2

Кизимбаева А. Б. Теория и практика государственного управления. УП. -Актау., 2022., 145с. 978-601-308-583-8.     Маг.

1

№2

Кизимбаева А. Б. Принятие решение в государственном управления. УП. -Актау., 2022., 130с. 978-601-308-643-9.  Маг.

1

№2

Абдиева С. Р.  Мемлекеттік басқару теориясы. ОҚ. -Актау., 2022., 125б. 978-601-287-112-8

1

№2

Керимов Б. К.  Мәдениетаралық коммуникациялар. ОҚ. -Актау., 2022., 131б. 978-601-308-674-3

1

№2

Турекулова Д. Оразбаева К. Нурғалиева Ж. Естурлиева.  Дағдарысқа қарсы басқару ОҚ. -Актау., 2022. -232б. 978-601-326-619-0

1

№2

Сагиндикова А. К.  Қақтығыстарды басқару ОҚ. -Актау., 2022., 141б. 978-601-308-262-2

1

№2

Кильдякова Е. Н.  Дипломатическая и консульская служба. УП. -Актау., 2022., 157с. 978-601-308-755-9

1

№2

Dronzina T. Medikhanova A. Understanding international conflict. Уч. -Актау., 2022., 148с. 978-6197681-05-5

1

№2

Ізтұрғанова Г. Қ.  Криминалистік техника ОҚ. -Актау., 2022., 144б. 978-601-308-737-5

1

№2

Ізтұрғанова Г. Қ.  Криминалистік тактика ОҚ. -Актау., 2022., 148б. 978-601-308-739-9

1

№2

Ізтұрғанова Г. Қ.  Криминалистика пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық. -Актау., 2022., 45б.

1

№2

Дуисова А. М.  Криминалистика. УП. -Актау., 2022., 136бс. 978-601-308-664-4

1

№2

Дуисова А. М. Международное уголовное право, УП., Актау., 2022., 143с. 978-601-308-665-1

1

№2

Кобегенова Г. Ж. Келісім шарт құқығы. ОҚ., -Актау., 2022., 159б. 978-601-308-698-9

1

№2

Ахметова Б. С.  Гражданское процессуальное право. УП. -Актау., 2022., 128с.

1

№2

Ахметова Б. С.  Договорное право УП. -Актау., 2022., 136с.

1

№2

Ахметова Б. С. Кобегенова Г. Ж. Способы и формы защиты прав и законных интересов предпринимателей по законодательству РК. Монография. -Актау., 2022., 110с.

1

№2

Ауешова Б. Т. Конституционное право РК. УП. -2019., 136с. 978-601-329-206-9

1

№2

Токбаева Л. К.  Бизнес және құқық философиясы. ОҚ. -Актау., 2022., 142б. 978-601-308-630-9

1

№2

Табылдиева О. Д. Техника философиясы. ОҚ-Актау., 2022., 131б. 978-601-308-618-7

1

№2

Едилханова С. А. Тарихи информатика. ОҚ. -Актау., 2022., 129б. 978-601-308-711-5

1

№2

Бекенжанова А. А. Теориялық деректану., ОҚ. -Актау., 2022., 128б. 978-601-308-715-3

1

№2

Қамиева Г. Б. Ежелгі Грекия тарихы. ОҚ., Актау., 2022., 140б. 978-601-308-695-8

1

№2

Нурманова А.  ОРганизация изучения Советского Казахстана:основные направления исследования. Монография. -Актау., 2022., 105с. 978-620-4-74911-2

1

№2

Нурманова А. К. Араб мемлекеттеріндегі көтерілістер: тарихи тамырлары мен алғышарттары. Монография. -Актау., 2022., 128б. 978-601-7658-19-9. Бак. Маг

1

№2

Нурманова А. К. Ғылыми зерттеу және жобалық жұмыстарды ұйымдастырудың әдіснамасы. ОҚ. -Актау., 2022., 132б. 978-601-308-699-6

1

№2

Сидешова Р. А.  ХІХ-ХХ ғасырлардағы Маңғыстаудың саяси және әлеуметтік-мәдени дамуы. ОҚ. -Актау., 2022., 134б. 978-601-308-700-9

1

№2

Исаева Л. Н.  Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы (1900-1945).  ОҚ., 1-ші бөлім., Актау., 2022., 132б. 978-601-308-652-1

2

№1

Исаева Л. Н.  Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы (1900-1945).  ОҚ., 1-ші бөлім., Актау., 2022., 132б. 978-601-308-652-1

2

№2

Исаева Л. Н.  Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы (1900-1945).  ОҚ., 1-ші бөлім., Актау., 2022., 132б. 978-601-308-652-1

1

№4

Табылдиева О. Д.  ХХ ғасырдағы Маңғыстаудың даму тарихы. Монография. -Актау., 2022., 160б. 978-601-352-669-0

2

№2

Табылдиева О. Д.  ХХ ғасырдағы Маңғыстаудың даму тарихы. Монография. -Актау., 2022., 160б. 978-601-352-669-0

1

№1

Табылдиева О. Д.  ХХ ғасырдағы Маңғыстаудың даму тарихы. Монография. -Актау., 2022., 160б. 978-601-352-669-0

1

№4

Жумаев Ж., Жумаев К. Ж.  Маневрирование и управление крупнотоннажных судов. УП. -Актау., 2022., 116с.

1

№2

Жумаев Ж.  Конвенционная подготовка судоводителей. УП., -Актау., 2022., 148с.

1

№2

Жумаев Ж.  Портовые сооружения и их техническая эксплуатация. УП. -Актау., 2022., 196с.

1

№2

Жумаев Ж.  Жумаев  К. Ж. Улкен салмақты кемелерге маневр жасау ОҚ:-Актау., 2022., 138б.

1

№2

Сатжанов Б. С.  Судовые двигатели внутреннего сгорания. УП. -Актау., 2022.,

 

№2

Сейтова М. Е., Айтбаева Н. К.  Continuing Professional Development of English Teachers. Уч. . Шымкент., Нұрлы бейне., 2022., 187б. 978-601-339-165-6. Маг. Док.

1

№2

Әбішева Ш.  ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. ОҚ. -Актау., 2022., 137б. 978-601-08-2258-0 Бак, Маг

1

№2

Әбішева Ш.  Диалог табиғаты. Монография. -Актау., 2022., 179б. 978-601-308-656-9

1

№2

Әбішева Ш. Қазақ тілі. ОҚ. -Актау., 2022., 211б. 978-601-325-662-1 Бак, Маг

1

№2

Қобланов Ж. Т. Шетел әдебиеті тарихы. Оқулық. -Алматы., Нур-пресс., 2022., 344б. 9965-35-507-Х

1

№2

Қобланов Ж. Т. Шетел әдебиеті тарихы. Оқулық. -Алматы., Нур-пресс., 2022., 344б. 9965-35-507-Х

2

№4

Қобланов Ж. Т. Ұлттық драматургиядағы фольклорлық негіздер. Монография. -Алматы., Нур-пресс., 2022., 87б. 978-9965-830-95-2

1

№2

Қобланов Ж. Т. Ұлттық драматургиядағы фольклорлық негіздер. Монография. -Алматы., Нур-пресс., 2022., 87б. 978-9965-830-95-2

2

№4

Қобланов Ж. Шығыс халықтарының әдебиеті. ОҚ., 2022., 155б. 978-601-308-588-3

1

№4

Нұрдәулетова Б.  Когнитивті лингвистика. Оқулық., Актау., 2022., 174б. 978-601-308-751-1. Маг.

2

№2

Нұрдәулетова Б.  Когнитивті лингвистика. Оқулық., Актау., 2022., 174б. 978-601-308-751-1. Маг.

3

№4

Каримсакова Б. А.  Қазақ тілін оқыту әдістемесі. ОҚ. -Актау., 2022., 118б. 978-601-308-753-5

1

№2

Арашова Н. Қ. Әбидин Ә. Н.  Қазақ мәдениеті. ОҚ. -Актау., 2022., 126б. 978-601-308-668-2

1

№2

Каметова Р. М.  Художественный анализ текста. УМП. -АКтау., 2022., 78с. 978-601-308-756-6

1

№2

Каметова Р. М. Различные виды разбора. УМП. -Актау., 2021., 62с.

1

Отарова А. Н.  ХХ ғасырдағы алашшыл әдебиет. ОҚ. -АКтау., 2022., 97б. 978-601-308-742-9. Бак, Маг.

1

№2

Стамгалиева Н. К. Professionlly oriented English for Masters of Business and Law. Учебник. -Актау., 2022., 179с. 978-601-308-542-5

1

№2

Қамарова Н.  Фариза Оңғарсынова шығармаларының поэтикасы. Монография. -Алматы., Арыс., 2022., 288б. 978-601-291-522-8.  Бак. Маг. Док

1

№2

 

Қамарова Н.  Фариза Оңғарсынова шығармаларының поэтикасы. Монография. -Алматы., Арыс., 2022., 288б. 978-601-291-522-8.  Бак. Маг. Док

2

№4

Қамарова Н.  Фариза Оңғарсынова шығармаларының поэтикасы. Монография. -Алматы., Арыс., 2022., 288б. 978-601-291-522-8.  Бак. Маг. Док

8

Абон

Қамарова Н. Фаризатану ОҚ., А. Арыс., 2021., 256б. 978-601-291-524-2

6

Абон

Қамарова Н. Фаризатану ОҚ., А. Арыс., 2021., 256б. 978-601-291-524-2

2

№2

Қамарова Н. Фаризатану ОҚ., А. Арыс., 2021., 256б. 978-601-291-524-2

2

№4

Қамарова Н. Фариза Оңғарсынова шығармашылығын оқыту. ОӘҚ. -Алматы., Арыс., 2021., 120б. 978-601-291-524-2.  978-601-291-523-5

2

№2

Қамарова Н. Фариза Оңғарсынова шығармашылығын оқыту. ОӘҚ. -Алматы., Арыс., 2021., 120б. 978-601-291-524-2.  978-601-291-523-5

2

4

Қамарова Н. Фариза Оңғарсынова шығармашылығын оқыту. ОӘҚ. -Алматы., Арыс., 2021., 120б. 978-601-291-524-2.  978-601-291-523-5

6

Абон

Көшімова Б. Маңғыстау топонимиясы :ОҚ. -Актау., 2022., 140б. 978-601-308-574-6

1

№2

Баямирова Р. Тогашева А. Койшина А. Мұнайгаз құбырларының жабдықтары және машиналары. ОҚ., 2022., 106б. 978-601-226-122-6

1

№4

Мамырбаев А. А. Первый международный нефтяной договор СРП Казахстана. -М. Недра. . 2022. 366с. 978-5-8365-0514-1

2

№1

Садуева Г. Х. Ремонт скважин. -Актау., 2022., 100с. 978-601-308-393-3

 

№1

Исақұлова А. Т. МГӨК менеджменті. ОҚ. -Актау., 2022., 174б. 978-601-308-689-7

1

№2

Қабылов Ә. Қазақ прозасындағы ирония: дәстүр және даму үрдісі. Монография. -Актау., 2022., 194б. 978-601-308-604-0. Бак. Маг. Док

1

№2

Қабылов Ә. Сөз өнері. ОҚ. -Актау., 2022., 110б. 978-601-308-609-5

1

№2

 

Шодыраева Ш. К.  Қазіргі кездегі Қазақстандағы банктік саясат. Монография. -Актау., 2022., 110б. 978-601-308-675-0

1

№2

Шодыраева Ш. К. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. ОҚ. -Актау., 2022., 133б. 978-601-308-677-4

1

№2

Шодыраева Ш. К. Қаржы. ОҚ. -Актау., 2022., 145б. 978-601-308-602-6

1

№2

Шодыраева Ш. К. Сақтандыру. ОҚ. -Актау., 2022., 124б. 978-601-308-676-7

1

№2

Нигметова Г. Ж.  Саудадағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. ОҚ. -Актау., 2022., 116б.

1

№2

Таскинбайкызы Ж. Мерчендайзинг. УП. -Актау., 2022., 132с. 978-601-308-461-9

1

№2

Сатанбаева А.  Банк ісі. ОҚ., Актау., 2022., 156б. 978-601-308-596-8

1

№2

Сатанбаева А. Төлем жүйесі. ОҚ. -Актау-2022., 130б. 978-601-308-682-8

1

№2

Сатанбаева А. Валюталық операциялар. ОҚ. -Актау., 2022., 142б. 978-601-308-596-8

1

№2

Нурбосынова Ж., Сатанбаева А., Шодыраева Ш.  Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығының дамуы. Монография. -Актау., 2022., 111б. 978-601-308-635-4

1

№2

Нұрбосынова Ж. Несиелеудің қаржылық талдауы. ОҚ. -Актау., 2022., 149б. 978-601-308-688-0

1

№2

Нұрбосынова Ж.  Ақшаның қазіргі теориясы. ОҚ. -Актау., 2022., 148б. 978-601-308-405-3

1

№2

Нұрбосынова Ж.  Қазіргі әлемдік валюталық жүйе. ОҚ. -Актау., 2022., 142б. 978-601-308-405-3

1

№2

Саубетова Б. С. Управление личными финансами. УП. -Актау., 2022., 128с. 978-601-308-680-4

1

№2

Саубетова Б. С. Инновационные процессы в нефтяном секторе РК. Монография. -Актау., 2021., 114с., 978-601-308-640-8

1

№2

Кәсіпкерлік негіздері. Студенттің жұмыс дәптері. Әдістемелік құрал. -Атамекен ҚР ҰҚП. -НурСултан., 2019., 208б. 978-601-7596-18-7

13

Абон

Основы предпринимательства. Раб. тетрадь  студента. Мет. пособие. НПП РК Атамекен. -НурСултан., 2019., 206с.

4

Абон

Адай С. . Нәзира (ұлтнама). -Алматы., Өнер., 2020., 432б. 9-786-012-092-11-0

6

Абон

Адай С. . Уыз ана: (Өлеңдер топтамасы және үш бөлімнен тұратын сахналық қойылым). -Алматы., Өнер., 2021., 148б. 9-786-01-302-997-7

6

Абон

1

№1

1

№2

Адай С. . Уыз ана: (Өлеңдер топтамасы және үш бөлімнен тұратын сахналық қойылым). -Алматы., Өнер., 2021., 148б. 9-786-01-302-997-7

1

№4

Адай С. . Нәзира (ұлтнама). -Алматы., Өнер., 2020., 432б. 9-786-012-092-11-0

1

№1

1

№2

Адай С. . Нәзира (ұлтнама). -Алматы., Өнер., 2020., 432б. 9-786-012-092-11-0

1

№4

Диксит А.  Теория игр.  Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. пер. с англ.  Н. Яцюк. -5-е изд.  . М. Манн., 2016., 464с. 978-5-00146-205-7

1

№2

Котлер Ф.  Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. Пер с англ. Р. Бергер. -3-е изд. . -М. Альпина Паблишер., 2021., 132с. 978-5-9614-5582-3

1

№2

Эванс В.  Ключевые стратегические инструменты.  88 инструментов,  которые должен знать каждый менеджер. Пер. с англ. -4-е изд. М. -Лаборатория знаний., 2021., 456с. 978-5-00101-332-7

1

№2

Ким Чан В.  Стратегия голубого океана.  Как найти или создать рынок,  свободный от других игроков., пер. с англ. И. Ющенко. -10-е изд. М:Манн., 2020., 336с.  978-5-00146-507-2

1

№2

Томпсон-мл. А., Питереф М., Гэмбл Д. Стратегический менеджмент: создание конкурентного преимущества., Пер. с англ. М: ООО И. Д. Вильямс., 2018., 800с. 978-5-8459-2091-1

1

№2

Бржанов Р. Т.  Толкынбаев Т. А. Технологические основы обеспечения заданных свойств бетона в зимних условиях. Монография. -Астана., 2018. 165с.  978-601-214-360-7. Маг. Док.

4

№1

Бржанов Р. Т.  Толкынбаев Т. А. Технологические основы обеспечения заданных свойств бетона в зимних условиях. Монография. -Астана., 2018. 165с.  978-601-214-360-7. Маг. Док.

12

Абон

Бржанов Р., Трайкова М. Проектирование монолитных железобетонных конструкции по Еврокоду 2. УП. -Актау., 2019., 117с. 978-601-308-090-1

5

№1

Бржанов Р. Т. Бетонирование в зимних условиях. Монография. -2015., 136с. 978-601-226-162-2

4

№1

Бржанов Р. Т. Бетонирование в зимних условиях. Монография. -2015., 136с. 978-601-226-162-2

6

Абон

Сыдықназаров М.  Қазақстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. ХVI-XIX ғасырлардағы еуропалық және америкалық карталарындағы Қазақ Мемлекеті. Атлас. -Брюссель., 2021., 532б. 978-2-9602941-0-1

1

№2

Батяновский Э. И., Голубев Н. М.  Технология и методы зимнего монолитного и приобъектного бетонирование. УП. -М. 2009., 232с. 978-5-93093-620-9

1

№1

Ахметова Д. А., Серикбаева А. Актуальные  вопросы современной науки и образования. Монография. Под общ. ред., Г. Ю. Гуляева. -Пенза. 2022. -144с. 978-5-00173-358-4

1

№1

 

Бюллетень новых поступлений

Наименование

Кол-во экз.

1.

Әріп, Ғ. Поэзия. Азаматтық тақырыптағы өлеңдер, ғазалдар,арнаулар, әндер: Алты томдық таңдамалы туындылар. 2 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 384 б.

1 экз.

2.

Әріп, Ғ. Поэзия. Лирика Алты томдық таңдамалы туындылар. 1 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 344 б.

1 экз.

3.

Әріп, Ғ. Поэзия. Толғаулар, поэмалар, балладалар, поэтикалық драма және аударма: Алты томдық таңдамалы туындылар. 3 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 336 б.

1 экз.

4.

Әріп, Ғ. Проза.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 4 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

5.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 5 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

6.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Мақалалар, сұхбаттар: Алты томдық таңдамалы туындылар. 6 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 360 б.

1 экз.

7.

Политика на местном уровне - актуальные и проблемные вопросы. рек. пособие для субъектов местного управления в Казахстане [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 288 с.

6 экз.

8.

Акимбеков, С. Казахстан в Российской империи [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: Институт Азиатских исследований, 2018.- 562с.

24 экз.

9.

Әліпби. Энциклопедиялық анықтамалық [Мәтін] / құр.алқасы. Е.Тілешов, тб.- Алматы: Арда+7, 2020.- 368б.

14 экз.

10.

Каражанова, М.К.. Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст]: Монография / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Баку: АГУНП, 2019.- 199 с.

5 экз.

11.

Латын әліпбиі: талқы, халықаралық тәжірибе және нәтиже [Мәтін]: ғылыми жинақ / құр.Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова.- Нур-Султан: Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 264.

14 экз.

12.

Өткенге құрметпен, келешекке нық сеніммен. Ш.Есенов университетіне 45 жыл [Мәтін] / Бас ред. Б.Б.Ахметов.- Алматы.: Liber, 2021.- 488 б.

10 экз.

13.

Рысбек, Қ. Қазақтың 90 бапкері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Рысбек.- Алматы.: Жарыс-Орда, 2021.- 624 б.

4 экз.

14.

Құрманбайұлы, Ш. Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: ғылыми-әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы; пікірші: С.Әлісжан.- Нур-Султан: Тіл-Қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 88б.

24 экз.

15.

Акимбеков, С. Казахи между революцией и голодом [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 584с.

4 экз.

16.

Әкімбеков, С. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені [Мәтін] / С. Әкімбеков.- Алматы: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 668б.

14 экз.

17.

Жыр жүйрігі - Қашаған. Ақын, жырау Қ.Күржіманұлына арналған академиялық жинақ [Мәтін]: өлеңдер жинағы / құр.Жайлау Бақтыбай.- Алматы.: Қазақ кітабы, 2021.- 800б.

18 экз.

18.

Кәсіпкерлік негіздері. Студенттің жұмыс дәптері [Мәтін]: әдістемелік құрал.- Нур-Султан, 2019.- 208б.- (Атамекен ҚР ҰҚП).

7 экз.

19.

"Қазақстандағы Экологиялық Саясат: Негіздері мен Перспиктивалары" [Мәтін]: оқу құралы / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 243б.

3 экз.

20.

Сыроежкин, К.Л. Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двухсторонних отношений [Текст]: Монография / К.Л. Сыроежкин.- Астана: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014.- 432с.

4 экз.

21.

"Экологическая политика в Казахстане: основы и перспективы" [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 235б.

3 экз.

22.

Озғанбай, Ө. Жарық жұлдыздар. т 4. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 264б.

2 экз.

23.

Озғанбай, Ө. Қазақтың шешендігі мен көсемдігі астасқанда. т 3. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 432б.

2 экз.

24.

Озғанбай, Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан. т 1. [Мәтін] = (1905-1917жж) / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 416б.+12 бет жапсырма.

2 экз.

25.

Озғанбай, Ө. Тағзым. т 5. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 392б.

2 экз.

26.

Озғанбай, Ө. Тарих тағылымы. т 2. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 376б.

2 экз.

27.

Дмитриенко, Т.В. Проектно-сметное дело. Контролные материалы [Текст]: учебное пособие / Т.В. Дмитриенко.- 4-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 144 с.

1 экз.

28.

Меженин, А.В. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений [Текст]: учебник / А.В. Меженин, Д.А. Меженин.- Москва: Академия, 2020.- 272 с.

1 экз.

29.

Перлова, О.Н. Проектирование и разработка информационных систем [Текст]: учебник / О.Н. Перлова, О.П. Ляпина, А.В. Гусева.- 3-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.

1 экз.

30.

Перлова, О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов [Текст]: учебник / О.Н. Перлова.- 2-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 304 с.

1 экз.

31.

Разработка дизайна веб-приложений [Текст]: учебник / Мусаева Т.В. и др.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.

1 экз.

32.

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник / А.В. Рудаков.- Москва: Академия, 2017.- 208 с.

1 экз.

33.

Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных [Текст]: учебник / Г.Н. Федорова.- 4-е изд., перераб.- Москва: Академия, 2020.- 224 с.

1 экз.

34.

Ярушин, С.Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст]: учебник / С.Г. Ярушин.- Москва: Юрайт, 2019.- 564с.

2 экз.

35.

Беленков, А.И. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия [Текст]: учебник / А.И. Беленков, М.А. Мазироа, А.В. Зеленев.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 213 с.

1 экз.

36.

Иванов, А.А. Основы робототехники [Текст]: учебное пособие / А.А. Иванов.- 2-е изд., испр.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 223с.

2 экз.

37.

Казарян, М.Л. Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития регионов на основе анализа космических снимков (на примере объектов захоронение твердых бытовых отходов и их влияния на окружающую среду) [Текст]: Монография / М.Л. Казарян, А.А. Рихтер.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 256 с.

1 экз.

38.

Красс, М.С. Моделирование эколого-экономических систем [Текст]: учебное пособие / М.С. Красс.- 2-е изд.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 272 с.

1 экз.

39.

Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 264 с.

1 экз.

40.

Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль программирования [Текст] / Б. Любанович.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2021.- 592с.

1 экз.

41.

Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики [Текст]: учебник / Б.Е. Стариченко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 400с.

1 экз.

42.

Рассел, М. Data Mining. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, GitHub [Текст] / М. Рассел, М. Классен.- СПб: Питер, 2020.- 464 с.

1 экз.

43.

Ашарина, И.В. Объектно-ориентированное программирование в C++ лекции и упражнения [Текст]: учебное пособие / И.В. Ашарина.- 2-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 336 с.

1 экз.

44.

Беленькая, М.Н. Администрирование в информационных системах [Текст]: учебное пособие / М.Н. Беленькая, С.Т. Малиновский, Н.В. Яковенко.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 408 с.

1 экз.

45.

Белов, И.М. Теория информации. Курс лекций [Текст]: учебное пособие / И.М. Белов, С.Н. Новиков, О.И. Солонская.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 144 с.

1 экз.

46.

Будылдина, Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных [Текст]: учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шубалов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 344 с.

1 экз.

47.

Ганеев, Р.М. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API [Текст]: учебное пособие / Р.М. Ганеев.- 3-е изд., стереотип.- М: Горячая линия-Телеком, 2021.- 358 с.

1 экз.

48.

Джоши, П. Искусственный интеллект с примерами на Python [Текст]: пер. с англ. / П. Джоши.- СПб: Диалектика, 2019.- 448 с.

1 экз.

49.

Карпухин, Е.О. Методы скрытой передачи информации [Текст]: учебное пособие / Е.О. Карпухин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 80 с.

1 экз.

50.

Корячко, В.П. Программно-конфигурируемые сети [Текст]: учебник / В.П. Корячко, Д.А. Перепелкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 288 с.

1 экз.

51.

Кузин, А.В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Текст]: учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 118 с.

1 экз.

52.

Лупин, С.А. Технология параллельного програмирования [Текст]: учебное пособие / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 206 с.

1 экз.

53.

Льюис, Ш. Нативная разработка мобильных приложений [Текст]: пер.с англ. / Ш. Льюис, М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

1 экз.

54.

Маркелов, А. OpenStack. Практическое знакомство с облачной операционной системой [Текст] / А. Маркелов.- 4-е изд., доп. и испр.- Москва: ДМК Пресс, 2018.- 306 с.

1 экз.

55.

Олифер, В.Г. Безопасность компьютерных сетей [Текст] / В.Г. Олифер, Олифер.В.Г.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 644 с.

1 экз.

56.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности [Текст] / под ред.А.В.Душкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.

1 экз.

57.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Практикум [Текст]: учебное пособие / под ред.В.Душкина.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.

1 экз.

58.

Рудинский, И.Д. Технология проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / И.Д. Рудинский.- 3-е изд.перераб.и доп.- М: Горячая линия-Телеком, 2017.- 324 с.

2 экз.

59.

Рябко, Б.Я. Криптография в информационном мире [Текст] / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 300 с.

2 экз.

60.

Силен, Д. Основы Data Scienct и Big Data. Python и наука о данных [Текст] / Д. Силен, А. Мейсман, М. Али.- СПб: Питер, 2020.- 336 с.

1 экз.

61.

Файнштейн, В. Мобилизация. Как создать приложение, которым будут пользоваться [Текст] / В. Файнштейн.- Москва: Синергия, 2019.- 160 с.

1 экз.

62.

Федотенко, М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги [Текст]: учебное пособие / М.А. Федотенко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 335 с.

1 экз.

63.

Боев, В.Д. Имитационное моделирование систем [Текст]: учебное пособие / В.Д. Боев.- М: Юрайт, 2020.- 253 с.

1 экз.

64.

Борисенко, А.Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы. [Текст]: учебное пособие / А.Л. Борисенко.- М: Юрайт, 2020.- 126 с.

2 экз.

65.

Гасанов, Э.Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации [Текст]: учебник / Э.Э. Гасанов, В.Б. Кудрявцев.- 2-е изд. испр., и доп.- М: Юрайт, 2020.- 271 с.

1 экз.

66.

Гутгарц, Р.Д. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / Р.Д. Гутгарц.- М: Юрайт, 2021.- 304 с.

2 экз.

67.

Макуха, В.К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры [Текст]: учебное пособие / В.К. Макуха.- 2-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2020.- 156 с.

1 экз.

68.

Новожилов, О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 1. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 276 с.

1 экз.

69.

Новожилов, О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 2. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 246 с.

1 экз.

70.

Огородников, И.Н. Микропроцессорная техника: введение в Cortex-M3 [Текст]: учебное пособие / И.Н. Огородников.- М: Юрайт, 2020.- 116 с.

1 экз.

71.

Подбельский, В.В. Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.

1 экз.

72.

Сети и телекоммуникации [Текст]: учебник и практикум / под ред. К.Е.Самуйлова.- М: Юрайт, 2020.- 363 с.

1 экз.

73.

Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование [Текст]: учебник / Н.П. Стружкин.- М: Юрайт, 2021.- 477 с.

1 экз.

74.

Сысолетин, Е.Г. Разработка интернет-приложений [Текст]: учебное пособие / Е.Г. Сысолетин.- М: Юрайт, 2020.- 90 с.

1 экз.

75.

Тузовский, А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Текст]: учебное пособие / А.Ф. Тузовский.- М: Юрайт, 2020.- 218 с.

2 экз.

76.

Советов, Б.Я. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Текст]: учебник / Б.Я. Советов, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский.- Москва: Академия, 2018.- 352 с.

1 экз.

77.

Бабичев, С.Л. Распределенные системы [Текст]: учебное пособие / С.Л. Бабичев.- Москва: Юрайт, 2020.- 507 с.

1 экз.

78.

Гордеев, С.И. ОРганизация баз данных в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- Москва: Юрайт, 2020.- 513 с.

1 экз.

79.

Гордеев, С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 300 с.

1 экз.

80.

Дибров, М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2-х частях. Ч.1 [Текст]: учебник и практикум / М.В. Дибров.- Москва: Юрайт, 2021.- 333 c.

1 экз.

81.

Зализняк, В.Е. Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное пособие / В.Е. Зализняк, О.А. Золотов.- Москва: Юрайт, 2020.- 133 с.

1 экз.

82.

Зыков, С.В. Программирование. Объектно-ориентированный подход [Текст]: учебник и практикум / С.В. Зыков.- Москва: Юрайт, 2020.- 155 с.

1 экз.

83.

Лось, А.Б. Криптографические методы защиты информации для изучающих компьютерную безопасность [Текст]: учебник / А.Б. Лось, А.Ю. Нестеренко, М.И. Рожков.- 2-е изд., испр.- Москва: Юрайт, 2020.- 473 с.

1 экз.

84.

Малявко, А.А. Параллельное программирование на основе технологий OpenMp, CUDA, OpenCL, MPI [Текст]: учебное пособие / А.А. Малявко.- Москва: Юрайт, 2021.- 135 с.

1 экз.

85.

Маркин, А.В. Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 1 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 403 с.

1 экз.

86.

Маркин, А.В. Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- Москва: Юрайт, 2021.- 340 с.

1 экз.

87.

Проектирование информационных систем [Текст]: учебник и практикум / под ред. Д.В.Чистова.- Москва: Юрайт, 2020.- 258 с.

1 экз.

88.

Стасышин, В.М. Базы данных: технологии доступа [Текст]: учебное пособие / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 164 с.

1 экз.

89.

Толстобров, А.П. Архитектура ЭВМ [Текст]: учебное пособие / А.П. Толстобров.- М: Юрайт, 2021.- 154 с.

1 экз.

90.

Черткова, Е.А. Компьютерные технологии обучения [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 250 с.

1 экз.

91.

Черткова, Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 147 с.

1 экз.

92.

Баямирова, Р.У. Выбор альтернативных вариантов технологии сбора и подготовки нефти и попутного газа с содержанием сероводорода [Текст]: Монография / Р.У. Баямирова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 132с.

1 экз.

93.

Бисембаева, К.Т. Қабаттың мұнайбергіштігін көбейту техникасы мен технологиясы [Текст]: оқу құралы / К.Т. Бисембаева, А.Т. Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 88 б.

1 экз.

94.

Бржанов, Р.Т. Большие перемещения термоупругих стержней [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Г.Г. Байсарова.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 110с.

1 экз.

95.

Бржанов, Р.Т. Одноэтажные промышленные здания [Текст]: учебник / Р.Т. Бржанов.- Актау: КГУТИ, 2021.- 276с.

1 экз.

96.

Бржанов, Р.Т. Оптимизация технологии зимнего бетона [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 154с.

1 экз.

97.

Бржанов, Р.Т. Особенности и прогнозирование нештатных режимов эксплуатации магистральных нефтепроводов [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Г.Х. Садуева.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 111с.

1 экз.

98.

Бржанов, Р.Т. Строительные конструкции. Сборник задач [Текст]: учебно-методическое пособие / Р.Т. Бржанов, Л.И. Софронова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 120с.

1 экз.

99.

Бржанов, Р.Т. Экосистемы районов уранопереработки [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Л.И. Софронова.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 141с.

1 экз.

100.

Булекбаева, Г.Ж. Пластическое деформирование наплавленного слоя на плоской поверхности детали [Текст]: Монография / Г.Ж. Булекбаева, Р.Т. Бржанов.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 112с.

1 экз.

101.

Жолбасарова, А.Т. Интенсификация процесса эксплуатации нефтяных месторождений при осложненых условиях [Текст]: Монография / А.Т. Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 112 с.

1 экз.

102.

Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева [Текст]: Монография / Д.У. Сугиров [и др.].- Москва: Мир науки, 2021.- 70с.

1 экз.

103.

Садуева, Г.Х. Общая гидравлика [Текст]: учебное пособие / Г.Х. Садуева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 96с.

1 экз.

104.

Сарбопеева, М.Д. Совершенствование методов выбора породаразрушающего инструмента и технологических решений при бурении скважин [Текст]: Монография / М.Д. Сарбопеева, Р.У. Баямирова, А.Р. Тогашева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 109 с.

1 экз.

105.

Таджибаева, Ж.А. Психолго-педагогическая подджка студентов-репатриантов в процессе адаптации к условиям обучения в вузе [Текст]: учебное пособие / Ж.А. Таджибаева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 66с.

3 экз.

106.

Тогашева, А.Р. Повышение эффективности транспорта аномальных жидкостей с применением депрессорных присадок [Текст]: Монография / А.Р. Тогашева.- Алматы.: ССК, 2021.- 112с.

1 экз.

107.

Абишев, К.К. Автомобильдер газбаллонды жабдығының құрылысы және пайдалануы [Мәтін]: оқу құралы / К.К. Абишев, Г.С. Гумаров, А.Е. Тұралханов.- Актау: Маңғыстау, 2021.- 102 б.

1 экз.

108.

Имашева, Н. Еліне еңбегімен танылған Бітім Кезбаев [Мәтін] / Н. Имашева, М. Жетекбай.- Алматы.: Н.Ә.Марабаев атындағы Мұнайшы қоғамдық қоры, 2021.- 240 б.

1 экз.

109.

Құрманалин, С. Кіші жүз және Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (1847-1858жж.) [Мәтін]: Монография / С. Құрманалин.- Орал: Полиграфсервис, 2019.- 256 б.

1 экз.

110.

Сұлтанов, Қ. Тәуелсіздік толғамдары. Жинақ [Мәтін] / Қ. Сұлтанов.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2020.- 488 б.

1 экз.

111.

Чарльз, М. Бақытты қала: Қалалық жоспарлау арқылы өмірімізді өзгерту [Мәтін] / Монтгомери Чарльз.- Қарағанды, 2020.- 300 б.

1 экз.

112.

Caspian: aspirations to the future. Каспий: устремленность в будущее [Текст]: монография коллективная / под ред. А.У.Кушекова.- Атырау: Атырауский университет НиГ им. С.Утебаева, 2019.- 416с.

1 экз.

113.

Акимбеков, С. Казахстан в Российской империи [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: Институт Азиатских исследований, 2018.- 562с.

2 экз.

114.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.1.: 1928-1929 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

115.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.2.: 1930-1931 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

116.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.3.: 1932-1934 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1028б.

1 экз.

117.

Әліпби. Энциклопедиялық анықтамалық [Мәтін] / құр.алқасы. Е.Тілешов, тб.- Алматы: Арда+7, 2020.- 368б.

2 экз.

118.

Воробьев, А.Е. Инновационные технологии освоения месторождений газовых гидратов [Текст]: учебное пособие / А.Е. Воробьев, В.П. Малюков.- 2-е изд., испр., доп.- Москва: РУДН, 2009.- 289с.

1 экз.

119.

Жилкишбаева, Г.С. Схемотехника [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 98 б.

1 экз.

120.

Каражанова, М.К.. Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст]: Монография / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Баку: АГУНП, 2019.- 199 с.

3 экз.

121.

Латын әліпбиі: талқы, халықаралық тәжірибе және нәтиже [Мәтін]: ғылыми жинақ / құр.Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова.- Нур-Султан: Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 264.

2 экз.

122.

Мемлекет қайраткері Киинов Ляззат Кетебайұлы [Мәтін] / ред. Н.Бакирова.- Алматы.: Аrna-b, 2021.- 470б.

1 экз.

123.

Өткенге құрметпен, келешекке нық сеніммен. Ш.Есенов университетіне 45 жыл [Мәтін] / Бас ред. Б.Б.Ахметов.- Алматы.: Liber, 2021.- 488 б.

2 экз.

124.

Рысбек, Қ. Қазақтың 90 бапкері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Рысбек.- Алматы.: Жарыс-Орда, 2021.- 624 б.

2 экз.

125.

Құрманбайұлы, Ш. Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: ғылыми-әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы; пікірші: С.Әлісжан.- Нур-Султан: Тіл-Қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 88б.

2 экз.

126.

Environmental Policy in Kazakhstan Outlines and Prospects [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 217б.

3 экз.

127.

Акимбеков, С. Казахи между революцией и голодом [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 584с.

2 экз.

128.

Әкімбеков, С. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені [Мәтін] / С. Әкімбеков.- Алматы: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 668б.

2 экз.

129.

Жыр жүйрігі - Қашаған. Ақын, жырау Қ.Күржіманұлына арналған академиялық жинақ [Мәтін]: өлеңдер жинағы / құр.Жайлау Бақтыбай.- Алматы.: Қазақ кітабы, 2021.- 800б.

1 экз.

130.

Каражанова, М.К. Мұнайгазды қабат пен сұйықтық физикасы [Мәтін]: оқу құралы / М.К. Каражанова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 148б.

5 экз.

131.

"Қазақстандағы Экологиялық Саясат: Негіздері мен Перспиктивалары" [Мәтін]: оқу құралы / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 243б.

3 экз.

132.

Сыроежкин, К.Л. Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двухсторонних отношений [Текст]: Монография / К.Л. Сыроежкин.- Астана: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014.- 432с.

2 экз.

133.

"Экологическая политика в Казахстане: основы и перспективы" [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 235б.

3 экз.

134.

Акентьева, С.И. Организация туристской индустрии [Текст]: учебник / С.И. Акентьева, В.В. Игнатьева.- 3-е изд, стер.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.

2 экз.

135.

Блау, С.Л. Финансовая математика [Текст]: учебное пособие / С.Л. Блау.- Москва: Академия, 2019.- 208 с.

2 экз.

136.

Дмитриенко, Т.В. Проектно-сметное дело. Контролные материалы [Текст]: учебное пособие / Т.В. Дмитриенко.- 4-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 144 с.

1 экз.

137.

Меженин, А.В. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений [Текст]: учебник / А.В. Меженин, Д.А. Меженин.- Москва: Академия, 2020.- 272 с.

1 экз.

138.

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие / Е.В. Михеева.- Москва: Академия, 2020.- 304 с.

2 экз.

139.

Перлова, О.Н. Проектирование и разработка информационных систем [Текст]: учебник / О.Н. Перлова, О.П. Ляпина, А.В. Гусева.- 3-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.

1 экз.

140.

Перлова, О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов [Текст]: учебник / О.Н. Перлова.- 2-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 304 с.

1 экз.

141.

Разработка дизайна веб-приложений [Текст]: учебник / Мусаева Т.В. и др.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.

1 экз.

142.

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник / А.В. Рудаков.- Москва: Академия, 2017.- 208 с.

1 экз.

143.

Статистика [Текст]: учебник / под ред. В.С.Мхитарян и др.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.

2 экз.

144.

Турков, А.М. Организация продаж страховых продуктов [Текст]: учебник / А.М. Турков.- Москва: Академия, 2017.- 256 с.

2 экз.

145.

Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных [Текст]: учебник / Г.Н. Федорова.- 4-е изд., перераб.- Москва: Академия, 2020.- 224 с.

1 экз.

146.

Беленков, А.И. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия [Текст]: учебник / А.И. Беленков, М.А. Мазироа, А.В. Зеленев.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 213 с.

1 экз.

147.

Васильев, А.А. Муниципальное управление и местное самоуправление: словарь [Текст]: словарь / А.А. Васильев.- 3-е изд., перераб.и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 300 с.

2 экз.

148.

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями [Текст]: Монография / под ред. Б.З.Мильнера.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 624 с.

2 экз.

149.

Казарян, М.Л. Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития регионов на основе анализа космических снимков (на примере объектов захоронение твердых бытовых отходов и их влияния на окружающую среду) [Текст]: Монография / М.Л. Казарян, А.А. Рихтер.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 256 с.

1 экз.

150.

Карташова, Л.В. Организационное поведение [Текст]: учебное пособие / Л.В. Карташова.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 157с.

2 экз.

151.

Коваленко, О.А. Экономическая безопасность предприятия: моделирование и оценка [Текст]: учебное пособие / О.А. Коваленко, Т.Д. Малютина, Д.Д. Ткаченко.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 359 с.

2 экз.

152.

Красс, М.С. Моделирование эколого-экономических систем [Текст]: учебное пособие / М.С. Красс.- 2-е изд.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 272 с.

1 экз.

153.

Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 264 с.

1 экз.

154.

Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 264 с.

2 экз.

155.

Муниципальное управление и местное самоуправление [Текст]: учебное пособие / под ред. И.А.Алексеева.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 353 с.

2 экз.

156.

Поташева, Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Текст]: учебное пособие / Г.А. Поташева.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 224с.

2 экз.

157.

Райченко, А.В. Административный менеджмент [Текст]: учебник / А.В. Райченко.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 416с.

2 экз.

158.

Резник, С.Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации) [Текст]: учебное пособие / С.Д. Резник.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 320 с.

2 экз.

159.

Стерлигова, А.Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст]: учебник / А.Н. Стерлигова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 430 с.

2 экз.

160.

Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль программирования [Текст] / Б. Любанович.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2021.- 592с.

1 экз.

161.

Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики [Текст]: учебник / Б.Е. Стариченко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 400с.

1 экз.

162.

Харари, Ю.Н. 21 урок для ХХ1 века [Текст]: пер.с англ. / Ю.Н. Харари.- 8-е изд.- Москва: Синдбад, 2021.- 416с.

2 экз.

163.

Чиксентмихайи, М. Поток: Психология оптимального переживания [Текст]: пер.с англ. / М. Чиксентмихайи.- 8-е изд.- Москва: Альпина, 2020.- 461с.

2 экз.

164.

Рассел, М. Data Mining. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, GitHub [Текст] / М. Рассел, М. Классен.- СПб: Питер, 2020.- 464 с.

1 экз.

165.

Ашарина, И.В. Объектно-ориентированное программирование в C++ лекции и упражнения [Текст]: учебное пособие / И.В. Ашарина.- 2-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 336 с.

1 экз.

166.

Беленькая, М.Н. Администрирование в информационных системах [Текст]: учебное пособие / М.Н. Беленькая, С.Т. Малиновский, Н.В. Яковенко.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 408 с.

1 экз.

167.

Белов, И.М. Теория информации. Курс лекций [Текст]: учебное пособие / И.М. Белов, С.Н. Новиков, О.И. Солонская.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 144 с.

1 экз.

168.

Будылдина, Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных [Текст]: учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шубалов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 344 с.

1 экз.

169.

Ганеев, Р.М. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API [Текст]: учебное пособие / Р.М. Ганеев.- 3-е изд., стереотип.- М: Горячая линия-Телеком, 2021.- 358 с.

1 экз.

170.

Джоши, П. Искусственный интеллект с примерами на Python [Текст]: пер. с англ. / П. Джоши.- СПб: Диалектика, 2019.- 448 с.

1 экз.

171.

Карпухин, Е.О. Методы скрытой передачи информации [Текст]: учебное пособие / Е.О. Карпухин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 80 с.

1 экз.

172.

Корячко, В.П. Программно-конфигурируемые сети [Текст]: учебник / В.П. Корячко, Д.А. Перепелкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 288 с.

1 экз.

173.

Кузин, А.В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Текст]: учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 118 с.

1 экз.

174.

Ласкомб, Б. Счастье вместе. Нескучное руководство по семейной жизни [Текст]: учебное пособие. пер. с. англ. / Б. Ласкомб.- Москва: Манн, 2020.- 240 с.

2 экз.

175.

Либермайстер, С.Р. Источник любви. Теория и практика "семейных расстановок" [Текст] / С.Р. Либермайстер.- СПб: Весь, 2020.- 368 с.

2 экз.

176.

Линн, А. Сила эмоционального интеллекта. Как его развитьдля работы и жизни [Текст]: учебное пособие / А. Линн.- пер.с англ.- Москва: Манн, 2019.- 320 с.

2 экз.

177.

Лупин, С.А. Технология параллельного програмирования [Текст]: учебное пособие / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 206 с.

1 экз.

178.

Льюис, Ш. Нативная разработка мобильных приложений [Текст]: пер.с англ. / Ш. Льюис, М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

1 экз.

179.

Маркелов, А. OpenStack. Практическое знакомство с облачной операционной системой [Текст] / А. Маркелов.- 4-е изд., доп. и испр.- Москва: ДМК Пресс, 2018.- 306 с.

1 экз.

180.

Меновщиков, В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Меновщиков.- 3-е изд., испр.- Москва: Смысл, 2019.- 191 с.

2 экз.

181.

Неумоева-Колчеданцева, Е.В. Возрастное консультирование [Текст]: учебное пособие / Е.В. Неумоева-Колчеданцева.- 2-е изд., стер.- Москва: Юрист, 2020.- 307 с.

2 экз.

182.

Олифер, В.Г. Безопасность компьютерных сетей [Текст] / В.Г. Олифер, Олифер.В.Г.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 644 с.

1 экз.

183.

Олифирович, Н. Практика семейной психотерапии: Системно-аналитический подход [Текст]: учебное пособие / Н. Олифирович, Т. Велента.- 3-е изд.- Москва: Академический проект, 2020.- 355 с.

2 экз.

184.

Олифирович, Н. Теория семейной психотерапии: Системно-аналитический подход [Текст]: учебное пособие / Н. Олифирович, Т. Велента.- 3-е изд.- Москва: Академический проект, 2021.- 300 с.

2 экз.

185.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности [Текст] / под ред.А.В.Душкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.

1 экз.

186.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Практикум [Текст]: учебное пособие / под ред.В.Душкина.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.

1 экз.

187.

Рудинский, И.Д. Технология проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / И.Д. Рудинский.- 3-е изд.перераб.и доп.- М: Горячая линия-Телеком, 2017.- 324 с.

2 экз.

188.

Рябко, Б.Я. Криптография в информационном мире [Текст] / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 300 с.

2 экз.

189.

Силен, Д. Основы Data Scienct и Big Data. Python и наука о данных [Текст] / Д. Силен, А. Мейсман, М. Али.- СПб: Питер, 2020.- 336 с.

1 экз.

190.

Файнштейн, В. Мобилизация. Как создать приложение, которым будут пользоваться [Текст] / В. Файнштейн.- Москва: Синергия, 2019.- 160 с.

1 экз.

191.

Федотенко, М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги [Текст]: учебное пособие / М.А. Федотенко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 335 с.

1 экз.

192.

Шрамм, Р. Детский аутизм и ABA: ABA (Applied Behavior Analysis)- терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения [Текст]: пер. с. англ. / Р. Шрамм.- 7-е изд., испр.- Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2020.- 240 с.

2 экз.

193.

Акопов, А.С. Имитационное моделирование [Текст]: учебник и практикум / А.С. Акопов.- М: Юрайт, 2020.- 389 с.

2 экз.

194.

Боев, В.Д. Имитационное моделирование систем [Текст]: учебное пособие / В.Д. Боев.- М: Юрайт, 2020.- 253 с.

1 экз.

195.

Валютное регулирование и валютный контроль [Текст]: учебник / под ред. Ю.А.Крохиной.- 7-е изд. перераб., и доп.- М: Юрайт, 2020.- 231 с.

2 экз.

196.

Гасанов, Э.Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации [Текст]: учебник / Э.Э. Гасанов, В.Б. Кудрявцев.- 2-е изд. испр., и доп.- М: Юрайт, 2020.- 271 с.

1 экз.

197.

Инновационные процессы в образовании. Тьюторство. В 2-х частях. Часть 1. [Текст]: учебное пособие.- 3-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2021.- 188 с.

2 экз.

198.

Инновационные процессы в образовании. Тьюторство. В 2-х частях. Часть 2. [Текст]: учебное пособие.- 3-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2021.- 379 с.

2 экз.

199.

Кусков, В.В. История древнерусской литературы [Текст]: учебник / В.В. Кусков.- 11-е изд., испр. и доп.- М: Юрайт, 2021.- 311 с.

2 экз.

200.

Макуха, В.К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры [Текст]: учебное пособие / В.К. Макуха.- 2-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2020.- 156 с.

1 экз.

201.

Новожилов, О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 1. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 276 с.

1 экз.

202.

Новожилов, О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 2. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 246 с.

1 экз.

203.

Огородников, И.Н. Микропроцессорная техника: введение в Cortex-M3 [Текст]: учебное пособие / И.Н. Огородников.- М: Юрайт, 2020.- 116 с.

1 экз.

204.

Подбельский, В.В. Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.

1 экз.

205.

Сети и телекоммуникации [Текст]: учебник и практикум / под ред. К.Е.Самуйлова.- М: Юрайт, 2020.- 363 с.

1 экз.

206.

Системный анализ [Текст]: учебник и практикум / под общ.ред. В.В.Кузнецова.- М: Юрайт, 2020.- 270 с.

2 экз.

207.

Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование [Текст]: учебник / Н.П. Стружкин.- М: Юрайт, 2021.- 477 с.

1 экз.

208.

Сысолетин, Е.Г. Разработка интернет-приложений [Текст]: учебное пособие / Е.Г. Сысолетин.- М: Юрайт, 2020.- 90 с.

1 экз.

209.

Тузовский, А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Текст]: учебное пособие / А.Ф. Тузовский.- М: Юрайт, 2020.- 218 с.

2 экз.

210.

Советов, Б.Я. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Текст]: учебник / Б.Я. Советов, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский.- Москва: Академия, 2018.- 352 с.

1 экз.

211.

Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебное пособие / М.Н. Гуслова.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.

2 экз.

212.

Бабичев, С.Л. Распределенные системы [Текст]: учебное пособие / С.Л. Бабичев.- Москва: Юрайт, 2020.- 507 с.

1 экз.

213.

Соловьева, Л.Г. Логопедия [Текст]: учебник и практикум / Л.Г. Соловьева, Г.Н. Градова.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 191 с.

2 экз.

214.

Борисенко, А.Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы. [Текст]: учебное пособие / А.Л. Борисенко.- М: Юрайт, 2020.- 126 с.

2 экз.

215.

Годовникова, Л.В. Психолого-педагогические сопровождение обучающихся с ОВЗ [Текст]: учебное пособие / Л.В. Годовникова.- 2-изд.- Москва: Юрайт, 2020.- 218 с.

2 экз.

216.

Гордеев, С.И. ОРганизация баз данных в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- Москва: Юрайт, 2020.- 513 с.

1 экз.

217.

Гордеев, С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 300 с.

1 экз.

218.

Гутгарц, Р.Д. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / Р.Д. Гутгарц.- М: Юрайт, 2021.- 304 с.

2 экз.

219.

Дибров, М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2-х частях. Ч.1 [Текст]: учебник и практикум / М.В. Дибров.- Москва: Юрайт, 2021.- 333.

1 экз.

220.

Зализняк, В.Е. Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное пособие / В.Е. Зализняк, О.А. Золотов.- Москва: Юрайт, 2020.- 133 с.

1 экз.

221.

Зыков, С.В. Программирование. Объектно-ориентированный подход [Текст]: учебник и практикум / С.В. Зыков.- Москва: Юрайт, 2020.- 155 с.

1 экз.

222.

Кондратьев, М.Ю. Социально-психологическая служба в образовании. Общеобразовательное учреждение [Текст]: учебное пособие / М.Ю. Кондратьев.- 2-е изд.стер.- Москва: Юрайт, 2020.- 212 с.

2 экз.

223.

Лось, А.Б. Криптографические методы защиты информации для изучающих компьютерную безопасность [Текст]: учебник / А.Б. Лось, А.Ю. Нестеренко, М.И. Рожков.- 2-е изд., испр.- Москва: Юрайт, 2020.- 473 с.

1 экз.

224.

Малявко, А.А. Параллельное программирование на основе технологий OpenMp, CUDA, OpenCL, MPI [Текст]: учебное пособие / А.А. Малявко.- Москва: Юрайт, 2021.- 135 с.

1 экз.

225.

Маркин, А.В. Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 1 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 403 с.

1 экз.

226.

Маркин, А.В. Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- Москва: Юрайт, 2021.- 340 с.

1 экз.

227.

Немов, Р.С. Психологическое консультирование [Текст]: учебник / Р.С. Немов.- 2-е изд.перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 440 с.

2 экз.

228.

Проектирование информационных систем [Текст]: учебник и практикум / под ред. Д.В.Чистова.- Москва: Юрайт, 2020.- 258 с.

1 экз.

229.

Психологическое консультирование [Текст]: учебное пособие / под ред. Е.П. Кораблиной.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 222 с.

2 экз.

230.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолга в 2 ч. Часть 1. Система работы психолга с детьми разного возраста: практическое пособие [Текст] / Е.И. Рогов.- Москва: Юрайт, 2020.- 412 с.

2 экз.

231.

Савинков, С.Н. Психологическая служба в образовании [Текст]: учебное пособие / С.Н. Савинков.- Москва: Юрайт, 2020.- 169 с.

2 экз.

232.

Специальная психология [Текст]: учебник / под ред. Л.М.Шипицына.- Москва: Юрайт, 2021.- 440 с.

2 экз.

233.

Специальная психология в 2-х т. Том 1 [Текст]: учебник / под ред. В.И.Лубовского.- Москва: Юрайт, 2020.- 428 с.

2 экз.

234.

Стасышин, В.М. Базы данных: технологии доступа [Текст]: учебное пособие / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 164 с.

1 экз.

235.

Толстобров, А.П. Архитектура ЭВМ [Текст]: учебное пособие / А.П. Толстобров.- М: Юрайт, 2021.- 154 с.

1 экз.

236.

Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция [Текст]: учебник и практикум / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев.- Москва: Юрайт, 2020.- 423 с.

2 экз.

237.

Черткова, Е.А. Компьютерные технологии обучения [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 250 с.

1 экз.

238.

Черткова, Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 147 с.

1 экз.

239.

Шапошникова, Т.Е. Основы психоконсультирования и психокоррекции [Текст]: учебник и практикум / Т.Е. Шапошникова, В.А. Шапошников.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 147 с.

2 экз.

240.

Бродский, М.Ю. Устный перевод [Текст]: учебник / М.Ю. Бродский.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 159 с.

2 экз.

241.

Абдыкеримова, Э.А. Компьютерлік модельдерді физиканы оқыту үдерісінде кешенді қолдану: метапәндік әмбебап оқу іс-әрекеттерін дамыту [Текст]: Монография / Э.А. Абдыкеримова.- Алматы.: Отан, 2021.- 170б.

1 экз.

242.

Бекбергенова, Ж.Т. Экономика природопользования [Текст]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 192 с.

3 экз.

243.

Нигметова, Г.Н. Математикалық физика теңдеулері [Текст]: оқу құралы / Г.Н. Нигметова, Б.Т. Урбисинова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 129 б.

3 экз.

244.

Физика оқыту әдістемесі [Текст]: әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытта оқытытын 11-сынып мұғалімдеріне арналған / Р. Башарұлы [ж.б.].- Алматы.: Атамұра, 2021.- 100 б.

3 экз.

245.

Әріп, Ғ. Поэзия. Азаматтық тақырыптағы өлеңдер, ғазалдар,арнаулар, әндер: Алты томдық таңдамалы туындылар. 2 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 384 б.

1 экз.

246.

Әріп, Ғ. Поэзия. Лирика Алты томдық таңдамалы туындылар. 1 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 344 б.

1 экз.

247.

Әріп, Ғ. Поэзия. Толғаулар, поэмалар, балладалар, поэтикалық драма және аударма: Алты томдық таңдамалы туындылар. 3 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 336 б.

1 экз.

248.

Әріп, Ғ. Проза.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 4 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

249.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 5 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

250.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Мақалалар, сұхбаттар: Алты томдық таңдамалы туындылар. 6 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 360 б.

1 экз.

251.

Жергілікті деңгейдегі саясат - өзекті және проблемалық сұрақтары: Қазақстандағы жергілікті басқару субъектілеріне арналған ұсынымдық құрал [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 272 с.

1 экз.

252.

Политика на местном уровне - актуальные и проблемные вопросы. рек. пособие для субъектов местного управления в Казахстане [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 288 с.

2 экз.

253.

Томас, Х. О свободе вероисповедания в Казахстане. Доклад [Текст] / Хельм Томас.- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 140 с.

2 экз.

254.

Ағылшынша-орысша-қазақша терминологиялық теңіз сөздігі [Мәтін]: сөздік / құр.: Алипбаева Э.К.тб.- Алматы.: Сздік-Словарь, 2005.- 624 б.

1 экз.

255.

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу: жоғары білім берудің жаһандық мәселелеріне жауаптар [Мәтін]: Монография / А Сағынтаева [ж.б.].- Нур-Султан: Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебі, 2021.- 236 б.

2 экз.

256.

Ержан (Ермұхаммед) хазірет Төлегенұлы. Өсиетнама (Ұрпаққа аманат) [Мәтін] / Ержан (Ермұхаммед) хазірет Төлегенұлы.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2018.- 168 б.

1 экз.

257.

Кыдырбай Кусниденович Кусниденов: юрист, ученый, педагог [Текст] / Сост. Жунусов Б.Ж., Жузбаев Б.Т.- Караганда, 2021.- 329 с.

1 экз.

258.

Қазақстан білім зерттеушілерінің әдеп кодексі [Мәтін]: кодекс / Жоба жетекшісі: Сағынтаева А.- 1-ші бас.- Нур-Султан: Білім мберу саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.

3 экз.

259.

Құрманалин, С. Кіші жүз және Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (1847-1858жж.) [Мәтін]: Монография / С. Құрманалин.- Орал: Полиграфсервис, 2019.- 256 б.

2 экз.

260.

Разработка образовательных программ: Локальные ответы на глобальные вызовы высшего образования [Мәтін]: Монография / А Сағынтаева [ж.б.].- Нур-Султан: Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебі, 2021.- 236 б.

1 экз.

261.

Сұлтанов, Қ. Тәуелсіздік толғамдары. Жинақ [Мәтін] / Қ. Сұлтанов.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2020.- 488 б.

2 экз.

262.

Сыдыков, Е.Б. Жамбыл: биографическое повествование [Текст]: художественная литература / Е.Б. Сыдыков.- Москва: Художественная литература, 2015.- 368 с.

1 экз.

263.

Теннис ойыны [Мәтін]: оқу құралы / құр.:Досқараев Б.М.тб.- Алматы.: Қазақ университеті, 2020.- 198 б.

2 экз.

264.

Чарльз, М. Бақытты қала: Қалалық жоспарлау арқылы өмірімізді өзгерту [Мәтін] / Монтгомери Чарльз.- Қарағанды, 2020.- 300 б.

1 экз.

265.

Этический кодекс исследователей образования Казахстана [Мәтін]: кодекс / Рук.проекта: Сағынтаева А.- 1-е изд,.- Нур-Султан: Білім беру саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.

2 экз.

266.

KAZGOR жобалау академиясы. Жобалар. Проекты. 3 тілде [Текст] / отв.ред.А.Татыгулов.- Алматы.: Basbagan, 2019.- 368с.

1 экз.

267.

The Transformation of Kazakhstan"s Economy. Nur-Sultan [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 322с.

2 экз.

268.

Timur, K. Magjan Jumabayev. The Poet of Flare, Liberty and Lobe [Текст]: стихи / Kocaoglu Timur.- Астана: Ғылым, 2018.- 94с.- (International Turkic Academy).

1 экз.

269.

Акимбеков, С. Казахстан в Российской империи [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: Институт Азиатских исследований, 2018.- 562с.

2 экз.

270.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.1.: 1928-1929 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

271.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.2.: 1930-1931 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

272.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.3.: 1932-1934 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1028б.

1 экз.

273.

Әбжаппаров, Ә. Өнегелі өмір [Мәтін] / Ә. Әбжаппаров.- Алматы.: Қазақ университеті, 2020.- 194б.

1 экз.

274.

Әзірет Сұлтан мешіті - Ұлы Дала темірқазығы [Мәтін] = Мечеть Хазрет Султан - путеводная звезда Великой Степи / жоба жет. С.Сатыбалдыұлы.- Астана, 2017.- 374б.

1 экз.

275.

Әліпби. Энциклопедиялық анықтамалық [Мәтін] / құр.алқасы. Е.Тілешов, тб.- Алматы: Арда+7, 2020.- 368б.

2 экз.

276.

Воробьев, А.Е. Наноматериалы и нанотехнологии. Особенности протекания физико-химических процессов в наносистемах [Мәтін]: монография / А.Е. Воробьев, К.А. Воробьев.- Ақтау, 2018.- 104с.

1 экз.

277.

Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері: Жан саулығы. 1 том [Мәтін] / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 432б.

1 экз.

278.

Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері: Жануарлар. Сүйектілер туралы. 2 том [Мәтін]: 2-ші бас. / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 496б.

1 экз.

279.

Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері: Тән саулығы. 2 том [Мәтін]: 2-ші бас. / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 496б.

1 экз.

280.

Ермекбай, Ж.А. Судьба и наследие Чокана Валиханова [Текст] / Ж.А. Ермекбай.- Нур-Султан: Изд. НАО КИОР Рухани жаңғыру, 2020.- 276с.

1 экз.

281.

Ермекбай, Ж.А. Шоқан Уәлихановтың тағдыры мен мұрасы [Текст] / Ж.А. Ермекбай.- Нур-Султан: Изд. НАО КИОР Рухани жаңғыру, 2020.- 276с.

1 экз.

282.

Ерофеева, И.В. Рыцарь "звания чести" Казахский батыр Бокенбай Карабатырулы [Текст] / И.В. Ерофеева.- Алматы.: Service Press, 2017.- 325с.

1 экз.

283.

Жилкишбаева, Г.С. Системы управления базами данных [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2020.- 66 б.

2 экз.

284.

Жилкишбаева, Г.С. Схемотехника [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 98 б.

2 экз.

285.

Жунусов, Б.Ж. Основы юриспруденции [Текст]: учебное пособие / Б.Ж. Жунусов.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2020.- 282 с.

2 экз.

286.

Жунусов, Б.Ж. Уголовное право Республики Казахстан: общая часть [Текст]: учебное пособие / Б.Ж. Жунусов.- 3-е изд.доп.и перераб.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2020.- 350с.

2 экз.

287.

Жунусов, Е.Б. Противодействие преступным посягательствам на собственность: традиционные и современные аспекты [Текст]: Монография / Е.Б. Жунусов.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2021.- 298 с.

2 экз.

288.

Каражанова, М.К.. Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст]: Монография / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Баку: АГУНП, 2019.- 199 с.

2 экз.

289.

Латын әліпбиі: талқы, халықаралық тәжірибе және нәтиже [Мәтін]: ғылыми жинақ / құр.Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова.- Нур-Султан: Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 264.

2 экз.

290.

Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий: сб. статей Международной научно-практической конференции, к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева [Текст]: материалы конференции / сост. Л.Б.Алекешова, У.З.Джумагалиева, Ж.Е.Кенжебаева.- Атырау: Атырауский гос.ун. им. Х.Досмухамедова, 2020.- 356 с.

1 экз.

291.

Маңғыстау эксперименталды ботаникалық бақтың өсімдіктер коллекциясы. 3 тілде [Мәтін] = Plant collection of the Mangyshlak experimental botanical garden / ғыл. ред., Иманбаева А.А.- Ақтау, 2017.- 152б.

1 экз.

292.

Мемлекет қайраткері Киинов Ляззат Кетебайұлы [Мәтін] / ред.Н.Бакирова.- Алматы.: Аrna-b, 2021.- 470б.

1 экз.

293.

Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері. II халықар. ғыл.-тәж. конф. баян.жинағы. (Астана қ. 4-5 желтоқсан). т.1 [Мәтін] = Профессиональная развитие учителя: ғылыми баяндамалар.- Астана: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012.- 576б.

1 экз.

294.

Назарбекұлы, С. Жеті күн. Жеті ғасыр [Мәтін]: роман тарихи / С. Назарбекұлы.- Нур-Султан: Фолиант, 2019.- 352б.

1 экз.

295.

Өткенге құрметпен, келешекке нық сеніммен. Ш.Есенов университетіне 45 жыл [Мәтін] / Бас ред. Б.Б.Ахметов.- Алматы.: Liber, 2021.- 488 б.

2 экз.

296.

Рысбек, Қ. Қазақтың 90 бапкері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Рысбек.- Алматы.: Жарыс-Орда, 2021.- 624 б.

2 экз.

297.

Тобыш, Н. Image making. Ағылшын тілінде көмекші сөздер мен етістіктерге мысалдар жинағы. Мұғалімдер мен ағылшын тілін үйренушілерге көмекші құрал.1-том А-К. [Текст] / Н. Тобыш, Ж. Пилтан.- Ақтау, 2014.- 416б.

1 экз.

298.

Тобыш, Н. Image making. Ағылшын тілінде көмекші сөздер мен етістіктерге мысалдар жинағы. Мұғалімдер мен ағылшын тілін үйренушілерге көмекші құрал.2-том L-W. [Текст] / Н. Тобыш, Ж. Пилтан.- Ақтау, 2014.- 421б.

1 экз.

299.

Ұлы дала Аналары- Қарқабат Ана атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары [Мәтін] / ред.алқасы. Б.Ж.Жүнісов тб.- Караганда, 2021.- 355 б.

1 экз.

300.

Құрманбайұлы, Ш. Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: ғылыми-әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы; пікірші: С.Әлісжан.- Нур-Султан: Тіл-Қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 88б.

2 экз.

301.

Environmental Policy in Kazakhstan Outlines and Prospects [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 217б.

2 экз.

302.

Акимбеков, С. Казахи между революцией и голодом [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 584с.

2 экз.

303.

Ахметов, Б.Б. Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері [Мәтін]: оқулық / Б.Б. Ахметов, В.П. Бабак, Ж.К. Алимсеитова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 685б.: сурет 422.кесте 43.

2 экз.

304.

Әкімбеков, С. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені [Мәтін] / С. Әкімбеков.- Алматы: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 668б.

2 экз.

305.

Жданов, В.П. Управлением развитием территорий: как выполнять эту трудную работу [Текст]: учебное пособие.Для повышения кв.гос. и муницип. служащих / В.П. Жданов, М.Ю. Плюхин, С.В. Приходько.- Москва: Дело РАНХиГС, 2019.- 496с.

1 экз.

306.

Жилкишбаева, Г.С. Основы информационных систем [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2022.- 159 б.

2 экз.

307.

Жилкишбаева, Г.С. Цифровая схемотехника [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2022.- 116 б.

2 экз.

308.

Жыр жүйрігі - Қашаған. Ақын, жырау Қ.Күржіманұлына арналған академиялық жинақ [Мәтін]: өлеңдер жинағы / құр.Жайлау Бақтыбай.- Алматы.: Қазақ кітабы, 2021.- 800б.

2 экз.

309.

Имашова, Ж.Д. Состояние и перспективы развития жилищной политики Мангистауской области [Текст]: Монография / Ж.Д. Имашова, Г.А. Саймагамбетова, Ж. Таскинбайкызы.- Алматы., 2018.- 128с.

1 экз.

310.

Кәсіпкерлік негіздері. Студенттің жұмыс дәптері [Мәтін]: әдістемелік құрал.- Нур-Султан, 2019.- 208б.- (Атамекен ҚР ҰҚП).

4 экз.

311.

"Қазақстандағы Экологиялық Саясат: Негіздері мен Перспиктивалары" [Мәтін]: оқу құралы / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 243б.

2 экз.

312.

Мүмкіндіктері шектеулі балаларды білім беру үдерісіне қосу (inclusion) өткені, бүгіні, болашағы [Мәтін]: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары (Алматы, 2021ж.16-17 қыркүйек) = Включение (inclusion) детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс: прошлое, насточщее, будущее.- 3-тілде.- Алматы: ТОО Центр САТР, 2021.- 332б.

3 экз.

313.

Сыроежкин, К.Л. Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двухсторонних отношений [Текст]: Монография / К.Л. Сыроежкин.- Астана: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014.- 432с.

2 экз.

314.

"Экологическая политика в Казахстане: основы и перспективы" [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 235б.

2 экз.

315.

Абдурашид, Р. Йулдан топганларим [Текст]: шеърлар / Р. Абдурашид.- Тошкент, 2017.- 324с.

1 экз.

316.

Азим, У. Танланган асарлар. 2 жилд. [Текст]: шеърлар / Усмон Азим.- Тошкент, 2018.- 456с.

1 экз.

317.

Акбаров, Х. Дурдона нурлари "Алишер Навоий" бадиий кинофильм комуси [Текст] / Х. Акбаров.- Тошкент, 2018.- 340с.

1 экз.

318.

Луқмон, Б. Титраетган тоғ [Текст]: роман ва қиссалар / Бурихон Луқмон.- Тошкент, 2018.- 272с.

1 экз.

319.

Обиджон, А. Оддий айрилиқ [Текст]: қиссалар / А. Обиджон.- Тошкент, 2019.- 296с.

1 экз.

320.

Отабек, Ш. Мехр ва қахр [Текст] / Ш. Отабек.- Тошкент, 2018.

1 экз.

321.

Худойбердиева, Х. Сайланма. 1-жилд. [Текст]: өлеңдер / Халима Худойбердиева.- Тошкент, 2018.- 424с.

1 экз.

322.

Бекбергенова, Ж.Т. Экономика природопользования [Текст]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 192 с.

2 экз.

323.

Қобланов, Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 1 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 349б.

1 экз.

324.

Қобланов, Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 2 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 233б.

1 экз.

325.

Қобланов, Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 3 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 491б.

1 экз.

326.

Нигметова, Г.Н. Математикалық физика теңдеулері [Текст]: оқу құралы / Г.Н. Нигметова, Б.Т. Урбисинова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 129 б.

2 экз.

327.

Физика оқыту әдістемесі [Текст]: әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытта оқытытын 11-сынып мұғалімдеріне арналған / Р. Башарұлы [ж.б.].- Алматы.: Атамұра, 2021.- 100 б.

2 экз.

328.

Әріп, Ғ. Поэзия. Азаматтық тақырыптағы өлеңдер, ғазалдар,арнаулар, әндер: Алты томдық таңдамалы туындылар. 2 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 384 б.

1 экз.

329.

Әріп, Ғ. Поэзия. Лирика Алты томдық таңдамалы туындылар. 1 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 344 б.

1 экз.

330.

Әріп, Ғ. Поэзия. Толғаулар, поэмалар, балладалар, поэтикалық драма және аударма: Алты томдық таңдамалы туындылар. 3 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 336 б.

1 экз.

331.

Әріп, Ғ. Проза.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 4 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

332.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 5 том Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.

1 экз.

333.

Әріп, Ғ. Публицистика.: Мақалалар, сұхбаттар: Алты томдық таңдамалы туындылар. 6 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 360 б.

1 экз.

334.

Политика на местном уровне - актуальные и проблемные вопросы. рек. пособие для субъектов местного управления в Казахстане [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 288 с.

1 экз.

335.

Қазақстан білім зерттеушілерінің әдеп кодексі [Мәтін]: кодекс / Жоба жетекшісі: Сағынтаева А.- 1-ші бас.- Нур-Султан: Білім мберу саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.

2 экз.

336.

Құрманалин, С. Кіші жүз және Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (1847-1858жж.) [Мәтін]: Монография / С. Құрманалин.- Орал: Полиграфсервис, 2019.- 256 б.

2 экз.

337.

Сұлтанов, Қ. Тәуелсіздік толғамдары. Жинақ [Мәтін] / Қ. Сұлтанов.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2020.- 488 б.

1 экз.

338.

Теннис ойыны [Мәтін]: оқу құралы / құр.:Досқараев Б.М.тб.- Алматы.: Қазақ университеті, 2020.- 198 б.

1 экз.

339.

Этический кодекс исследователей образования Казахстана [Мәтін]: кодекс / Рук.проекта: Сағынтаева А.- 1-е изд,.- Нур-Султан: Білім беру саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.

2 экз.

340.

Акимбеков, С. Казахстан в Российской империи [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: Институт Азиатских исследований, 2018.- 562с.

2 экз.

341.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.1.: 1928-1929 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

342.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.2.: 1930-1931 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.

1 экз.

343.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.3.: 1932-1934 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1028б.

1 экз.

344.

Әліпби. Энциклопедиялық анықтамалық [Мәтін] / құр.алқасы. Е.Тілешов, тб.- Алматы: Арда+7, 2020.- 368б.

2 экз.

345.

Жилкишбаева, Г.С. Системы управления базами данных [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2020.- 66 б.

2 экз.

346.

Жунусов, Б.Ж. Бектің Орынбегінің шығармалары [Мәтін] / Б.Ж. Жунусов.- Караганда, 2021.- 258б.

1 экз.

347.

Латын әліпбиі: талқы, халықаралық тәжірибе және нәтиже [Мәтін]: ғылыми жинақ / құр.Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова.- Нур-Султан: Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 264.

2 экз.

348.

Мемлекет қайраткері Киинов Ляззат Кетебайұлы [Мәтін] / ред.Н.Бакирова.- Алматы.: Аrna-b, 2021.- 470б.

2 экз.

349.

Өткенге құрметпен, келешекке нық сеніммен. Ш.Есенов университетіне 45 жыл [Мәтін] / Бас ред. Б.Б.Ахметов.- Алматы.: Liber, 2021.- 488 б.

2 экз.

350.

Рысбек, Қ. Қазақтың 90 бапкері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Рысбек.- Алматы.: Жарыс-Орда, 2021.- 624 б.

2 экз.

351.

Құрманбайұлы, Ш. Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: ғылыми-әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы; пікірші: С.Әлісжан.- Нур-Султан: Тіл-Қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 88б.

2 экз.

352.

Акимбеков, С. Казахи между революцией и голодом [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 584с.

2 экз.

353.

Әкімбеков, С. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені [Мәтін] / С. Әкімбеков.- Алматы: ТОО Институт Азиатских исследований, 2021.- 668б.

2 экз.

354.

Жилкишбаева, Г.С. Основы информационных систем [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2022.- 159 б.

2 экз.

355.

Жилкишбаева, Г.С. Цифровая схемотехника [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2022.- 116 б.

2 экз.

356.

Жыр жүйрігі - Қашаған. Ақын, жырау Қ.Күржіманұлына арналған академиялық жинақ [Мәтін]: өлеңдер жинағы / құр.Жайлау Бақтыбай.- Алматы.: Қазақ кітабы, 2021.- 800б.

2 экз.

357.

Каражанова, М.К. Мұнайгазды қабат пен сұйықтық физикасы [Мәтін]: оқу құралы / М.К. Каражанова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 148б.

3 экз.

358.

Кәсіпкерлік негіздері. Студенттің жұмыс дәптері [Мәтін]: әдістемелік құрал.- Нур-Султан, 2019.- 208б.- (Атамекен ҚР ҰҚП).

2 экз.

359.

"Қазақстандағы Экологиялық Саясат: Негіздері мен Перспиктивалары" [Мәтін]: оқу құралы / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 243б.

2 экз.

360.

Мүмкіндіктері шектеулі балаларды білім беру үдерісіне қосу (inclusion) өткені, бүгіні, болашағы [Мәтін]: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары (Алматы, 2021ж.16-17 қыркүйек) = Включение (inclusion) детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс: прошлое, насточщее, будущее.- 3-тілде.- Алматы: ТОО Центр САТР, 2021.- 332б.

2 экз.

361.

Сыроежкин, К.Л. Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двухсторонних отношений [Текст]: Монография / К.Л. Сыроежкин.- Астана: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014.- 432с.

2 экз.

362.

"Экологическая политика в Казахстане: основы и перспективы" [Мәтін]: учебное пособие / Конрад Аденауэр атындағы қор.- Нур-Султан: Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы ЗТБ, 2021.- 235б.

2 экз.

363.

Озғанбай, Ө. Жарық жұлдыздар. т 4. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 264б.

1 экз.

364.

Озғанбай, Ө. Қазақтың шешендігі мен көсемдігі астасқанда. т 3. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 432б.

1 экз.

365.

Озғанбай, Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан. т 1. [Мәтін] = (1905-1917жж) / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 416б.+12 бет жапсырма.

1 экз.

366.

Озғанбай, Ө. Тағзым. т 5. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 392б.

1 экз.

367.

Озғанбай, Ө. Тарих тағылымы. т 2. [Мәтін] / Ө. Озғанбай.- екінші басылым.- Алматы: Мазмұндама, 2021.- 376б.

1 экз.

368.

Жумаев, Ж. Научные основы создания рабочих органов землеройных машин для подводной разработки грунтов [Текст]: Монография / Ж. Жумаев.- Новоросийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2020.- 200 с.

1 экз.

369.

Абдиева, С.Р. Мемлекет және бизнес [электрондық ресурс]: оқу құралы / С.Р. Абдиева.- Актау: КМТИУ, 2021.- 138 б.: 1СД; 379кб.

1 экз.

370.

Абилшеева, Р.К. Еңбек құқықтық қатынастар [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.К. Абилшеева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 81 б.: 1CD; 662 КБ.

1 экз.

371.

Абишева, Ш.С. Қазақ халқының ауыз әдебиеті [Текст]: оқу құралы / Ш.С. Абишева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 177 с.: 1 компакт-диск; 305кб.

1 экз.

372.

Айтимова, А.М. Геоэкология [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.М Айтимова, Л.С. Тайжанова.- Электрондық.- Актау: КГУТИ, 2021.- 140с.: 1CD.

1 экз.

373.

Ауешова, Б.Т. Заңгердің кәсіптік этикасы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Б.Т. Ауешова, А. Қасымбек; пікір беруші: Оспанова Д.А.заң ғылымдарының кандидаты,; доценті; С.К.Алибеков., заң ғылымдарының кандидаты, доцент.- Актау: КГУТИ, 2021.- 118 с.: 1СD; 200КБ.

1 экз.

374.

Ахметова, Б.С. Трудовые правоотношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. Ахметова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 77с.: 1СD; 123кб.

1 экз.

375.

Әбішева, Ш. Жүсіпбек Аймауытовтың көркемдік әлемі [Электрондық ресурс]: Монография / Ш Әбішева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 162с.: 1CD.

1 экз.

376.

Баймукашева, Ш.Х. Радиациялық қауіпсіздік негіздері [электронный ресурс]: оқу құралы / Ш.Х. Баймукашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 2325 кб.

1 экз.

377.

Бекбергенова, Ж.Т. Инвестиционная деятельность [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова; рец.: А.И.Омарова - кандидат экономических наук, доцент, КУТИ им.Ш.Есенова А. Т. Абубакирова - PhD и.о. доцент.- Актау: КМТИУ, 2021.- 464 с.: 1СD.

1 экз.

378.

Бекбергенова, Ж.Т. Онлайн жуйесімен бизнес жоспар жасауды үйрету әдістемесі [электрондық ресурс]: оқу-әдістемелік құралы / Ж.Т. Бекбергенова.- Актау: КМТИУ, 2021.- 43 б.

1 экз.

379.

Бекбергенова, Ж.Т. Экономика и менеджмент в строительстве [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова; рец.: А. И. Естурилиева - кандидат экономических наук, доцент, КУТИ им.Ш.Есенова Н. Ш. Сырлыбаева - кандидат экономических наук, КазНУ.- Актау: КМТИУ, 2021.- 356 с.: 2814кб.

1 экз.

380.

Бермухамедова, Г.Б. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы [электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.Б. Бермухамедова, С.Р. Абдиева.- Актау: КМТИУ, 2021.- 110 б.: 361кб.

1 экз.

381.

Билашова, Г.С. Жону теориясы [Электронный ресурс]: оқу құралы / Г.С. Билашова; пікір: Байқоңыров Ө.А.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 1компакт-диск: 1СD; 1255кб.

1 экз.

382.

Билашова, Г.С. Өлшеудің жалпы теориясы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.С. Билашова; құраст.: Билашова Г.С. Букаева А.З.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1компакт-диск: 1СD; 2497Мб.

1 экз.

383.

Букаева А.З. Исследование и разработка конструкции термодинамического рабочего органа для добычи иповерхностной обработки блоков из крепких горных пород [электронный ресурс]: Монография / Букаева А.З., В.В. Поветкин; рец.: Таскарина А.Ж. - PhD, профессор НАО "Торайгыров Университет" Табылов А.У. - к.т.н., доцент.- Актау: КМТИУ, 2021.- 140 с.

1 экз.

384.

Булекбаева, Г. Машина жасаудағы наноматериалдар [Электронный ресурс]: оқулық / Г. Булекбаева, Ж. Бегендикова.- Актау: КГУТИ, 2020.- 160 с.: 1СД; 19252кб.

1 экз.

385.

Бусурманова, А.Ч. Chemistry.Химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗEPТХАНАЛЫҚ CАБАҚТАP ӨТКIЗУГE АPНАЛҒАН / А.Ч. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 40 б.: 1СD; 338кб.

1 экз.

386.

Бусурманова, А.Ч. Бейорганикалық химия [Электронный ресурс]: оқу құралы / А.Ч. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 296 б.: 1СD; 2350кб.

1 экз.

387.

Бусурманова, А.Ч. Коллоидтық химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / А.Ч. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 2014кб.

1 экз.

388.

Бусурманова, А.Ч. Физикалық химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / А.Ч. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 1128кб.

1 экз.

389.

Бусурманова, А.Ч. Химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗEPТХАНАЛЫҚ CАБАҚТАP ӨТКIЗУГE АPНАЛҒАН / А.Ч. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 464кб.

1 экз.

390.

Бусурманова, Э.И. Электр машиналары [Электронный ресурс]: оқу құралы / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 178 с.: 1СD; 4024кб.

1 экз.

391.

Бүркітбаева, А.С. Қазақ тілі пәнінен бақылау тапсырмаларының жинағы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.С. Бүркітбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 111 б.: 1СD; 2024кб.

1 экз.

392.

Бүркітбаева, А.С. Поэзия және дәуір шындығы [Электрондық ресурс]: Монография / А.С. Бүркітбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 114 б.: 1СD; 644кб.

1 экз.

393.

Джаналиева, Н.Ш. Основы системной экологии [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 200 с.: 1СД; 2336.

1 экз.

394.

Джаналиева, Н.Ш. Рекультивация нефтезагрязненных почв Жетыбайского месторождения с применением цеолита [электронный ресурс]: Монография / Н.Ш. Джаналиева, А.К. Серикбаева, К.А. Джумашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 92с.: 1СД.

1 экз.

395.

Джаналиева, Н.Ш. Экологическое ресурсоведение: Курс лекций [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева; рец: Б.С.Сулейменова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 4, 26гб.

1 экз.

396.

Джаналиева, Н.Ш. Экология животных и растений [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 288с.: 1СД; 21009кб.

1 экз.

397.

Дипломатия тарихы [электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж.А. Жаханова; құраст.: Ж.А. Жаханова; рец.: А.Е. Бижанова -тарих ғылымдарының кандидаты, Батыс Қазақстан иновациялық-технологиялық университетінің доценті О.Д. Табылдиева - тарих ғылымдарының кандидаты,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 101 б: 3514кб.

1 экз.

398.

Дуисова, А. CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: МEТОДИЧECКИE УКAЗAНИЯ ПО ПРОВEДEНИЮ ЛAБОРAТОРНЫХ ЗAНЯТИЙ / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; (17, 5Мб).

1 экз.

399.

Дуисова, А. CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; (17, 5Мб).

1 экз.

400.

Дуисова, А. Криминалистика [Электронный ресурс]: МEТОДИЧECКИE УКAЗAНИЯ ПО ПРОВEДEНИЮ ЛAБОРAТОРНЫХ ЗAНЯТИЙ / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 370.

1 экз.

401.

Егенисова, А.Қ. HEALTH PSYCHOLOGY [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 154с.: 489КБ.

1 экз.

402.

Егенисова, А.Қ. PRACTICAL PSYCHOLOGY [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 180б.: 489КБ.

1 экз.

403.

Егенисова, А.Қ. Практикалық психология [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1 компакт-диск: 25183КБ.

1 экз.

404.

Еркулова, Г.С. Антикризисная политика предприятия [электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Еркулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 204 с.: 1СД; 2472кб.

1 экз.

405.

Естурлиева., А.И. Микро және макроэкономикалық анализ [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева., Ф. Досмамбетова.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2021.- 120 б.: 1CD.

1 экз.

406.

Естурлиева, А.И. Совершенствование государственного управления инвестиционными процессами. [Электронный ресурс]: Монография / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 124 с.: 1CD; 1188кб.

1 экз.

407.

Естурлиева, А.И. Социально - экономическое развитие в предпринимательстве [Электронный ресурс]: Монография / А.И. Естурлиева, Ж. Бекбергенова, М. Таскараева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 104 с.: 1CD; 2849кб.

1 экз.

408.

Естурлиева., А.И. Экономика және кәсіпкерлік негіздері [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева.; Сырлыбаева Н.Ш. - экономика ғылымдарының кандидаты, Еркулова Г.С- экономика ғылымдарының кандидаты.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2020.- 480 б.: 1CD; 7681кб.

1 экз.

409.

Естурлиева, А.И. Экономика и основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева; рец.: Сырлыбаева Н.Ш.; Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 310 с.: 1CD; 2653.

1 экз.

410.

Естурлиева, А.И. Экономическая безопасность фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева; рец.: Сырлыбаева Н.Ш.; Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 183 с.: 1CD; 2045кб.

1 экз.

411.

Жеткизгенова, Ә. Кәсіби қазақ тілі: (5В090100-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану) [Текст]: оқу құралы / Ә. Жеткизгенова, Г.С. Шаңбас, А.Б. Турсыналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 166б.: 1СД; 1603кб.

1 экз.

412.

Жумадилов, К:Б. Көтеріп -тасымалдау машиналары. Курстық жобалау есептері [электронный ресурс]: оқу құралы / К:Б. Жумадилов, Г.Ж. Булекбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 125б.: 10088кб.

1 экз.

413.

Жумаев, Ж. Кемежүргізушілерді конвенциялық дайындау [электронный ресурс]: оқу құралы / Ж. Жумаев, К.Ж. Жумаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 333 б.: 8492кб.

1 экз.

414.

Жумаев, Ж. Конвенционная подготовка судоводителей [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Жумаев, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 335 б.: 12963Кб.

1 экз.

415.

Жумаев, Ж. Су көлігін пайдалану [электронный ресурс]: оқу құралы / Ж. Жумаев, А.У. Алдабергенов, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 333 б.: 9170кб.

1 экз.

416.

Жумаев, Ж. Эксплуатация водного транспорта [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Жумаев, А.У. Алдабергенов, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 335 б.: 9544Кб.

1 экз.

417.

Жылқыбаева, М.С. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі [Электрондық ресурс]: әдістемелік нұсқау / М.С. Жылқыбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 99 с.: 1CD; 215кб.

1 экз.

418.

Исақұлова, А.Т. Жоба менеджментіне кіріспе [Электрондық ресурс]: электронды оқулық / А.Т. Исақұлова; пікірші:Г.К. Бекбусинова., А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 107 б.: 1CD; 156кб.

1 экз.

419.

Каражанова, М.К.. Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст] / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Актау: КГУТИ, 2021.- 199 с.: 1CD; 5174.

1 экз.

420.

Кизимбаева, А.Б. Административный менеджмент [электрондық ресурс]: учебное пособие / А.Б. Кизимбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 216 с.: 311кб.

1 экз.

421.

Кизимбаева, А.Б. Ұйымдағы персоналды басқару [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Б. Кизимбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 301 б.

1 экз.

422.

Кирбасова, Л.Г. Менеджмент [электрондық ресурс]: оқу құралы / Л.Г. Кирбасова; рец.: э.ғ.к., доцент Б.С. Саубетова, э.ғ.к. С.А. Әбдіғапар.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 134 б.: 261кб.

1 экз.

423.

КирбасоваЛ.Г. Өндірістік менеджмент [электрондық ресурс]: оқу құралы / КирбасоваЛ.Г.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 3, 71гб.

1 экз.

424.

Кисаева, З.Н. Банктік аудит [Электронный ресурс]: оқу құралы / З.Н. Кисаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 133 с.: 1СД.

1 экз.

425.

Кисаева, З.Н. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.Н. Кисаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 146 с.: 234 кб.

1 экз.

426.

Кобегенова, Г.Ж. ВОСПИТАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ [электронный ресурс]: методические указания / Г.Ж. Кобегенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 164кб.

1 экз.

427.

Кобегенова, Г.Ж. Профессиональная этика юриста [электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ж. Кобегенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 130 с.: 1CD; 284кб.

1 экз.

428.

Койбакова С.Е. Современное состояние прибрежной полосы северо-восточного Каспия в границах Мангистауской области [Электронный ресурс]: Монография / Койбакова С.Е., Л.С. Тайжанова; рец.: Кирвель И.И.- доктор технических наук, Поморская Академия, республика Польша, г.Слупск.; Пермяков В.Н. - доктор технических наук, профессор, ФБГОУ ВО ТИУ, РФ, г.Тюмень.; Серикбаева А.К. - кандидат технических наук, Университет Есенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1CD.

1 экз.

429.

Койбакова, С.Е. Улавливания углеводородов, испаряющихся поверхности амбарной нефти [электронный ресурс]: монография / С.Е. Койбакова, Л.С. Тайжанова; рец.: Жумашев К.Ж. - техника ғылымдарының докторы, Ж. Н. Әбішева атындағы Қарағанды химия-металлургия институты, Қарағанды қ.; Абдибаттаева М.М. - техника ғылымдарының докторы, асс. профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ., Алматы қ.; Аккенжеева А.Ш. - техник.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 111 с.: 1 комп.диск.

1 экз.

430.

Койшина, А.И. Көмірсутек кенорындарын моделдеу негізі: [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Койшина; Рецензенттер: Кулиев Ю.М т.ғ.д., Бисембаева К.Т,.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 79 с.: 1CD; 5024кб.

1 экз.

431.

Койшина, А.И. Разработка композиционных систем, оценка влияния геолого-физических и технических характеристик пласта и скважин [Электрондық ресурс]: Монография / А.И. Койшина; Пікір жазған: Кулиев Ю.М., Бисембаева К.Т.-.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 б.: 1CD; 15636кб.

1 экз.

432.

Косымбаева, Ш.И. Тайм-менеджмент [Электрондық ресурс]: учебное пособие / Ш.И. Косымбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 1352кб.

1 экз.

433.

Кощанова, Г.Р. Алгебра және геометрия [Электронный ресурс]: оқу құралы / Г.Р. Кощанова, Б.Т. Кулжагарова.- электронное издание.- Алматы: КГУТИ, 2020.- 170 б.: 1CD; 3772кб.

1 экз.

434.

Көшімова, Б.А. Қазақ лексикасындағы бейонимдену үрдісі [Электрондық ресурс]: Монография / Б.А. Көшімова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 124б.: 1СD; 350кб.

1 экз.

435.

Көшімова, Б.А. Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы [Электрондық ресурс]: әдістемелік нұсқау / Б.А. Көшімова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 144б.: 1СD; 270кб.

1 экз.

436.

Кубигулова, Р.Т. Статистика [электронный ресурс]: оқу құралы / Р.Т. Кубигулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 124 б.: 1CD; 267кб.

1 экз.

437.

Кубигулова, Р.Т. Шағын бизнес кәсіпорындарындағы есебі [электронный ресурс]: оқу құралы / Р.Т. Кубигулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 124 б.: 1CD; 253кб.

1 экз.

438.

Кулжагарова, Б.Т. Экономикадағы математика. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика [Электронный ресурс]: оқу құралы / Б.Т. Кулжагарова, Г.Р. Кощанова.- электронное издание.- Алматы: КГУТИ, 2020.- 210 б.: 1CD; 5118кб.

1 экз.

439.

Қабылов, Ә. Әдебиет теориясы [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 164 б.: 1компакт-диск; 1458.

1 экз.

440.

Қабылов, Ә. Әдебиеттануға кіріспе [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 180 б.: 1компакт-диск; 3278кб.

1 экз.

441.

Қабылов, Ә. Ирония табиғаты [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 157 б.: 1компакт-диск; 2747кб.

1 экз.

442.

Қабылов, Ә. Қазіргі қазақ әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1компакт-диск; 1, 97гбкб.

1 экз.

443.

Қамарова, Н.С. Жоғары оқу орнында қазақ әдебиетiн "Мәңгiлiк ел" идеясы арқылы оқыту (қазақ тарихи романдары негiзiнде) [электрондық ресурс]: оқу құралы / Н.С. Қамарова, А.Е. Айтбаева С.Жүзеев; пікір беруші: Б.Кәрiбозұлы - филология ғылымдaрының докторы, профессор Б.Нұрдаулетова - филология ғылымдaрының докторы, профессор; Ә.Қабылов - филология ғылымдaрының кандидаты, профессор.- электронное издание.- Актау: L Дизайн, 2020.- 137 б.

1 экз.

444.

Қожахмет Қ.Ә. Солтүстік Үстүрт ойпаты мұнайгаздылыгы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Қожахмет Қ.Ә., М.Т. Табылганов; Пікір берушілер: Кулиев Ю. М., Сабырбаева Г.С.,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 91 б.: 1CD; 5294кб.

1 экз.

445.

Маулина, Н.Х. Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын басқару [Мәтін]: оқу құралы / Н.Х. Маулина, А.Ж. Сугурова, А.А. Тасболатова.- Алматы.: КжЛА, 2021.- 150с.: 1CD; 644Кб.

1 экз.

446.

Медиханова, А.Б. Халықаралық ұйымдар [электронный ресурс]: оқулық / А.Б. Медиханова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1СД: 1, 12гб.

1 экз.

447.

Молдаханов, И.О. Мектептегі футболдың теориялық және әдістемелік негіздері [Электронный ресурс]: оқу-әдістемелік құрал / И.О. Молдаханов.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 52 б.: 1CD; 159кб.

1 экз.

448.

Мухашева, Р.Д. Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы [электрондық ресурс]: ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ: ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / Р.Д. Мухашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 40б.: 304кб.

1 экз.

449.

Мухашева, Р.Д. Органикалық химия [электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.Д. Мухашева; рец.: техника ғылымдарының докторы, профессор Закенов С.Т. химия ғылымдарының кандидаты, Бусурманова А.Ч.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 97 б.

1 экз.

450.

Нигметова, Г.Ж. Финансовый учет-1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ж Нигметова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2019.- 1CD; 269.

1 экз.

451.

Нурсейтова, Т.К. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау техникасы мен технологиясы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Т.К. Нурсейтова, А.И. Койшина; Пікір жазған: Кулиев Ю.М., Табылғанов М.Т.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 83.: 1CD; 2306кб.

1 экз.

452.

Нұрбосынова, Ж. Исламдық қаржыландыру негіздері [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 204 б.: 415кб.- (Электронная книга).

1 экз.

453.

Нұрбосынова, Ж. Салық және салық салу [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 159 б.: 1007кб 1СД.- (Электронная книга).

1 экз.

454.

Нұрдәулетова, Б.И. Жыраулар тілдік тұлғасы [Электрондық ресурс]: Монография / Б.И. Нұрдәулетова; пікірші: Аймухамбетова Ж.Ә., Жылқыбаева М.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 172 б.: 1CD; 551кб.

1 экз.

455.

Нұрдәулетова, Б. Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар [электронный ресурс]: оқу құралы / Б. Нұрдәулетова; пікір: Сәрекенова Қ.Қ., Қамарова Н.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 121 б.: 1CD.

1 экз.

456.

Омарова, А.И. Микроэкономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Омарова, Ф.К. Досмамбетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 179б.: 1 СD.

1 экз.

457.

Омарова, А.И. Халықаралық экономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Омарова, Д.Б. Утебалиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 198б.: 1 СD.

1 экз.

458.

Организация управления развитием ВУЗА в условиях модернизации сферы высшего образоваия [Мәтін]: Монография / А.Г. Гусманова [и др.].- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 125 б.: 1 комп.диск; 1941кб.

1 экз.

459.

Өрбісінова, Б.Т. Математикалық логика және дискретті математика [Электрондық ресурс] / Б.Т. Өрбісінова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 96 б.: 1CD; 3764кб.

1 экз.

460.

Петросянц, Т.В. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ [Электронный ресурс]: Монография / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 117 с.: 1CD; 972кб.

1 экз.

461.

Петросянц, Т.В. Бухгалтерская аналитика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 146 с.: 1CD; 421кб.

1 экз.

462.

Петросянц, Т.В. Налоговый учет хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 с.: 1CD.

1 экз.

463.

Петросянц, Т.В. Особенности бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 119 с.: 1CD.

1 экз.

464.

Сагиндикова, А.К. Бизнес этикасы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.К. Сагиндикова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1СD; 3, 99гб.

1 экз.

465.

Сагиндикова, А.К. Көшбасшылық [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.К. Сагиндикова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 111 б.: 1СD; 2678.

1 экз.

466.

Садуақасов, Д.С. Бурение нефтяных и газовых скважин [Электрондық ресурс]: учебник / Д.С. Садуақасов, М.Д. Сарбопеева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1компакт-диск: 1СD; 4370гб.

1 экз.

467.

Салқынбаева, Ф.Д. Қаржылық менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ф.Д. Салқынбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 121 б.: 1CD; 212кб.

1 экз.

468.

Сатанбаева, А.Ө. Бизнестегі қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Ө. Сатанбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 189 б.: 308кб.

1 экз.

469.

Сатанбаева, А.Ө. Комерциялық банктегі қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Ө. Сатанбаева; Пікір беруші: Маулина Н.Х., Д.Д. Абдешов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 219 б.

1 экз.

470.

Саубетова, Б.С. Кредитование бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С Саубетова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 136с.: 1CD.

1 экз.

471.

Сейдалиева, Л.К.. Өндірістік желдету [Электронный ресурс]: оқу құралы / Л.К. Сейдалиева; пікір; С, Сырлыбекқызы., А.Серикбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 210 с.: 1CD; 7461кб.

1 экз.

472.

Серикбаева, А.К. Современная промышленная экология [электронный ресурс]: курс лекций / А.К. Серикбаева; рец.: Сырлыбеккызы С - доктор PhD, доцент.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 140 с.: 1СД.

1 экз.

473.

Серикбаева, А.К. Химическая экология [электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям / А.К. Серикбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1СД.

1 экз.

474.

Серікбаева, А.К. Industry ecology [электрондық ресурс]: учебное пособие / А.К. Серікбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 175с.: 2411.

1 экз.

475.

Серікбаева, А.К. Processing of technogenic waste of copper production [электрондық ресурс]: Монография / А.К. Серікбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 130 б: 2845кб.

1 экз.

476.

Серікбаева, А.К. Бағалы металл құрамды техногенді қалдықтарды өңдеу технологиясы [электрондық ресурс]: Монография / А.К. Серікбаева, Н.Ш. Джаналиева; рец.: Жумашев К.Ж.; Абдибаттаева М.М.; Аккенжеева А.Ш.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 170 б.

1 экз.

477.

Стамгалиева, Н. Theory and technology contextcentered learning a foreign language in a nonlinguistic university. Методика иноязычного образования [Текст]: Монография / Н. Стамгалиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1 компакт-диск: 2370кб.

1 экз.

478.

Сулейменова, Б.. Гигиеническая оценка качества окружающей среды в регионе хромового производства и количественная оценка его влияния на здоровье детей [Текст]: Монография / Б. Сулейменова; рец: Г.Ж.Кенжетаев доктор технических наук, профессор Махамбетов М.Ж.-PhD доктор, доцент.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 116 с: 1 комп.диск.

1 экз.

479.

Сулейменова, Б.. Өндірістік санитария [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Б. Сулейменова; пікір беруші: Phd докторы, ҚазҰАУ "оқу ісі жөніндегі орынбасары Шибикеева А.М. А.Т.Жолбасарова, техника ғылымдарының кандидаты.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 103 б: 1 комп.диск.

1 экз.

480.

Сулейменова, Б.. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОГЕОГРАФИЯ [Текст]: оқу құралы / Б. Сулейменова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 131с.: 1 комп.диск.

1 экз.

481.

Сырлыбекқызы, С. Геоақпараттық технологияларды қолдану арқылы Каспий теңізі жағалауындағы мұнай өндірілетін аймақтың экологиялық мониторингі [электрондық ресурс]: Монография / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 116 б: 1СД; 13210.

1 экз.

482.

Сырлыбекқызы, С. Қоршаған орта компоненттерін бақылаудың әдістері мен приборлары және экологиялық мониторинг [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 212 б.: 1СД; 916кб.

1 экз.

483.

Сырлыбекқызы, С. Утилизация жидких нефтяных отходов [электронный ресурс]: Монография / С. Сырлыбекқызы; рец: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты; Махамбетов М.Ж. -PhD доктор, доцент.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 63 б.: 1СД; 2196кб.

1 экз.

484.

Сырлыбекқызы, С. Экологиялық пәндерді оқыту әдістемесі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 193 б.: 1СД; 777кб.

1 экз.

485.

Сырлыбекқызы, С. Экологиялық химия [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы, Р.Қ. Махамбетова; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 116 б.: 1033кб.

1 экз.

486.

Табылдиева, О.Д. ХХ ғасырдағы Маңғыстаудың даму тарихы [Электрондық ресурс]: Монография / О.Д. Табылдиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 103 с.: 1CD.

1 экз.

487.

Тажиева, И.Т. Қазіргі экономикалық саясат [электрондық ресурс]: оқу құралы / И.Т. Тажиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 164 б.: 1СД; 1342кб.

1 экз.

488.

Тажиева, И.Т. Фирманың экономикалық стратегиясы [электрондық ресурс]: оқу құралы / И.Т. Тажиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 145 с.: 1СД; 191кб.

1 экз.

489.

Тажиева, И.Т. Экономические аспекты перехода Казахстана к зеленой экономики [электрондық ресурс]: Монография / И.Т. Тажиева; Рецензенты: Абубакирова А.Т.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 117 б.: 1СД; 6150кб.

1 экз.

490.

Таналинова, А.У. Конституционное право РК [Электронный ресурс] / А.У Таналинова; рец: Ауешова Б.Т.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 89 с.: 1CD; 7, 95кб.

1 экз.

491.

Таскараева, М.Б. Бизнесті экономикалық талдау [электрондық ресурс]: оқулық / М.Б. Таскараева; пікір беруші:.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 448 б.: 1СД; 5310кб.

1 экз.

492.

Таскараева, М.Б. Кәсіпкерлік [электрондық ресурс]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 240 б.: 1СД; 1232.

1 экз.

493.

Таскараева, М.Б. Экономика және кәсіпкерлік [электрондық ресурс]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 240 б.: 1СД; 1854кб.

1 экз.

494.

Таскынбайқызы, Ж. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Таскынбайқызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 226 с.: 1373 кб.

1 экз.

495.

Тасқынбайқызы, Ж. МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Тасқынбайқызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 462 кб.

1 экз.

496.

Туркменбаев, А.Б. Физика [Электрондық ресурс]: оқулық / А.Б. Туркменбаев.- электронное издание.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1CD; 100мб.

1 экз.

497.

Утебалиева, Д.Б. Экономикалық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Д.Б. Утебалиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 313б.: 1 СD.

1 экз.

498.

Фейзуллаев, А.А. Геологические основы нефтегазовых технологий [Текст]: учебное пособие / А.А. Фейзуллаев, Г.М. Эфендиев, М.К. Каражанова; Рецензенты: Кулиев Ю, Сабырбаева Г.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 162 с.: 1CD; 4989.

1 экз.

499.

Чажабаева, М.М. Гидромашиналар мен компрессорлар [электрондық ресурс]: оқулық / М.М. Чажабаева; пікір беруші: Р.Д.Мусалиева, техника ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.Ж. Жумаев техникалық ғылымдарының докторы, профессор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 320 б.: 19143кб.

1 экз.

500.

Шодыраева, Ш.К. ҚР әлеуметтік саясатының қаржылық аспектілері [Электрондық ресурс]: Монография / Ш.К. Шодыраева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 132 б: 1 СD.

1 экз.

501.

Ізтұрғанова, Г.Қ. Криминалистика [Электрондық ресурс]: оқулық / Г.Қ. Ізтұрғанова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1 компакт-диск: 3, 94Гб.

1 экз.

502.

Ізтұрғанова, Г.Қ. Сот сараптамасы [Электрондық ресурс]: оқулық / Г.Қ. Ізтұрғанова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1 компакт-диск: 3, 12гб.

1 экз.

503.

Абдешов, Д.Д. Cтaнoвлeниe и paзвитиe вeнчypнoгo инвecтиpoвaния в PK [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 120 с.: 1СД; 634кб.

1 экз.

504.

Абдешов, Д.Д. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 82Гб.

1 экз.

505.

Абдешов, Д.Д. Исламдық қаржыландыру негіздері [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 45Гб.

1 экз.

506.

Абдешов, Д.Д. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 119 с.: 1CD; 246кб.

1 экз.

507.

Абдешов, Д.Д. Корпоративтік қаржы [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 43кб.

1 экз.

508.

Абдешов, Д.Д. Мемлекеттік бюджет [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б.Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 140 б.: 1СД; 274кб.

1 экз.

509.

Абдешов, Д.Д. Налоги и налогооблажение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 63Гб.

1 экз.

510.

Абдешов, Д.Д. Операционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 76Гб.

1 экз.

511.

Абдешов, Д.Д. Операциялық талдау [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 76кб.

1 экз.

512.

Абдешов, Д.Д. Пpoблeмы и пepcпeктивы paзвития фaктopингoвых oпepaций в бaнкoвcкoм ceктope Pecпyблики Kaзaхcтaн [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 с.: 1СД; 2058кб.

1 экз.

513.

Абдешов, Д.Д. Реализация вопросов развития агропромышленного комплекса в Казахстане [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 109 с.: 1СД; 393кб.

1 экз.

514.

Абдешов, Д.Д. Сoвершенствoвaние финaнсoвoгo сектoрa в рaмкax индyстриaльнo - иннoвaциoннoй прoгрaммы Кaзaxстaнa [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 119 с.: 1СД; 1122кб.

1 экз.

515.

Абдешов, Д.Д. Салық және салық салу [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 25Гб.

1 экз.

516.

Абдешов, Д.Д. Туынды қаржы құралдары [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 160 б.: 1СД; 325кб.

1 экз.

517.

Абдешов, Д.Д. Фopмиpoвaниe и paзвитиe иннoвaциoннoй инфpacтpyктypы в нeфтeгaзoвoм ceктope [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 944кб.

1 экз.

518.

Абдешов, Д.Д. Финансовые аспекты социальной политики РК [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 111 с.: 1СД; 251кб.

1 экз.

519.

Бекбергенова, Ж.Т. Экономика природопользования [Текст]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 1, 63гб.

1 экз.

520.

Бржанов, Р.Т. Строительные конструкции-3 [Электронный ресурс]: учебник / Р.Т. Бржанов; рец: Кудерин М.К., Сугиров Д.У.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 2, 45Гб.

1 экз.

521.

Еркулова, Г.С. Антикоррупционная политика государства, особенности ее реализации [электронный ресурс]: Монография / Г.С. Еркулова, А.Б. Кизимбаева; рец: Галиева А.Х., Саубетова Б.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 123 с.: 1СД; 786кб.

1 экз.

522.

Естурлиева, А.И. Анализ человеческих ресурсов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 136976кб.

1 экз.

523.

Естурлиева., А.И. Макроэкономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2021.- 1CD; 1, 15Гб.

1 экз.

524.

Карашаев, Д.Э. Басқару есебі [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Э. Карашаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 2, 91Гб.

1 экз.

525.

Карашаев, Д.Э. Қаржылық есеп-2 [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Э. Карашаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 2, 96гб.

1 экз.

526.

Косымбаева, Ш.И. Қала инфрақұрылымын басқару [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.И. Косымбаева; рец: Саубетова Б.С., Измаилов Х.М.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 98 б.: 1СД; 1271кб.

1 экз.

527.

Косымбаева, Ш.И. Тайм-менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.И. Косымбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 1352кб.

1 экз.

528.

Нұрбосынова, Ж. Қаржы нарықтары [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 4, 20кб.- (Электронная книга).

1 экз.

529.

Нұрбосынова, Ж. Сақтандыру [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 3, 63Гб.- (Электронная книга).

1 экз.

530.

Омарова, А.И. Еңбек нарығының экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Омарова, А.А. Тасболатова; пікір беруші;.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2019.- 1СД; 105Мб.

1 экз.

531.

Петросянц Т.В. Учет на предприятиях малого бизнеса [Текст]: учебное пособие / Петросянц Т.В; рец.Естурлиева А.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 129 с.: 4, 07Гб.

1 экз.

532.

Сейдалиева, Л.К.. Техника қауіпсіздігінің негіздері [Электронный ресурс]: оқу құралы / Л.К. Сейдалиева; пікір;.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 3, 16Гб.

1 экз.

533.

Сейдалиева, Л.Х. Инженерлік жүйелер, желілер және қондырғылар [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Х. Сейдалиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2019.- 1CD; 3, 88Гб.

1 экз.

534.

ТаБылганов, М.Т. Техника и технология повышения нефтеотдачи пластов [Электрондық ресурс]: учебник / М.Т. ТаБылганов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1 компакт-диск: 1CD; 4, 13Гб.

1 экз.

535.

Тасболатова, А.А. Табиғатты пайдалану экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Тасболатова.- Актау: КМТИУ, 2020.- 136гб.

1 экз.

536.

Таскараева, М.Б. Fundamentals of economics and entrepreneurship [Мәтін]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; рец.: Б.С. Саубетова., Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Ақтау: КМТИУ, 2020.- 240 с.: 1082кб.

1 экз.

537.

Таскараева, М.Б. Экономикалық қауіпсіздік және қазіргі әлемдік экономикада оны қамтамасыз ету мәселелері [электрондық ресурс]: Монография / М.Б. Таскараева, А.И. Естурлиева, Ж.Т. Бекбергенова; пікір беруші: Сырлыбаева Н.Ш., Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 102 б.: 1СД; 2165кб.

1 экз.

538.

Таскынбайкызы, Ж. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Ж Таскынбайкызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 3, 71Гб.

1 экз.

539.

Шодыраева, Ш.К. Банктік менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.К. Шодыраева; пікір беруші: Маулина Н.Х., Абдешов Д.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 217 б: 1 СD; 704кб.

1 экз.

540.

Шодыраева, Ш.К. Кәсіпорындағы қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.К. Шодыраева; пікір: Маулина Н.Х., Естурлиева А.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 235 б.: 1 СD; 596кб.

1 экз.

541.

Абдыкеримова, Э.А. Білім берудегі IT [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Э.А Абдыкеримова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1компакт-диск: 1CD; 2.80Мб.

1 экз.

542.

Абдыкеримова, Э.А. Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мәселелері [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Э.А Абдыкеримова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1компакт-диск: 1CD; 578Мб.

1 экз.

543.

Абдыкеримова, Э.А. Информатиканы оқытудың әдістемесі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Э.А Абдыкеримова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1компакт-диск: 1CD; 1, 09Гб.

1 экз.

544.

Әбішева, Ш. Халық ауыз әдебиеті [Электрондық ресурс]: учебник / Ш Әбішева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 709Мб.

1 экз.

545.

Басшыкызы, Д. Операциялық жүйелер [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Д. Басшыкызы.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 489Мб.

1 экз.

546.

Бермухамедова, Г.Б. Теория и практика государственного управления [электрондық ресурс]: учебник / Г.Б. Бермухамедова.- Актау: КГУТИ, 2019.- 1 СД: 3Гб.

1 экз.

547.

Бермухамедова, Г.Б. Управление конфликтами [электрондық ресурс]: учебник / Г.Б. Бермухамедова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 СД.

1 экз.

548.

Дальмуханова, Ф.К. Stylistics [электронный ресурс]: учебник / Ф.К. Дальмуханова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт-диск: 336Мб.

1 экз.

549.

Диярова, Л.Д. Математика для студентов морской академии [Мәтін]: учебное пособие / Л.Д. Диярова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 184с.: 11Мб.

1 экз.

550.

Диярова, Л.Д. Математика для экономистов [Мәтін]: учебное пособие / Л.Д. Диярова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 236 б.: 6297Кб.

1 экз.

551.

Жумадилова, М.Б. Методы и модели управления [Текст]: учебное пособие / М.Б. Жумадилова.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт диск: 3, 11Мб.

1 экз.

552.

Исақұлова, А.Т. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Т. Исақұлова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 140б.: 1CD; 4, 26ГБ.

1 экз.

553.

Көкшеева, З.Т. Педагогикадағы ғылыми зерттеулер әдістемесі [электрондық ресурс]: оқу құралы / З.Т. Көкшеева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт-диск: 1СD; 412МБ.

1 экз.

554.

Қобланов, Ж.Т. Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті [Электрондық ресурс]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- Электронный.- Актау: КГУТИ, 2020.- 1 компакт-диск: 75248Кб.

1 экз.

555.

Петросянц, Т.В. Особенности бухгалтерского учета в торговле [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 577Мб.

1 экз.

556.

Петросянц, Т.В. Финансовый учет 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 1CD.

1 экз.

557.

Сабитова, Н.Ж. Information communication technology [Электронный ресурс]: оқу құралы / Н.Ж. Сабитова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1компакт-диск: 1CD; 477Мб.

1 экз.

558.

Салқынбаева, Ф.Д. Банк ісі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ф.Д. Салқынбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 138б.: 1CD.

1 экз.

559.

Сулейменова, Б.Б. Web- қосымшаларын дайындау [Электронный ресурс]: оқу құралы / Б.Б. Сулейменова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1компакт-диск: 1CD; 477Мб.

1 экз.

560.

Табылов, А.У. Взаимодействие видов транспорта в Единой транспортной системе [электронный ресурс]: учебное пособие / А.У. Табылов, Н.Б. Суйеуова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 140с.: 6218кб.

1 экз.

561.

Табылов, А.У. Современные терминально-логистические комплексы на транспорте [электронный ресурс]: Монография / А.У. Табылов, Н.Б. Суйеуова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 134с.: 14693кб.

1 экз.

562.

Таймуратова, Л.У. Атомдық физика [Электронный ресурс]: оқу құралы / Л.У. Таймуратова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 964 мб.

1 экз.

563.

Туркменбаев, А.Б. ЖОО-да физиканы оқытудың заманауи әдістемесі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Б. Туркменбаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 383Мб.

1 экз.

564.

Туркменбаев, А.Б. Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Б. Туркменбаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 335Мб.

1 экз.

565.

Туркменбаев, А.Б. Электр және магнетизм [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Б. Туркменбаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1CD; 2, 37Гб.

1 экз.

566.

Урбисинова, Г.О. Бағдарламалау (C++) [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.О Урбисинова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт-диск: 327Мб.

1 экз.

567.

Шуакбаева, Р.С. IT в образовании [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.С Шуакбаева.- Электрондық оқу құралы(702Мб).- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт-диск: 378Мб.

1 экз.

568.

Шуакбаева, Р.С. Электронды оқу құралдарын жасау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.С Шуакбаева.- Электрондық оқу құралы(702Мб).- Актау: КГУТИ, 2022.- 1 компакт-диск: 787Мб.

1 экз.

 

                              Список литературы

 

622.32(053)

C29  

          Caspian: aspirations to the future. Каспий: устремленность в будущее [Текст]: монография коллективная / под ред. А.У.Кушекова.- Атырау: Атырауский университет НиГ им. С.Утебаева, 2019.- 416с.           1 экз.

 

71

K26  

          KAZGOR жобалау академиясы. Жобалар. Проекты. 3 тілде [Текст] / отв.ред.А.Татыгулов.- Алматы.: Basbagan, 2019.- 368с.                1 экз.

 

338

T44  

          The Transformation of Kazakhstan"s Economy. Nur-Sultan [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 322с.                  2 экз.

 

82-1

T58   Timur, K.

          Magjan Jumabayev. The Poet of Flare, Liberty and Lobe [Текст]: стихи / Kocaoglu Timur.- Астана: Ғылым, 2018.- 94с.- (International Turkic Academy).                 1 экз.

 

94(574)

А39   Акимбеков, С.

          Казахстан в Российской империи [Текст] / С. Акимбеков.- Алматы.: Институт Азиатских исследований, 2018.- 562с.             30 экз.

 

94(574)

А97  

          Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.1.: 1928-1929 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.                    3 экз.

 

94(574)

А97  

          Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.2.: 1930-1931 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 920б.                    3 экз.

 

94(574)

А97  

          Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника. Сб.док. Т.3.: 1932-1934 [Мәтін] / отв. ред. Б.Әбдіғалиұлы.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1028б.                  3 экз.

 

929

Ә17   Әбжаппаров, Ә.

          Өнегелі өмір [Мәтін] / Ә. Әбжаппаров.- Алматы.: Қазақ университеті, 2020.- 194б.             1 экз.

 

94(574)

Ә36  

          Әзірет Сұлтан мешіті - Ұлы Дала темірқазығы [Мәтін] = Мечеть Хазрет Султан - путеводная звезда Великой Степи / жоба жет. С.Сатыбалдыұлы.- Астана, 2017.- 374б.               1 экз.

 

80/81(03)

Ә55  

          Әліпби. Энциклопедиялық анықтамалық [Мәтін] / құр.алқасы. Е.Тілешов, тб.- Алматы: Арда+7, 2020.- 368б.            20 экз.

 

622

В75   Воробьев, А.Е.

          Инновационные технологии освоения месторождений газовых гидратов [Текст]: учебное пособие / А.Е. Воробьев, В.П. Малюков.- 2-е изд., испр., доп.- Москва: РУДН, 2009.- 289с.                     1 экз.

 

53

В751 Воробьев, А.Е.

          Наноматериалы и нанотехнологии. Особенности протекания физико-химических процессов в наносистемах [Мәтін]: монография / А.Е. Воробьев, К.А. Воробьев.- Ақтау, 2018.- 104с.             1 экз.

 

94(574):61

Д64   Досмұхамедұлы, Х.

          Еңбектері: Жан саулығы. 1 том [Мәтін] / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 432б.                1 экз.

 

59

Д64   Досмұхамедұлы, Х.

          Еңбектері: Жануарлар. Сүйектілер туралы. 2 том [Мәтін]: 2-ші бас. / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 496б.             1 экз.

 

611:61

Д64   Досмұхамедұлы, Х.

          Еңбектері: Тән саулығы. 2 том [Мәтін]: 2-ші бас. / Х. Досмұхамедұлы; құр.проф. Ғ.Әнес.- Алматы.: Арыс, 2017.- 496б.                      1 экз.

 

94(574)

Е72   Ермекбай, Ж.А.

          Судьба и наследие Чокана Валиханова [Текст] / Ж.А. Ермекбай.- Нур-Султан: Изд. НАО КИОР Рухани жаңғыру, 2020.- 276с.                     1 экз.

 

94(574)

Е72   Ермекбай, Ж.А.

          Шоқан Уәлихановтың тағдыры мен мұрасы [Текст] / Ж.А. Ермекбай.- Нур-Султан: Изд. НАО КИОР Рухани жаңғыру, 2020.- 276с.                     1 экз.

 

94(574)

Е78   Ерофеева, И.В.

          Рыцарь "звания чести" Казахский батыр Бокенбай Карабатырулы [Текст] / И.В. Ерофеева.- Алматы.: Service Press, 2017.- 325с.                      1 экз.

 

004

Ж72  Жилкишбаева, Г.С.

          Системы управления базами данных [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2020.- 66 б.             4 экз.

 

004

Ж72  Жилкишбаева, Г.С.

          Схемотехника [Мәтін]: учебное пособие / Г.С. Жилкишбаева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 98 б.                     3 экз.

 

94(574)

Ж78  Жунусов, Б.Ж.

          Бектің Орынбегінің шығармалары [Мәтін] / Б.Ж. Жунусов.- Караганда, 2021.- 258б.                 1 экз.

 

340

Ж89  Жунусов, Б.Ж.

          Основы юриспруденции [Текст]: учебное пособие / Б.Ж. Жунусов.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2020.- 282 с.                  2 экз.

 

343

Ж89  Жунусов, Б.Ж.

          Уголовное право Республики Казахстан: общая часть [Текст]: учебное пособие / Б.Ж. Жунусов.- 3-е изд.доп.и перераб.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2020.- 350с.            2 экз.

 

343.2/.7

Ж89  Жунусов, Е.Б.

          Противодействие преступным посягательствам на собственность: традиционные и современные аспекты [Текст]: Монография / Е.Б. Жунусов.- Караганда: Центрально-Казахстанская академия, 2021.- 298 с.                    2 экз.

 

622.276.5

К21   Каражанова, М.К.

          Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст]: Монография / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Баку: АГУНП, 2019.- 199 с.                 10 экз.

 

80/81

Қ77   Құрманбайұлы, Ш.

          Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: ғылыми-әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы; пікірші: С.Әлісжан.- Нур-Султан: Тіл-Қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 88б.           30 экз.

 

811.512.122

Л23  

          Латын әліпбиі: талқы, халықаралық тәжірибе және нәтиже [Мәтін]: ғылыми жинақ / құр.Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова.- Нур-Султан: Ш.Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2020.- 264.                    20 экз.

 

821.512.122(063)

Л59  

          Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий: сб. статей Международной научно-практической конференции, к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева [Текст]: материалы конференции / сост. Л.Б.Алекешова, У.З.Джумагалиева, Ж.Е.Кенжебаева.- Атырау: Атырауский гос.ун. им. Х.Досмухамедова, 2020.- 356 с.                      1 экз.

 

929

М44 

          Мемлекет қайраткері Киинов Ляззат Кетебайұлы [Мәтін] / ред.Н.Бакирова.- Алматы.: Аrna-b, 2021.- 470б.             4 экз.

 

547

М80  Мухашева, Р.Д.

          Циклді қосылыстардың органикалық химиясы [Электрондық ресурс]: оқу-әдістемелік нұсқау / Р.Д. Мухашева; рец; Б.Ж. Науырызова.- Ақтау: КМТжИУ, 2013.- 13 б.                  0 экз.

 

371

М82 

          Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері. II халықар. ғыл.-тәж. конф. баян.жинағы. (Астана қ. 4-5 желтоқсан). т.1 [Мәтін] = Профессиональная развитие учителя: ғылыми баяндамалар.- Астана: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012.- 576б.                 1 экз.

 

821.512.122

Н17   Назарбекұлы, С.

          Жеті күн. Жеті ғасыр [Мәтін]: роман тарихи / С. Назарбекұлы.- Нур-Султан: Фолиант, 2019.- 352б.           1 экз.

 

378

Ө90  

          Өткенге құрметпен, келешекке нық сеніммен. Ш.Есенов университетіне 45 жыл [Мәтін] / Бас ред. Б.Б.Ахметов.- Алматы.: Liber, 2021.- 488 б.                  16 экз.

 

796

Р94    Рысбек, Қ.

          Қазақтың 90 бапкері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Рысбек.- Алматы.: Жарыс-Орда, 2021.- 624 б.                  10 экз.

 

811.111

Т50   Тобыш, Н.

          Image making. Ағылшын тілінде көмекші сөздер мен етістіктерге мысалдар жинағы. Мұғалімдер мен ағылшын тілін үйренушілерге көмекші құрал.2-том L-W. [Текст] / Н. Тобыш, Ж. Пилтан.- Ақтау, 2014.- 421б.                      1 экз.

 

811.111

Т50   Тобыш, Н.

          Image making. Ағылшын тілінде көмекші сөздер мен етістіктерге мысалдар жинағы. Мұғалімдер мен ағылшын тілін үйренушілерге көмекші құрал.1-том А-К. [Текст] / Н. Тобыш, Ж. Пилтан.- Ақтау, 2014.- 416б.                      1 экз.

 

94(574)

Ұ46  

          Ұлы дала Аналары- Қарқабат Ана атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары [Мәтін] / ред.алқасы. Б.Ж.Жүнісов тб.- Караганда, 2021.- 355 б.                  1 экз.

 

 

                              Список литературы

         

         

502/504

S49    Serikbayeva, A.K.

          Industrial ecology: a textbook for universities [электрондық ресурс]: Монография / A.K. Serikbayeva.- Актау: КМТИУ, 2020.- 175 с.                      0 экз.

 

669.33

S49    Serikbayeva, A.K.

          Processing of technogenic waste of copper [электрондық ресурс]: Монография / A.K. Serikbayeva.- Актау: КМТИУ, 2020.- 130 с.                      0 экз.

 

82.09

Ә13  

          XX ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы [Мәтін]: монография / Ө. Әбдиманұлы [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 165 б.                      2 экз.

 

330.322

А13   Абдешов, Д.Д.

          Cтaнoвлeниe и paзвитиe вeнчypнoгo инвecтиpoвaния в PK [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 120 с.: 1СД; 634кб.            1 экз.

 

336

А13   Абдешов, Д.Д.

          Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 82Гб.                 1 экз.

 

336

А14   Абдешов, Д.Д.

          Исламдық қаржыландыру негіздері [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 45Гб.                 1 экз.

 

336(07)

А13   Абдешов, Д.Д.

          Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 119 с.: 1CD; 246кб.                   1 экз.

 

336

А14   Абдешов, Д.Д.

          Корпоративтік қаржы [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 43кб.               1 экз.

 

336.14

А14   Абдешов, Д.Д.

          Мемлекеттік бюджет [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б.Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 140 б.: 1СД; 274кб.                 1 экз.

 

336.2

А13   Абдешов, Д.Д.

          Налоги и налогооблажение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 63Гб.                 1 экз.

 

336

А13   Абдешов, Д.Д.

          Операционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 76Гб.                 1 экз.

 

336

А14   Абдешов, Д.Д.

          Операциялық талдау [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 76кб.               1 экз.

 

336.02

А13   Абдешов, Д.Д.

          Пpoблeмы и пepcпeктивы paзвития фaктopингoвых oпepaций в бaнкoвcкoм ceктope Pecпyблики Kaзaхcтaн [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 с.: 1СД; 2058кб.              1 экз.

 

338.436.33

А13   Абдешов, Д.Д.

          Реализация вопросов развития агропромышленного комплекса в Казахстане [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 109 с.: 1СД; 393кб.                       1 экз.

 

33

А13   Абдешов, Д.Д.

          Сoвершенствoвaние финaнсoвoгo сектoрa в рaмкax индyстриaльнo - иннoвaциoннoй прoгрaммы Кaзaxстaнa [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 119 с.: 1СД; 1122кб.              1 экз.

 

336.2

А14   Абдешов, Д.Д.

          Салық және салық салу [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 3, 25Гб.                1 экз.

 

336

А14   Абдешов, Д.Д.

          Туынды қаржы құралдары [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Д. Абдешов; рец.:Г. И. Ахметова., Г. Б. Бермухамедова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 160 б.: 1СД; 325кб.                  1 экз.

 

338.45:622

А13   Абдешов, Д.Д.

          Фopмиpoвaниe и paзвитиe иннoвaциoннoй инфpacтpyктypы в нeфтeгaзoвoм ceктope [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 944кб.                  1 экз.

 

368.911.1

А13   Абдешов, Д.Д.

          Финансовые аспекты социальной политики РК [Электронный ресурс]: Монография / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.И. Ахметова, А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 111 с.: 1СД; 251кб.                 1 экз.

 

330

Б46   Абдиева, С.Р.

          Мемлекет және бизнес [электрондық ресурс]: оқу құралы / С.Р. Абдиева.- Актау: КМТИУ, 2021.- 138 б.: 1СД; 379кб.               1 экз.

 

53

А14   Абдыкеримова, Э.А.

          Компьютерлік модельдерді физиканы оқыту үдерісінде кешенді қолдану: метапәндік әмбебап оқу іс-әрекеттерін дамыту [Текст]: Монография / Э.А. Абдыкеримова.- Алматы.: Отан, 2021.- 170б.                 1 экз.

 

349.2

А14   Абилшеева, Р.К.

          Еңбек құқықтық қатынастар [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.К. Абилшеева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 81 б.: 1CD; 662 КБ.                   1 экз.

 

629.113

А14   Абишев, К.К.

          Автомобильдер газбаллонды жабдығының құрылысы және пайдалануы [Мәтін]: оқу құралы / К.К. Абишев, Г.С. Гумаров, А.Е. Тұралханов.- Актау: Маңғыстау, 2021.- 102 б.               1 экз.

 

821.512.122

А14   Абишева, Ш.С.

          Қазақ халқының ауыз әдебиеті [Текст]: оқу құралы / Ш.С. Абишева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 177 с.: 1 компакт-диск; 305кб.                    1 экз.

 

030

А23  

          Ағылшынша-орысша-қазақша терминологиялық теңіз сөздігі [Мәтін]: сөздік / құр.: Алипбаева Э.К.тб.- Алматы.: Сздік-Словарь, 2005.- 624 б.                   1 экз.

 

37.013

А32   Айтбаева, А.Б.

          Арнайы педагогика негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Айтбаева.- 3 бас.өңд.тол.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 250 б.               2 экз.

 

574

А32   Айтимова, А.М.

          Геоэкология [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.М Айтимова, Л.С. Тайжанова.- Электрондық.- Актау: КГУТИ, 2021.- 140с.: 1CD.                      1 экз.

 

338.48(075)

А38   Акентьева, С.И.

          Организация туристской индустрии [Текст]: учебник / С.И. Акентьева, В.В. Игнатьева.- 3-е изд, стер.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.                     2 экз.

 

65.012.2

Б82   Акопов, А.С.

          Имитационное моделирование [Текст]: учебник и практикум / А.С. Акопов.- М: Юрайт, 2020.- 389 с.          2 экз.

 

159.9:34

А37   Ақажанова, А.Т.

          Заң психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Ақажанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 366 б.                    2 экз.

 

159.9

А92   Аткинсон, М.

          Достижение целей: Пошаговая система [Текст] / М. Аткинсон; Пер.с англ.при участии Рае Т.- 6-е изд.- Москва: Альпина Павлишер, 2020.- 282 с.- (Трансформационный коучинг).                     2 экз.

 

340

А91   Ауешова, Б.Т.

          Заңгердің кәсіптік этикасы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Б.Т. Ауешова, А. Қасымбек; пікір беруші: Оспанова Д.А.заң ғылымдарының кандидаты,; доценті; С.К.Алибеков., заң ғылымдарының кандидаты, доцент.- Актау: КГУТИ, 2021.- 118 с.: 1СD; 200КБ.                  1 экз.

 

349.2

А95   Ахметова, Б.С.

          Трудовые правоотношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. Ахметова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 77с.: 1СD; 123кб.               1 экз.

 

159.9

А94   Ахтаева, Н.С.

          Басқару психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Ахтаева, А.И. Абдигапбарова, З.Н. Бекбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 452 б.                2 экз.

 

159.9

А94   Ахтаева, Н.С.

          Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Ахтаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 256 б.                 2 экз.

 

681.3

А98   Ашарина, И.В.

          Объектно-ориентированное программирование в C++ лекции и упражнения [Текст]: учебное пособие / И.В. Ашарина.- 2-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 336 с.                  2 экз.

 

821.512.122

Ә13   Әбдиманұлы, Ө.

          Алаштың азатшыл әдебиеті [Мәтін]: Монография / Ө. Әбдиманұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 438 б.              2 экз.

 

821.512.122

Ә13   Әбдиманұлы, Ө.

          Қазақ әдебиетіндегі ұлттық рух [Мәтін]: Монография / Ө. Әбдиманұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 190 б.              2 экз.

 

070

Ә14   Әбдіжәділқызы, Ж.

          Тележурналистика [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Әбдіжәділқызы.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 154 б.                2 экз.

 

821.512.122

Ә14   Әбдіқұлова, Р.

          Шешендік сөздердің көркемдік жүйесі [Мәтін]: Монография / Р. Әбдіқұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 96 б.                2 экз.

 

929

Ә18   Әбсаттар, қ.Д.

          Әбу Насыр әл-Фараби- Ұлы даланың дара тұлғасы [Мәтін]: Жинақ / қажы Дербісәлі Әбсаттар.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 420 б.               2 экз.

 

821.512.122

Ә21   Әбішева, Ш.

          Жүсіпбек Аймауытовтың көркемдік әлемі [Электрондық ресурс]: Монография / Ш Әбішева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 162с.: 1CD.                    1 экз.

 

821

Ә22  

          Әдеби шығармашалық және көркем аударма теориясы [Мәтін]: дәрістер жинағы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 222 б.               2 экз.

 

821.512.122

Ә25   Әділханова, Ж.

          ХХ ғ.60-90 жылдарындағы әдебиеттану ғылымы: С.Сейітов зерттеулері [Мәтін]: Монография / Ж. Әділханова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 162 б.                2 экз.

 

821.512.122

Ә54   Әлкебаева, Д.

          Сөз мәдениеті [Мәтін]: оқу құралы / Д. Әлкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 214 б.               2 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Поэзия. Азаматтық тақырыптағы өлеңдер, ғазалдар, арнаулар, әндер: Алты томдық таңдамалы туындылар. 2 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 384 б.           3 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Поэзия. Лирика Алты томдық таңдамалы туындылар. 1 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 344 б.                      3 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Поэзия. Толғаулар, поэмалар, балладалар, поэтикалық драма және аударма: Алты томдық таңдамалы туындылар. 3 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 336 б.           3 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Проза.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 4 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.                      3 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Публицистика.: Алты томдық таңдамалы туындылар. 5 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 440 б.                      3 экз.

 

821.512.122

Ә72   Әріп, Ғ.

          Публицистика.: Мақалалар, сұхбаттар: Алты томдық таңдамалы туындылар. 6 том [Мәтін]: көркем әдебиет / Ғ. Әріп.- Алматы.: Нұрлы әлем, 2020.- 360 б.                    3 экз.

 

004

Б12   Бабичев, С.Л.

          Распределенные системы [Текст]: учебное пособие / С.Л. Бабичев.- Москва: Юрайт, 2020.- 507 с.                 2 экз.

 

551.52

Б20   Баймукашева, Ш.Х.

          Радиациялық қауіпсіздік негіздері [электронный ресурс]: оқу құралы / Ш.Х. Баймукашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 2325 кб.             1 экз.

 

621.9

Б20   Балла, О.М.

          Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология [Текст]: учебное пособие / О.М. Балла.- 4-е изд.стер.- Санкт-Петербург: Лань, 2019.- 368 с.             2 экз.

 

368.1

Б24   Баранова, А.Д.

          Актуарные расчеты в страховании жизни [Текст]: учебник / А.Д. Баранова.- Москва: Юрайт, 2020.- 194 с.                 2 экз.

 

622.3

С20   Баямирова, Р.У.

          Выбор альтернативных вариантов технологии сбора и подготовки нефти и попутного газа с содержанием сероводорода [Текст]: Монография / Р.У. Баямирова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 132с.                  1 экз.

 

330.322

Б42   Бекбергенова, Ж.Т.

          Инвестиционная деятельность [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова; рец.: А.И.Омарова - кандидат экономических наук, доцент, КУТИ им.Ш.Есенова А. Т. Абубакирова - PhD и.о. доцент.- Актау: КМТИУ, 2021.- 464 с.: 1СD.               1 экз.

 

334.02

Б39   Бекбергенова, Ж.Т.

          Онлайн жуйесімен бизнес жоспар жасауды үйрету әдістемесі [электрондық ресурс]: оқу-әдістемелік құралы / Ж.Т. Бекбергенова.- Актау: КМТИУ, 2021.- 43 б.                      1 экз.

 

332.8

Б42   Бекбергенова, Ж.Т.

          Экономика и менеджмент в строительстве [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова; рец.: А. И. Естурилиева - кандидат экономических наук, доцент, КУТИ им.Ш.Есенова Н. Ш. Сырлыбаева - кандидат экономических наук, КазНУ.- Актау: КМТИУ, 2021.- 356 с.: 2814кб.                  1 экз.

 

502/504

Б42   Бекбергенова, Ж.Т.

          Экономика природопользования [Текст]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1СД; 1, 63гб.                1 экз.

 

502/504

Б42   Бекбергенова, Ж.Т.

          Экономика природопользования [Текст]: учебное пособие / Ж.Т. Бекбергенова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 192 с.           5 экз.

 

631

Б43   Беленков, А.И.

          Адаптивно-ландшафтные системы земледелия [Текст]: учебник / А.И. Беленков, М.А. Мазироа, А.В. Зеленев.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 213 с.                   2 экз.

 

004.7

Б43   Беленькая, М.Н.

          Администрирование в информационных системах [Текст]: учебное пособие / М.Н. Беленькая, С.Т. Малиновский, Н.В. Яковенко.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 408 с.             2 экз.

 

621.391

Б43   Белов, И.М.

          Теория информации. Курс лекций [Текст]: учебное пособие / И.М. Белов, С.Н. Новиков, О.И. Солонская.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 144 с.                  2 экз.

 

614

Б44   Беляков, Г.И.

          Пожарная безопасность [Текст]: учебное пособие / Г.И. Беляков.- Москва: Юрайт, 2021.- 143 с.           2 экз.

 

330.322

Б46   Бермухамедова, Г.Б.

          Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы [электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.Б. Бермухамедова, С.Р. Абдиева.- Актау: КМТИУ, 2021.- 110 б.: 361кб.            1 экз.

 

519.7

Б53   Бессмертный, И.А.

          Интеллектуальные системы [Текст]: учебник и практикум / И.А. Бессмертный.- Москва: Юрайт, 2021.- 243 с.             2 экз.

 

658.3

Б55   Бехар, Г.

          Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks [Текст] / Г. Бехар; Пер.с англ.при участии Джанет Голдстаин.- 11-е изд.- Москва: Альпина Павлишер, 2021.- 186 с.                  2 экз.

 

658.1

О-64 

          Бизнес-анализ деятельности организации [Текст]: Учебник / под ред. Л.Н.Усенко.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 560 с.                 2 экз.

 

621.9

Б61   Билашова, Г.С.

          Жону теориясы [Электронный ресурс]: оқу құралы / Г.С. Билашова; пікір: Байқоңыров Ө.А.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 1компакт-диск: 1СD; 1255кб.             1 экз.

 

53.08

Б61   Билашова, Г.С.

          Өлшеудің жалпы теориясы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.С. Билашова; құраст.: Билашова Г.С. Букаева А.З.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1компакт-диск: 1СD; 2497Мб.                1 экз.

 

622.3

Б58   Бисембаева, К.Т.

          Қабаттың мұнайбергіштігін көбейту техникасы мен технологиясы [Текст]: оқу құралы / К.Т. Бисембаева, А.Т. Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 88 б.               1 экз.

 

336

Б68   Блау, С.Л.

          Финансовая математика [Текст]: учебное пособие / С.Л. Блау.- Москва: Академия, 2019.- 208 с.                 2 экз.

 

004.942

Б75   Боев, В.Д.

          Имитационное моделирование систем [Текст]: учебное пособие / В.Д. Боев.- М: Юрайт, 2020.- 253 с.          2 экз.

 

159.9:347.9

Б73   Болтаева, А.М.

          Құқық психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.М. Болтаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 202 б.                2 экз.

 

159.9

Б73   Болтаева, Ә.М.

          Мотивация психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ә.М. Болтаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 278 б.                2 экз.

 

159.9

Б73   Болтаева, Ә.М.

          Эксперименттік психология [Мәтін]: оқу құралы / Ә.М. Болтаева, Н.С. Ахтаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 414 б.               2 экз.

 

621.373

Б82   Борисенко, А.Л.

          Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы. [Текст]: учебное пособие / А.Л. Борисенко.- М: Юрайт, 2020.- 126 с.                4 экз.

 

548:549

Б87   Брагина, В.И.

          Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых [Текст]: учебное пособие / В.И. Брагина.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 152 с.                  2 экз.

 

539.3

Б878 Бржанов, Р.Т.

          Большие перемещения термоупругих стержней [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Г.Г. Байсарова.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 110с.                 1 экз.

 

692

Б87   Бржанов, Р.Т.

          Одноэтажные промышленные здания [Текст]: учебник / Р.Т. Бржанов.- Актау: КГУТИ, 2021.- 276с.           1 экз.

 

693.547.3

Б87   Бржанов, Р.Т.

          Оптимизация технологии зимнего бетона [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 154с.                   1 экз.

 

622.1

Б87   Бржанов, Р.Т.

          Особенности и прогнозирование нештатных режимов эксплуатации магистральных нефтепроводов [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Г.Х. Садуева.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 111с.             1 экз.

 

624

Б87   Бржанов, Р.Т.

          Строительные конструкции-3 [Электронный ресурс]: учебник / Р.Т. Бржанов; рец: Кудерин М.К., Сугиров Д.У.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 2, 45Гб.                     1 экз.

 

624

Б90   Бржанов, Р.Т.

          Строительные конструкции. Сборник задач [Текст]: учебно-методическое пособие / Р.Т. Бржанов, Л.И. Софронова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 120с.                       1 экз.

 

502/504

Б87   Бржанов, Р.Т.

          Экосистемы районов уранопереработки [Текст]: Монография / Р.Т. Бржанов, Л.И. Софронова.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 141с.                1 экз.

 

81

Б88   Бродский, М.Ю.

          Устный перевод [Текст]: учебник / М.Ю. Бродский.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 159 с.                 2 экз.

 

621.396.2

Б90   Будылдина, Н.В.

          Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных [Текст]: учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шубалов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 344 с.              2 экз.

 

622.236.32

Б90   Букаева А.З.

          Исследование и разработка конструкции термодинамического рабочего органа для добычи иповерхностной обработки блоков из крепких горных пород [электронный ресурс]: Монография / Букаева А.З., В.В. Поветкин; рец.: Таскарина А.Ж. - PhD, профессор НАО "Торайгыров Университет" Табылов А.У. - к.т.н., доцент.- Актау: КМТИУ, 2021.- 140 с.               1 экз.

 

621.79

Б90   Булекбаева, Г.Ж.

          Пластическое деформирование наплавленного слоя на плоской поверхности детали [Текст]: Монография / Г.Ж. Булекбаева, Р.Т. Бржанов.- Алматы.: TechSmith, 2021.- 112с.              1 экз.

 

541

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Chemistry.Химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗEPТХАНАЛЫҚ CАБАҚТАP ӨТКIЗУГE АPНАЛҒАН / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 40 б.: 1СD; 338кб.                   1 экз.

 

546

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Бейорганикалық химия [Электронный ресурс]: оқу құралы / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 296 б.: 1СD; 2350кб.              1 экз.

 

541.18

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Коллоидтық химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 2014кб.                 1 экз.

 

541.1

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Физикалық химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 1128кб.                 1 экз.

 

541

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Химия [Электронный ресурс]: әдістемелік нұсқау ЗEPТХАНАЛЫҚ CАБАҚТАP ӨТКIЗУГE АPНАЛҒАН / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 35 б.: 1СD; 464кб.                  1 экз.

 

621

Б85   Бусурманова, Э.И.

          Электр машиналары [Электронный ресурс]: оқу құралы / Э.И. Бусурманова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 178 с.: 1СD; 4024кб.               1 экз.

 

811.512.122

Б91   Бүркітбаева, А.С.

          Қазақ тілі пәнінен бақылау тапсырмаларының жинағы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.С. Бүркітбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 111 б.: 1СD; 2024кб.                   1 экз.

 

821.512.122

Б91   Бүркітбаева, А.С.

          Поэзия және дәуір шындығы [Электрондық ресурс]: Монография / А.С. Бүркітбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 114 б.: 1СD; 644кб.                  1 экз.

 

331.101

Б95   Бычин, В.Б.

          Организация и нормирование труда [Текст]: учебное пособие / В.Б. Бычин.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 248 с.           2 экз.

 

378

Б94  

          Білім беру бағдарламаларын әзірлеу: жоғары білім берудің жаһандық мәселелеріне жауаптар [Мәтін]: Монография / А Сағынтаева [ж.б.].- Нур-Султан: Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебі, 2021.- 236 б.                2 экз.

 

34

И73  

          Валютное регулирование и валютный контроль [Текст]: учебник / под ред. Ю.А.Крохиной.- 7-е изд. перераб., и доп.- М: Юрайт, 2020.- 231 с.                       2 экз.

 

352(03)

К14   Васильев, А.А.

          Муниципальное управление и местное самоуправление: словарь [Текст]: словарь / А.А. Васильев.- 3-е изд., перераб.и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 300 с.                       2 экз.

 

681.518

Г19    Ганеев, Р.М.

          Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API [Текст]: учебное пособие / Р.М. Ганеев.- 3-е изд., стереотип.- М: Горячая линия-Телеком, 2021.- 358 с.             2 экз.

 

004.89

Г22    Гасанов, Э.Э.

          Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации [Текст]: учебник / Э.Э. Гасанов, В.Б. Кудрявцев.- 2-е изд. испр., и доп.- М: Юрайт, 2020.- 271 с.                  2 экз.

 

338

О-75  Герасимова, Е.Б.

          Анализ деятельности экономических субъектов [Текст]: учебник / Е.Б. Герасимова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 318 с.                 2 экз.

 

37.013.77

Г59    Годовникова, Л.В.

          Психолого-педагогические сопровождение обучающихся с ОВЗ [Текст]: учебное пособие / Л.В. Годовникова.- 2-изд.- Москва: Юрайт, 2020.- 218 с.                      2 экз.

 

65.012.2

Г67    Горбунов, В.Л.

          Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов [Текст]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 288 с.               2 экз.

 

004.65

Г68    Гордеев, С.И.

          ОРганизация баз данных в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- Москва: Юрайт, 2020.- 513 с.                     2 экз.

 

004.65

Г68    Гордеев, С.И.

          Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 [Текст]: учебник / С.И. Гордеев, В.Н. Волошина.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 300 с.              2 экз.

 

004.41

Г83    Григорьев, М.В.

          Проектирование информационных систем [Текст]: учебное пособие / М.В. Григорьев, И.И. Григорьев.- Москва: Юрайт, 2020.- 318 с.                        2 экз.

 

37.01

Г96    Гуслова, М.Н.

          Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебное пособие / М.Н. Гуслова.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.                2 экз.

 

004.4

Г97    Гутгарц, Р.Д.

          Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / Р.Д. Гутгарц.- М: Юрайт, 2021.- 304 с.                  4 экз.

 

398

Д15  

          Дала фольклорының антологиясы.10 томдық.Ғибратты фольклор.Шағын жанрлар.Т.10. [Мәтін]: доп.лит. / құр.: Рақыш Ж., Мүрсәлімова Н.- Алматы: Brand Book, 2020.- 472 б.- (Рухани жаңғыру).             20 экз.

 

398

Д15  

          Дала фольклорының антологиясы.10 томдық.Ғұрыптық фольклор.Т.6. [Мәтін]: доп.лит. / құр.: Рақыш Ж., Мүрсәлімова Н.- Алматы: Brand Book, 2020.- 484 б.- (Рухани жаңғыру).              20 экз.

 

398

Д15  

          Дала фольклорының антологиясы.10 томдық.Прозалық фольклор; Аңыздар.Т.8. [Мәтін]: доп.лит. / құр.: Рақыш Ж., Мүрсәлімова Н.- Алматы: Brand Book, 2020.- 472 б.- (Рухани жаңғыру).                   20 экз.

 

398

Д15  

          Дала фольклорының антологиясы.10 томдық.Прозалық фольклор.Т.7. [Мәтін]: доп.лит. / құр.: Рақыш Ж., Мүрсәлімова Н.- Алматы: Brand Book, 2020.- 488 б.- (Рухани жаңғыру).              20 экз.

 

398

Д15  

          Дала фольклорының антологиясы.10 томдық.Халық өлеңдері.Т.9. [Мәтін]: доп.лит. / құр.: Рақыш Ж., Мүрсәлімова Н.- Алматы: Brand Book, 2020.- 452 б.- (Рухани жаңғыру).                       20 экз.

 

159.9

Д18   Данилова, М.

          Интегральный коучинг: Как научить и научиться [Текст] / М. Данилова.- Москва: Альпина Павлишер, 2020.- 384 с.                  2 экз.

 

502/504

Д40   Джаналиева, Н.Ш.

          Основы системной экологии [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 200 с.: 1СД; 2336.                     1 экз.

 

502/504

Д40   Джаналиева, Н.Ш.

          Рекультивация нефтезагрязненных почв Жетыбайского месторождения с применением цеолита [электронный ресурс]: Монография / Н.Ш. Джаналиева, А.К. Серикбаева, К.А. Джумашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 92с.: 1СД.                     1 экз.

 

502/504

Д40   Джаналиева, Н.Ш.

          Экологическое ресурсоведение: Курс лекций [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева; рец: Б.С.Сулейменова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 4, 26гб.                     1 экз.

 

502/504

Д40   Джаналиева, Н.Ш.

          Экология животных и растений [электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ш. Джаналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 288с.: 1СД; 21009кб.                1 экз.

 

681.3.07

Д42   Джоши, П.

          Искусственный интеллект с примерами на Python [Текст]: пер. с англ. / П. Джоши.- СПб: Диалектика, 2019.- 448 с.                2 экз.

 

502

Д42   Джумашева, К.А.

          Обеззараживание и утилизация осадков сточных вод [электронный ресурс]: Монография / К.А. Джумашева; рец.: Серикбаева А.К. - к.т.н., профессор, Шибикеева А.М. - доктор PhD.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 92 с.                   0 экз.

 

004.7

Д44   Дибров, М.В.

          Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2-х частях. Ч.1 [Текст]: учебник и практикум / М.В. Дибров.- Москва: Юрайт, 2021.- 333.             2 экз.

 

341.1

Д42  

          Дипломатия тарихы [электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж.А. Жаханова; құраст.: Ж.А. Жаханова; рец.: А.Е. Бижанова -тарих ғылымдарының кандидаты, Батыс Қазақстан иновациялық-технологиялық университетінің доценті О.Д. Табылдиева - тарих ғылымдарының кандидаты,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 101 б: 3514кб.               1 экз.

 

69.003.12

Д53   Дмитриенко, Т.В.

          Проектно-сметное дело. Контролные материалы [Текст]: учебное пособие / Т.В. Дмитриенко.- 4-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 144 с.             2 экз.

 

070:17

Д81   Дудинова, Е.И.

          Этика журналиста [Мәтін]: учебное пособие / Е.И. Дудинова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 266 с.                 2 экз.

 

343.98

Д81   Дуисова, А.

          CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: МEТОДИЧECКИE УКAЗAНИЯ ПО ПРОВEДEНИЮ ЛAБОРAТОРНЫХ ЗAНЯТИЙ / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; (17, 5Мб).                 1 экз.

 

343.98

Д81   Дуисова, А.

          CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; (17, 5Мб).                     1 экз.

 

343.98

Д81   Дуисова, А.

          Криминалистика [Электронный ресурс]: МEТОДИЧECКИE УКAЗAНИЯ ПО ПРОВEДEНИЮ ЛAБОРAТОРНЫХ ЗAНЯТИЙ / А Дуисова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 370.           1 экз.

 

159.9(076)

Е28   Егенисова, А.Қ.

          HEALTH PSYCHOLOGY [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 154с.: 489КБ.               1 экз.

 

159.9(076)

Е28   Егенисова, А.Қ.

          PRACTICAL PSYCHOLOGY [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Қ. Егенисова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 180б.: 489КБ.              1 экз.

 

908

Е66   Ержан (Ермұхаммед) хазірет Төлегенұлы.

          Өсиетнама (Ұрпаққа аманат) [Мәтін] / Ержан (Ермұхаммед) хазірет Төлегенұлы.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2018.- 168 б.              1 экз.

 

821.512.122

Е66   Ержанова, С.Б.

          Қазіргі қазақ прозасындағы нарратология [Мәтін]: оқу құралы / С.Б. Ержанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 144 б.               2 экз.

 

338

Е71   Еркулова, Г.С.

          Антикоррупционная политика государства, особенности ее реализации [электронный ресурс]: Монография / Г.С. Еркулова, А.Б. Кизимбаева; рец: Галиева А.Х., Саубетова Б.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 123 с.: 1СД; 786кб.                   1 экз.

 

334

Е71   Еркулова, Г.С.

          Антикризисная политика предприятия [электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Еркулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 204 с.: 1СД; 2472кб.                      1 экз.

 

331.08

Е86   Естурлиева, А.И.

          Анализ человеческих ресурсов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 136976кб.             1 экз.

 

330.101.54

Е85   Естурлиева., А.И.

          Макроэкономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2021.- 1CD; 1, 15Гб.                        1 экз.

 

330 (07)

Е85   Естурлиева., А.И.

          Микро және макроэкономикалық анализ [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева., Ф. Досмамбетова.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2021.- 120 б.: 1CD.           1 экз.

 

330.142.211

Е86   Естурлиева, А.И.

          Совершенствование государственного управления инвестиционными процессами. [Электронный ресурс]: Монография / А.И. Естурлиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 124 с.: 1CD; 1188кб.             1 экз.

 

334

Е86   Естурлиева, А.И.

          Социально - экономическое развитие в предпринимательстве [Электронный ресурс]: Монография / А.И. Естурлиева, Ж. Бекбергенова, М. Таскараева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 104 с.: 1CD; 2849кб.                      1 экз.

 

330 (07)

Е85   Естурлиева., А.И.

          Экономика және кәсіпкерлік негіздері [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Естурлиева.; Сырлыбаева Н.Ш. - экономика ғылымдарының кандидаты, Еркулова Г.С- экономика ғылымдарының кандидаты.- электронное издание.- Алматы: Экономика, 2020.- 480 б.: 1CD; 7681кб.                      1 экз.

 

330.101.541

Е86   Естурлиева, А.И.

          Экономика и основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева; рец.: Сырлыбаева Н.Ш.; Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 310 с.: 1CD; 2653.                 1 экз.

 

339.9

Е86   Естурлиева, А.И.

          Экономическая безопасность фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Естурлиева; рец.: Сырлыбаева Н.Ш.; Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 183 с.: 1CD; 2045кб.             1 экз.

 

070

Е86   Есхуатова, Н.Б.

          Интернет-журналистика [Мәтін]: учебное пособие / Н.Б. Есхуатова, Г.С. Султанбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 188 с.                       2 экз.

 

621.9

Ж11 

          Жoңу тeopияcы жәнe жoңу acпaптapы [электрондық ресурс]: оқу құралы / құраст.: Билaшoвa Г.C.; рец.: Ө.A Бaйқoңыpoв aтындaғы Жeзкaзғaн унивepcитeтінің, физикa, инфopмaтикa жәнe мaтeмaтикa кaфeдpacының пpoфeccopы, ф.м.ғ.д Apинoв E. ЖШC "OPTIMUM"; жoбaлaу инcтитуты тeхникa ғылымдapының дoктopы, пpoфeccop Ю.М.Кулиeв.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 67 б.           0 экз.

 

070

Ж21  Жақсылықбаева, Р.С.

          Журналист этикасы [Мәтін]: оқу құралы / Р.С. Жақсылықбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 140 б.                2 экз.

 

821.512.122

Ж21  Жақсылықбаева, Р.С.

          Журналистің мәтін жазу машығы [Мәтін]: оқу құралы / Р.С. Жақсылықбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 204 б.              2 экз.

 

070

Ж21  Жақып, Б.

          Публицистика негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Б. Жақып.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 444 б.                    2 экз.

 

323

Ж52 

          Жергілікті деңгейдегі саясат - өзекті және проблемалық сұрақтары: Қазақстандағы жергілікті басқару субъектілеріне арналған ұсынымдық құрал [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 272 с.                 1 экз.

 

811.512.122(07)

Ж56  Жеткизгенова, Ә.

          Кәсіби қазақ тілі: (5В090100-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану) [Текст]: оқу құралы / Ә. Жеткизгенова, Г.С. Шаңбас, А.Б. Турсыналиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 166б.: 1СД; 1603кб.                 1 экз.

 

622.3

Б58   Жолбасарова, А.Т.

          Интенсификация процесса эксплуатации нефтяных месторождений при осложненых условиях [Текст]: Монография / А.Т. Жолбасарова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 112 с.              1 экз.

 

621.867(072)

Ж78  Жумадилов, К:Б.

          Көтеріп -тасымалдау машиналары. Курстық жобалау есептері [электронный ресурс]: оқу құралы / К:Б. Жумадилов, Г.Ж. Булекбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 125б.: 10088кб.               1 экз.

 

656.6

Ж78  Жумаев, Ж.

          Кемежүргізушілерді конвенциялық дайындау [электронный ресурс]: оқу құралы / Ж. Жумаев, К.Ж. Жумаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 333 б.: 8492кб.                     1 экз.

 

656.6

Ж88  Жумаев, Ж.

          Конвенционная подготовка судоводителей [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Жумаев, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 335 б.: 12963Кб.               1 экз.

 

621.878

Ж88  Жумаев, Ж.

          Научные основы создания рабочих органов землеройных машин для подводной разработки грунтов [Текст]: Монография / Ж. Жумаев.- Новоросийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2020.- 200 с.                 1 экз.

 

656.6

Ж15  Жумаев, Ж.

          Су көлігін пайдалану [электронный ресурс]: оқу құралы / Ж. Жумаев, А.У. Алдабергенов, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 333 б.: 9170кб.                   1 экз.

 

656.6

Ж88  Жумаев, Ж.

          Эксплуатация водного транспорта [электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Жумаев, А.У. Алдабергенов, К.Ж. Жумаева.- электроноое издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 335 б.: 9544Кб.                1 экз.

 

159.9

Ж80  Жұбаназарова, Н.С.

          Денсаулық психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Жұбаназарова, Ұ.Б. Төлешова.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 116 б.               2 экз.

 

159.9

Ж80  Жұбаназарова, Н.С.

          Жас ерекшелік психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Жұбаназарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 354 б.              2 экз.

 

159.9

Ж80  Жұбаназарова, Н.С.

          Тұлғаның психологиялық диагностикасы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Жұбаназарова.- 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 112 б.              2 экз.

 

811.512.122

Ж92  Жылқыбаева, М.С.

          Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі [Электрондық ресурс]: әдістемелік нұсқау / М.С. Жылқыбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 99 с.: 1CD; 215кб.                   1 экз.

 

519.6

З-23   Зализняк, В.Е.

          Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное пособие / В.Е. Зализняк, О.А. Золотов.- Москва: Юрайт, 2020.- 133 с.                2 экз.

 

621.91

З-91   Зубарев, Ю.М.

          Основы резания материалов и режущий инструмент [Текст]: учебник / Ю.М. Зубарев.- Санкт-Петербург: Лань, 2019.- 228 с.                   2 экз.

 

004.4

З-96   Зыков, С.В.

          Программирование. Объектно-ориентированный подход [Текст]: учебник и практикум / С.В. Зыков.- Москва: Юрайт, 2020.- 155 с.                   2 экз.

 

621.865.8

И20   Иванов, А.А.

          Основы робототехники [Текст]: учебное пособие / А.А. Иванов.- 2-е изд., испр.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 223с.                  2 экз.

 

33

О-75  Иванов, И.Н.

          Экономический анализ деятельности предприятия [Текст]: учебник / И.Н. Иванов.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 348 с.                 2 экз.

 

929

И48   Имашева, Н.

          Еліне еңбегімен танылған Бітім Кезбаев [Мәтін] / Н. Имашева, М. Жетекбай.- Алматы.: Н.Ә.Марабаев атындағы Мұнайшы қоғамдық қоры, 2021.- 240 б.                   1 экз.

 

338

И66  

          Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями [Текст]: Монография / под ред. Б.З.Мильнера.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 624 с.               2 экз.

 

374.1

И66  

          Инновационные процессы в образовании. Тьюторство. В 2-х частях. Часть 1. [Текст]: учебное пособие.- 3-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2021.- 188 с.                     2 экз.

 

374.1

И66  

          Инновационные процессы в образовании. Тьюторство. В 2-х частях. Часть 2. [Текст]: учебное пособие.- 3-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2021.- 379 с.                     2 экз.

 

33

М43 

          Интенсивный курс МВА [Текст]: учебное пособие / под ред.В.К.Фальцмана, Э.Н.Крылатых.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 544 с.              2 экз.

 

004

И74  

          Информационные системы в экономике [Текст]: учебник / под ред. В.Н.Волковой и В.Н.Юрьева.- Москва: Юрайт, 2020.- 402 с.                    2 экз.

 

004.78:33

П79  

          Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1. [Текст]: учебник / ответ.ред.В.В.Трофимов.- 5-е изд.испр.- Москва: Юрайт, 2020.- 375 с.                 2 экз.

 

005(07)

И83   Исақұлова, А.Т.

          Жоба менеджментіне кіріспе [Электрондық ресурс]: электронды оқулық / А.Т. Исақұлова; пікірші:Г.К. Бекбусинова., А.И. Омарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 107 б.: 1CD; 156кб.                   1 экз.

 

159.9

К12   Кабакова, М.П.

          Жұбайлық қатынастардың тұрақтануының психологиялық аспектілері [Мәтін]: Монография / М.П. Кабакова.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 218 б.                2 экз.

 

004.056

К14   Казарин, О.В.

          Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного обеспечения [Текст]: учебник и практикум / О.В. Казарин, А.С. Забабурин.- Москва: Юрайт, 2020.- 312 с.          2 экз.

 

504.064.36:574

К14   Казарян, М.Л.

          Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития регионов на основе анализа космических снимков (на примере объектов захоронение твердых бытовых отходов и их влияния на окружающую среду) [Текст]: Монография / М.Л. Казарян, А.А. Рихтер.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 256 с.                 2 экз.

 

622.276.5

К21   Каражанова, М.К.

          Анализ надежности и принятие решений при эксплуатации скважин [Текст] / М.К. Каражанова; Научный редактор: д.т.н., чл.-корр. НАНА, проф. Г.М.Эфендиев.- Актау: КГУТИ, 2021.- 199 с.: 1CD; 5174.                 1 экз.

 

657

К18   Карашаев, Д.Э.

          Басқару есебі [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Э. Карашаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 2, 91Гб.                     1 экз.

 

630.673

К18   Карашаев, Д.Э.

          Қаржылық есеп-2 [Электронный ресурс]: оқу құралы / Д.Э. Карашаев.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 2, 96гб.                  1 экз.

 

004.732

К26   Карпухин, Е.О.

          Методы скрытой передачи информации [Текст]: учебное пособие / Е.О. Карпухин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 80 с.                     2 экз.

 

331

К27   Карташова, Л.В.

          Организационное поведение [Текст]: учебное пособие / Л.В. Карташова.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 157с.                  2 экз.

 

821.512.122

К28   Кекілбаева, Ә.

          Өнегелі өмір [Мәтін] / Ә. Кекілбаева; ред.бас.Ғ.М.Мутанов.- 71 шығ.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 386 б.              2 экз.

 

681.3.07

К342 Келлехер, Д.

          Основы машинного обучения для аналитического прогнозирования: алгоритмы, рабочие примеры и тематические исследования [Текст]: учебное пособие. пер.с англ. / Д. Келлехер, Б. Мак-Нейми, А. Арси.- СПб: Диалектика, 2019.- 656 с.                       2 экз.

 

351/354

К38   Кизимбаева, А.Б.

          Административный менеджмент [электрондық ресурс]: учебное пособие / А.Б. Кизимбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 216 с.: 311кб.                1 экз.

 

005

К33   Кизимбаева, А.Б.

          Ұйымдағы персоналды басқару [электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Б. Кизимбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 301 б.                 1 экз.

 

159.9

К34   Ким, А.М.

          Нарық жағдайындағы тұлға психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.М. Ким, Ж.К. Айдосова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 112 б.                       2 экз.

 

159.9

К34   Ким, А.М.

          Спорттық психология [Мәтін]: оқу құралы / А.М. Ким.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 132 б.                    2 экз.

 

005

К36   Кирбасова, Л.Г.

          Менеджмент [электрондық ресурс]: оқу құралы / Л.Г. Кирбасова; рец.: э.ғ.к., доцент Б.С. Саубетова, э.ғ.к. С.А. Әбдіғапар.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 134 б.: 261кб.               1 экз.

 

005

К36   КирбасоваЛ.Г.

          Өндірістік менеджмент [электрондық ресурс]: оқу құралы / КирбасоваЛ.Г.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 3, 71гб.             1 экз.

 

657 (075.6)

К37   Кисаева, З.Н.

          Банктік аудит [Электронный ресурс]: оқу құралы / З.Н. Кисаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 133 с.: 1СД.            1 экз.

 

657 (075.6)

К44   Кисаева, З.Н.

          Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.Н. Кисаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 146 с.: 234 кб.                1 экз.

 

65

К50   Клоусон, Дж.

          Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину [Текст] / Дж. Клоусон.- Москва: Альпина Павлишер, 2017.- 519 с.                  2 экз.

 

37.014

К44   Кобегенова, Г.Ж.

          ВОСПИТАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ [электронный ресурс]: методические указания / Г.Ж. Кобегенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 164кб.             1 экз.

 

340

К44   Кобегенова, Г.Ж.

          Профессиональная этика юриста [электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ж. Кобегенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 130 с.: 1CD; 284кб.                   1 экз.

 

351.863

К56   Коваленко, О.А.

          Экономическая безопасность предприятия: моделирование и оценка [Текст]: учебное пособие / О.А. Коваленко, Т.Д. Малютина, Д.Д. Ткаченко.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 359 с.                2 экз.

 

622.106.33:622.104.03

К59   Койбакова С.Е.

          Современное состояние прибрежной полосы северо-восточного Каспия в границах Мангистауской области [Электронный ресурс]: Монография / Койбакова С.Е., Л.С. Тайжанова; рец.: Кирвель И.И.- доктор технических наук, Поморская Академия, республика Польша, г.Слупск.; Пермяков В.Н. - доктор технических наук, профессор, ФБГОУ ВО ТИУ, РФ, г.Тюмень.; Серикбаева А.К. - кандидат технических наук, Университет Есенова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1CD.               1 экз.

 

622.106.33:622.104.03

К59   Койбакова, С.Е.

          Улавливания углеводородов, испаряющихся поверхности амбарной нефти [электронный ресурс]: монография / С.Е. Койбакова, Л.С. Тайжанова; рец.: Жумашев К.Ж. - техника ғылымдарының докторы, Ж. Н. Әбішева атындағы Қарағанды химия-металлургия институты, Қарағанды қ.; Абдибаттаева М.М. - техника ғылымдарының докторы, асс. профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ., Алматы қ.; Аккенжеева А.Ш. - техник.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 111 с.: 1 комп.диск.           1 экз.

 

622.32

К59   Койшина, А.И.

          Көмірсутек кенорындарын моделдеу негізі: [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Койшина; Рецензенттер: Кулиев Ю.М т.ғ.д., Бисембаева К.Т,.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 79 с.: 1CD; 5024кб.               1 экз.

 

622.1

Н83   Койшина, А.И.

          Разработка композиционных систем, оценка влияния геолого-физических и технических характеристик пласта и скважин [Электрондық ресурс]: Монография / А.И. Койшина; Пікір жазған: Кулиев Ю.М., Бисембаева К.Т.-.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 б.: 1CD; 15636кб.              1 экз.

 

159.9

К64   Кондратьев, М.Ю.

          Социально-психологическая служба в образовании. Общеобразовательное учреждение [Текст]: учебное пособие / М.Ю. Кондратьев.- 2-е изд.стер.- Москва: Юрайт, 2020.- 212 с.                      2 экз.

 

004.7

К70   Корячко, В.П.

          Программно-конфигурируемые сети [Текст]: учебник / В.П. Корячко, Д.А. Перепелкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2020.- 288 с.                2 экз.

 

351/354

К62   Косымбаева, Ш.И.

          Қала инфрақұрылымын басқару [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.И. Косымбаева; рец: Саубетова Б.С., Измаилов Х.М.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 98 б.: 1СД; 1271кб.                    1 экз.

 

005

К72   Косымбаева, Ш.И.

          Тайм-менеджмент [Электрондық ресурс]: учебное пособие / Ш.И. Косымбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 1352кб.                1 экз.

 

005

К62   Косымбаева, Ш.И.

          Тайм-менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.И. Косымбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 113 с.: 1СД; 1352кб.                1 экз.

 

51(07)

К65   Кощанова, Г.Р.

          Алгебра және геометрия [Электронный ресурс]: оқу құралы / Г.Р. Кощанова, Б.Т. Кулжагарова.- электронное издание.- Алматы: КГУТИ, 2020.- 170 б.: 1CD; 3772кб.                        1 экз.

 

821.0

К69   Көптілеуова, Д.Т.

          Әлем әдебиеті [Мәтін]: оқулық / Д.Т. Көптілеуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 340 б.               2 экз.

 

811.512.122

К70   Көшімова, Б.А.

          Қазақ лексикасындағы бейонимдену үрдісі [Электрондық ресурс]: Монография / Б.А. Көшімова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 124б.: 1СD; 350кб.                      1 экз.

 

811.512.122

К70   Көшімова, Б.А.

          Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы [Электрондық ресурс]: әдістемелік нұсқау / Б.А. Көшімова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 144б.: 1СD; 270кб.              1 экз.

 

577.4

К78   Красс, М.С.

          Моделирование эколого-экономических систем [Текст]: учебное пособие / М.С. Красс.- 2-е изд.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 272 с.                2 экз.

 

343.98(072)

К82  

          Криминалистика [электронный ресурс]: Методические указания по проведению лабораторных занятий. Спец: 5В030100-юриспруденция / сост.: Дуйсова А.М.; рец.: к.ю.н., доцeнт Б.Т. Aуешова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 37 с.                    0 экз.

 

311.42

К81   Кубигулова, Р.Т.

          Статистика [электронный ресурс]: оқу құралы / Р.Т. Кубигулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 124 б.: 1CD; 267кб.                       1 экз.

 

334

К81   Кубигулова, Р.Т.

          Шағын бизнес кәсіпорындарындағы есебі [электронный ресурс]: оқу құралы / Р.Т. Кубигулова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 124 б.: 1CD; 253кб.                   1 экз.

 

004

К89   Кузин, А.В.

          Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Текст]: учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 118 с.                     2 экз.

 

378

К82   Куйкабаева, А.А.

          Ғылыми мақала жазу және журнал таңдау жолдары [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Куйкабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 122 б.                       2 экз.

 

378

К89   Кукушкина, В.В.

          Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 264 с.             2 экз.

 

378

К89   Кукушкина, В.В.

          Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное пособие / В.В. Кукушкина.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 264 с.             2 экз.

 

51(07)

К83   Кулжагарова, Б.Т.

          Экономикадағы математика. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика [Электронный ресурс]: оқу құралы / Б.Т. Кулжагарова, Г.Р. Кощанова.- электронное издание.- Алматы: КГУТИ, 2020.- 210 б.: 1CD; 5118кб.                     1 экз.

 

821.161.1

К94   Кусков, В.В.

          История древнерусской литературы [Текст]: учебник / В.В. Кусков.- 11-е изд., испр. и доп.- М: Юрайт, 2021.- 311 с.             2 экз.

 

502

К94   Кустышева, И.Н.

          Мониторинг земель [Текст]: учебное пособие / И.Н. Кустышева, А.А. Широкова, А.В. Дубровский.- Москва: Юрайт, 2020.- 96 с.                       2 экз.

 

929

К97  

          Кыдырбай Кусниденович Кусниденов: юрист, ученый, педагог [Текст] / Сост. Жунусов Б.Ж., Жузбаев Б.Т.- Караганда, 2021.- 329 с.                 1 экз.

 

070

Қ13   Қабылғазина, К.

          Қазақ телевизиясының тарихы [Мәтін]: оқу құралы / К. Қабылғазина.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 222 б.              2 экз.

 

070

Қ13   Қабылғазы, К.

          Радиожурналистика: әдістемелік нұсқау [Мәтін]: оқу құралы / К. Қабылғазы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 258 б.              2 экз.

 

821.512.122

Қ13   Қабылов, Ә.

          Әдебиет теориясы [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 164 б.: 1компакт-диск; 1458.                       1 экз.

 

821.512.122

Қ13   Қабылов, Ә.

          Әдебиеттануға кіріспе [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 180 б.: 1компакт-диск; 3278кб.              1 экз.

 

821.512.122

Қ13   Қабылов, Ә.

          Ирония табиғаты [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 157 б.: 1компакт-диск; 2747кб.                   1 экз.

 

821.512.122

Қ13   Қабылов, Ә.

          Қазіргі қазақ әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Ә Қабылов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1компакт-диск; 1, 97гбкб.                       1 экз.

 

070

Қ13  

          Қазақ телевизиясының тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Тұрсын.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 222 б.                0 экз.

 

378(0.94)

Қ18  

          Қазақстан білім зерттеушілерінің әдеп кодексі [Мәтін]: кодекс / Жоба жетекшісі: Сағынтаева А.- 1-ші бас.- Нур-Султан: Білім мберу саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.                 5 экз.

 

159.9

Қ30   Қалымбетова, Э.К.

          Басқару психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Э.К. Қалымбетова, Л.О. Баймолдина.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 220 б.               2 экз.

 

821.512.122

Қ31   Қамарова, Н.С.

          Жоғары оқу орнында қазақ әдебиетiн "Мәңгiлiк ел" идеясы арқылы оқыту (қазақ тарихи романдары негiзiнде) [электрондық ресурс]: оқу құралы / Н.С. Қамарова, А.Е. Айтбаева С.Жүзеев; пікір беруші: Б.Кәрiбозұлы - филология ғылымдaрының докторы, профессор Б.Нұрдаулетова - филология ғылымдaрының докторы, профессор; Ә.Қабылов - филология ғылымдaрының кандидаты, профессор.- электронное издание.- Актау: L Дизайн, 2020.- 137 б.                  1 экз.

 

821.512.122

Қ31   Қамарова, Н.С.

          Жоғары оқу орнынында "Абай жолы" романын оқыту [электрондық ресурс]: оқу құралы / Н.С. Қамарова; пікір беруші: Б.Нұрдаулетова - филология ғылымдaрының докторы, профессор; Г.Аяпова - филология ғылымдaрының кандидаты.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 96 б.            0 экз.

 

070

Қ31   Қамзин, К.

          Публицистика жанрларының эволюциясы [Мәтін]: оқу құралы / К. Қамзин.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 425 б.              2 экз.

 

821.0

Қ54   Қобланов, Ж.Т.

          Шетел әдебиетінің тарихы: 1 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 349б.               1 экз.

 

821.0

Қ54   Қобланов, Ж.Т.

          Шетел әдебиетінің тарихы: 2 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 233б.               1 экз.

 

821.0

Қ54   Қобланов, Ж.Т.

          Шетел әдебиетінің тарихы: 3 кітап [Мәтін]: оқулық / Ж.Т. Қобланов.- 4-бас.- Алматы.: Лантар Трейд, 2020.- 491б.               1 экз.

 

553.98

Қ56   Қожахмет Қ.Ә.

          Солтүстік Үстүрт ойпаты мұнайгаздылыгы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Қожахмет Қ.Ә., М.Т. Табылганов; Пікір берушілер: Кулиев Ю. М., Сабырбаева Г.С.,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 91 б.: 1CD; 5294кб.                      1 экз.

 

821.512.122

Қ56   Қожашев, М.М.

          Жамбыл Жабаевтың поэтикалық әлемі [Мәтін]: оқу құралы / М.М. Қожашев.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 216 б.              2 экз.

 

614.8-084(07)

Қ59   Қойбақова, С.Е.

          Өрт қауіпсіздігі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С.Е. Қойбақова, Л.С. Тайжанова; пікір: Сырлыбекқызы С.тб.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 128 б.: 1CD; 2459кб.              0 экз.

 

94

Қ77   Құрманалин, С.

          Кіші жүз және Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (1847-1858жж.) [Мәтін]: Монография / С. Құрманалин.- Орал: Полиграфсервис, 2019.- 256 б.             5 экз.

 

622.24.05

Л15   Ладенко, А.А.

          Расчет нефтепромыслового оборудования [Текст]: учебное пособие / А.А. Ладенко, П.С. Кунина.- Москва: Инфра-Инженерия, 2019.- 188 с.                    2 экз.

 

159.922.1

Л26   Ласкомб, Б.

          Счастье вместе. Нескучное руководство по семейной жизни [Текст]: учебное пособие. пер. с. англ. / Б. Ласкомб.- Москва: Манн, 2020.- 240 с.             2 экз.

 

681.3.06

Л29   Лафоре, Р.

          Объектно-ориентированное программирование в С++. Классика Computer Science [Текст] / Р. Лафоре.- 4-е изд.- СПб: Питер, 2017.- 928 с.                2 экз.

 

339.138

Л32   Лашко, С.И.

          Международный бизнес PR и рекламное дело [Текст]: учебное пособие / С.И. Лашко, В.Ю. Сапрыкина.- Москва: РИОР:ИНФРА-М, 2017.- 171 с.               2 экз.

 

159.9

Л55   Либермайстер, С.Р.

          Источник любви. Теория и практика "семейных расстановок" [Текст] / С.Р. Либермайстер.- СПб: Весь, 2020.- 368 с.                  2 экз.

 

159.923.3

Л59   Линн, А.

          Сила эмоционального интеллекта. Как его развитьдля работы и жизни [Текст]: учебное пособие / А. Линн.- пер.с англ.- Москва: Манн, 2019.- 320 с.               2 экз.

 

070

Л71   Ложникова, О.П.

          Методика редактирования журналистского текста на радио и телевидении [Мәтін]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 108 с.                     2 экз.

 

654.19

Л71   Ложникова, О.П.

          Радиожурналистика [Мәтін]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 188 с.                 2 экз.

 

070

Л71   Ложникова, О.П.

          Теория и практика радиожурналистики [Мәтін]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 146 с.                       2 экз.

 

004.056

Л79   Лось, А.Б.

          Криптографические методы защиты информации для изучающих компьютерную безопасность [Текст]: учебник / А.Б. Лось, А.Ю. Нестеренко, М.И. Рожков.- 2-е изд., испр.- Москва: Юрайт, 2020.- 473 с.             2 экз.

 

004

Л85   Лупин, С.А.

          Технология параллельного програмирования [Текст]: учебное пособие / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 206 с.                 2 экз.

 

004.43

Л91   Льюис, Ш.

          Нативная разработка мобильных приложений [Текст]: пер.с англ. / Ш. Льюис, М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.             2 экз.

 

004.43

Л93   Любанович, Б.

          Простой Python. Современный стиль программирования [Текст] / Б. Любанович.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2021.- 592с.                 2 экз.

 

159.9

М12  Мадалиева, З.Б.

          Психология мамандығына кіріспе [Мәтін]: оқу құралы / З.Б. Мадалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 208 б.              2 экз.

 

159.9

М12  Мадалиева, З.Б.

          Психологиялық кеңес берудің негіздері [Мәтін]: оқу құралы / З.Б. Мадалиева, М.К. Жолдасова.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 216 б.            2 экз.

 

004

М17  Макуха, В.К.

          Микропроцессорные системы и персональные компьютеры [Текст]: учебное пособие / В.К. Макуха.- 2-е изд., испр.и доп.- М: Юрайт, 2020.- 156 с.             2 экз.

 

004.2

М21  Малявко, А.А.

          Параллельное программирование на основе технологий OpenMp, CUDA, OpenCL, MPI [Текст]: учебное пособие / А.А. Малявко.- Москва: Юрайт, 2021.- 135 с.                  2 экз.

 

004

М26  Маркелов, А.

          OpenStack. Практическое знакомство с облачной операционной системой [Текст] / А. Маркелов.- 4-е изд., доп. и испр.- Москва: ДМК Пресс, 2018.- 306 с.              2 экз.

 

004.4

М26  Маркин, А.В.

          Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 1 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 403 с.                    2 экз.

 

004.4

М26  Маркин, А.В.

          Программирование на SQL в 2-х ч. Часть 2 [Текст]: учебник и практикум / А.В. Маркин.- Москва: Юрайт, 2021.- 340 с.                     2 экз.

 

811.161.1

М33  Матвеев, С.А.

          Полный курс русского языка [Текст]: учебное пособие / С.А. Матвеев.- Москва: Аст, 2019.- 384 с.          2 экз.

 

334(072)

М30  Маулина, Н.Х.

          Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын басқару [Мәтін]: оқу құралы / Н.Х. Маулина, А.Ж. Сугурова, А.А. Тасболатова.- Алматы.: КжЛА, 2021.- 150с.: 1CD; 644Кб.                 1 экз.

 

821.512.122

М35  Мәдібаева, Қ.Қ.

          Абайтану [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Қ. Мәдібаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 204 б.                    2 экз.

 

070

М39  Медеубекұлы, С.

          Журналистік шеберлік: таным мен талғам: хрестоматия. 1 том. [Мәтін]: оқу құралы / С. Медеубекұлы; құр. Елғондинова А.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 516 б.                  2 экз.

 

821.512.122

М39  Медеубекұлы, С.

          Шешенсөз [Мәтін]: оқу құралы / С. Медеубекұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 152 б.                2 экз.

 

327

М39  Медиханова, А.Б.

          Халықаралық ұйымдар [электронный ресурс]: оқулық / А.Б. Медиханова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1СД: 1, 12гб.               1 экз.

 

004.7

М43  Меженин, А.В.

          Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений [Текст]: учебник / А.В. Меженин, Д.А. Меженин.- Москва: Академия, 2020.- 272 с.                 2 экз.

 

821.512.122

М41  Мектеп-тегі, А.

          Көсемсөздің көсемі [Мәтін]: Монография / А. Мектеп-тегі.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 384 б.                    2 экз.

 

330

М44 

          Мемлекет және бизнес [Электрондық ресурс] / құраст.: Абдиева С.Р.; пікір беруші: Г.К. Бекбусинова, экономика ғылымдарының кандидаты,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 138 б.                    0 экз.

 

330.322

М49 

          Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы [Электронный ресурс]: оқу құралы / Құраст.Г.Б.Бермухамедова; С.Р. Абдиева; Пікір берушілер: Х.М. Измайлов, экономика ғылымдарының кандидаты, Д.Д. Абдешов, экономикағылымдарының кандидаты,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 110 б.                0 экз.

 

316.6

М50  Меновщиков, В.Ю.

          Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Меновщиков.- 3-е изд., испр.- Москва: Смысл, 2019.- 191 с.                  2 экз.

 

159.9

М46  Мергембаева, Н.Б.

          Тергеу және сот экспериментінің тактикасы мен психологиясы [Мәтін]: Монография / Н.Б. Мергембаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 169 б.                    2 экз.

 

502/504

М54 

          Методические указания к практическим занятиям но дисциплине "Химическая экология" [электронный ресурс] / сост. А.К. Серикбаева; рец.: Б.С. Сулейменова доцент.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.                     0 экз.

 

004:33

М69  Михеева, Е.В.

          Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие / Е.В. Михеева.- Москва: Академия, 2020.- 304 с.              2 экз.

 

796.332

М66  Молдаханов, И.О.

          Мектептегі футболдың теориялық және әдістемелік негіздері [Электронный ресурс]: оқу-әдістемелік құрал / И.О. Молдаханов.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 52 б.: 1CD; 159кб.           1 экз.

 

159.9

М78  Мун,.М.В.

          Дифференциалды психология [Мәтін]: оқу құралы /.М.В. Мун, Н.М. Садықова.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 124 б.               2 экз.

 

342.55

М90 

          Муниципальное управление и местное самоуправление [Текст]: учебное пособие / под ред. И.А.Алексеева.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 353 с.                     2 экз.

 

820/899

М920 Мухамадиева, Л.И.

          Теория и методика редактирования [Мәтін]: учебно-методическое пособие / Л.И. Мухамадиева.- 2-е изд, испр, доп.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 212 с.                      2 экз.

 

547

М80  Мухашева, Р.Д.

          Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы [электрондық ресурс]: ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ: ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН / Р.Д. Мухашева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 40б.: 304кб.                 1 экз.

 

547

М80  Мухашева, Р.Д.

          Органикалық химия [электрондық ресурс]: оқу құралы / Р.Д. Мухашева; рец.: техника ғылымдарының докторы, профессор Закенов С.Т. химия ғылымдарының кандидаты, Бусурманова А.Ч.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 97 б.                     1 экз.

 

331.4:614.7

Н40   Невровский, В.А.

          Обитаемость рабочих мест [Текст]: учебное пособие / В.А. Невровский.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 136 с.                 2 экз.

 

159.9

Н50   Немов, Р.С.

          Психологическое консультирование [Текст]: учебник / Р.С. Немов.- 2-е изд.перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 440 с.                     2 экз.

 

378

Н57   Неумоева-Колчеданцева, Е.В.

          Возрастное консультирование [Текст]: учебное пособие / Е.В. Неумоева-Колчеданцева.- 2-е изд., стер.- Москва: Юрист, 2020.- 307 с.             2 экз.

 

336(072)

Н60   Нигметова, Г.Ж.

          Финансовый учет-1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ж Нигметова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2019.- 1CD; 269.                      1 экз.

 

517

Ф49   Нигметова, Г.Н.

          Математикалық физика теңдеулері [Текст]: оқу құралы / Г.Н. Нигметова, Б.Т. Урбисинова.- Актау: КГУТИ, 2021.- 129 б.                      5 экз.

 

004.77

Н74   Новожилов, О.П.

          Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 1. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 276 с.             2 экз.

 

004.77

Н74   Новожилов, О.П.

          Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 2. [Текст]: учебное пособие / О.П. Новожилов.- М: Юрайт, 2020.- 246 с.             2 экз.

 

622.276

Н83   Нурсейтова, Т.К.

          Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау техникасы мен технологиясы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Т.К. Нурсейтова, А.И. Койшина; Пікір жазған: Кулиев Ю.М., Табылғанов М.Т.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 83.: 1CD; 2306кб.                      1 экз.

 

336

Н86   Нұрбосынова, Ж.

          Исламдық қаржыландыру негіздері [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 204 б.: 415кб.- (Электронная книга).             1 экз.

 

336

Н86   Нұрбосынова, Ж.

          Қаржы нарықтары [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 4, 20кб.- (Электронная книга).                      1 экз.

 

368.01

Н86   Нұрбосынова, Ж.

          Сақтандыру [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 3, 63Гб.- (Электронная книга).               1 экз.

 

336.22

Н86   Нұрбосынова, Ж.

          Салық және салық салу [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ж. Нұрбосынова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 159 б.: 1007кб 1СД.- (Электронная книга).             1 экз.

 

821.512.122

Н86   Нұрдәулетова, Б.И.

          Жыраулар тілдік тұлғасы [Электрондық ресурс]: Монография / Б.И. Нұрдәулетова; пікірші: Аймухамбетова Ж.Ә., Жылқыбаева М.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 172 б.: 1CD; 551кб.                   1 экз.

 

811.512.122

Н86   Нұрдәулетова, Б.

          Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар [электронный ресурс]: оқу құралы / Б. Нұрдәулетова; пікір: Сәрекенова Қ.Қ., Қамарова Н.С.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 121 б.: 1CD.                    1 экз.

 

159.9

О-121          Оакли, Б.

          Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и эффективнее [Текст] / Б. Оакли; Пер.с англ.- 4-е изд.- Москва: Альпина Павлишер, 2021.- 284 с.                      2 экз.

 

004.31

О-39  Огородников, И.Н.

          Микропроцессорная техника: введение в Cortex-M3 [Текст]: учебное пособие / И.Н. Огородников.- М: Юрайт, 2020.- 116 с.                2 экз.

 

004.056

О-54  Олифер, В.Г.

          Безопасность компьютерных сетей [Текст] / В.Г. Олифер, Олифер.В.Г.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 644 с.                      2 экз.

 

159.9

О-54  Олифирович, Н.

          Практика семейной психотерапии: Системно-аналитический подход [Текст]: учебное пособие / Н. Олифирович, Т. Велента.- 3-е изд.- Москва: Академический проект, 2020.- 355 с.               2 экз.

 

159.9

О-54  Олифирович, Н.

          Теория семейной психотерапии: Системно-аналитический подход [Текст]: учебное пособие / Н. Олифирович, Т. Велента.- 3-е изд.- Москва: Академический проект, 2021.- 300 с.                      2 экз.

 

331(07)

О-58  Омарова, А.И.

          Еңбек нарығының экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Омарова, А.А. Тасболатова; пікір беруші;.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2019.- 1СД; 105Мб.            1 экз.

 

330.101.542

О-58  Омарова, А.И.

          Микроэкономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Омарова, Ф.К. Досмамбетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 179б.: 1 СD.                  1 экз.

 

339.9

О-58  Омарова, А.И.

          Халықаралық экономика [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.И. Омарова, Д.Б. Утебалиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 198б.: 1 СD.                  1 экз.

 

004.7

О-64 

          Организация сетевого администрирования [Текст]: Учебник / А.И. Баранчиков [и др.].- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 384 с.              2 экз.

 

378

О-64 

          Организация управления развитием ВУЗА в условиях модернизации сферы высшего образоваия [Мәтін]: Монография / А.Г. Гусманова [и др.].- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 125 б.: 1 комп.диск; 1941кб.                        1 экз.

 

510

Ө56   Өрбісінова, Б.Т.

          Математикалық логика және дискретті математика [Электрондық ресурс] / Б.Т. Өрбісінова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 96 б.: 1CD; 3764кб.                   1 экз.

 

331.467

П21   Пачурин, Г.В.

          Охрана труда. Методика проведения расследований насчастных случаев на производстве [Текст]: учебное пособие / Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, Т.И. Курагина.- 2-е изд.доп.- Москва: Форум, 2019.- 143 с.             2 экз.

 

004.4

П27   Перлова, О.Н.

          Проектирование и разработка информационных систем [Текст]: учебник / О.Н. Перлова, О.П. Ляпина, А.В. Гусева.- 3-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.             2 экз.

 

004

П27   Перлова, О.Н.

          Соадминистрирование баз данных и серверов [Текст]: учебник / О.Н. Перлова.- 2-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.- 304 с.                2 экз.

 

336.77

П31   Петросянц, Т.В.

          АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ [Электронный ресурс]: Монография / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 117 с.: 1CD; 972кб.                     1 экз.

 

657

П31   Петросянц, Т.В.

          Бухгалтерская аналитика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 146 с.: 1CD; 421кб.                   1 экз.

 

336.22

П31   Петросянц, Т.В.

          Налоговый учет хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 110 с.: 1CD.                     1 экз.

 

657

П31   Петросянц, Т.В.

          Особенности бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Петросянц.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 119 с.: 1CD.               1 экз.

 

657(07)

П31   Петросянц Т.В.

          Учет на предприятиях малого бизнеса [Текст]: учебное пособие / Петросянц Т.В; рец.Естурлиева А.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 129 с.: 4, 07Гб.                 1 экз.

 

550:502

П32   Пиковский, Ю.И.

          Основы нефтегазовой геоэкологии [Текст]: учебное пособие / Ю.И. Пиковский, Н.М. Исмаилов, М.Ф. Дорохова.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 401 с.             2 экз.

 

536.2

П42  

          Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева [Текст]: Монография / Д.У. Сугиров [и др.].- Москва: Мир науки, 2021.- 70с.             1 экз.

 

004.43

П44   Подбельский, В.В.

          Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.          0 экз.

 

004.43

П44   Подбельский, В.В.

          Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.          2 экз.

 

004.43

П44   Подбельский, В.В.

          Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.          0 экз.

 

004.43

П44   Подбельский, В.В.

          Программирование. Базовый курс C# [Текст]: учебник / В.В. Подбельский.- М: Юрайт, 2020.- 369 с.          0 экз.

 

323

П50  

          Политика на местном уровне - актуальные и проблемные вопросы. рек. пособие для субъектов местного управления в Казахстане [Текст].- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 288 с.            9 экз.

 

65(07)

П64   Поташева, Г.А.

          Управление проектами (проектный менеджмент) [Текст]: учебное пособие / Г.А. Поташева.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 224с.               2 экз.

 

004.056

П78  

          Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности [Текст] / под ред.А.В.Душкин.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.                   2 экз.

 

004.056

П78  

          Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Практикум [Текст]: учебное пособие / под ред.В.Душкина.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2019.- 412 с.          2 экз.

 

004.4

П79  

          Проектирование информационных систем [Текст]: учебник и практикум / под ред. Д.В.Чистова.- Москва: Юрайт, 2020.- 258 с.                    2 экз.

 

159.9

П86  

          Психологическое консультирование [Текст]: учебное пособие / под ред. Е.П. Кораблиной.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 222 с.               2 экз.

 

004.738

Р17   

          Разработка дизайна веб-приложений [Текст]: учебник / Мусаева Т.В. и др.- Москва: Академия, 2020.- 256 с.                 2 экз.

 

378

Р16   

          Разработка образовательных программ: Локальные ответы на глобальные вызовы высшего образования [Мәтін]: Монография / А Сағынтаева [ж.б.].- Нур-Султан: Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебі, 2021.- 236 б.              1 экз.

 

338.2

Р18    Райченко, А.В.

          Административный менеджмент [Текст]: учебник / А.В. Райченко.- Москва: ИНФРА-М, 2020.- 416с.           2 экз.

 

004.62

Р24    Рассел, М.

          Data Mining. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, GitHub [Текст] / М. Рассел, М. Классен.- СПб: Питер, 2020.- 464 с.                2 экз.

 

65

Р34    Резник, С.Д.

          Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации) [Текст]: учебное пособие / С.Д. Резник.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 320 с.               2 экз.

 

159.9

Р59    Рогов, Е.И.

          Настольная книга практического психолга в 2 ч. Часть 1. Система работы психолга с детьми разного возраста: практическое пособие [Текст] / Е.И. Рогов.- Москва: Юрайт, 2020.- 412 с.            2 экз.

 

681.3.06

Р83    Рудаков, А.В.

          Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник / А.В. Рудаков.- Москва: Академия, 2017.- 208 с.                   2 экз.

 

004.9

Р83    Рудинский, И.Д.

          Технология проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст]: учебное пособие / И.Д. Рудинский.- 3-е изд.перераб.и доп.- М: Горячая линия-Телеком, 2017.- 324 с.                      4 экз.

 

004.056.5

Р98    Рябко, Б.Я.

          Криптография в информационном мире [Текст] / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.- 300 с.                      4 экз.

 

159.9

С13   Савинков, С.Н.

          Психологическая служба в образовании [Текст]: учебное пособие / С.Н. Савинков.- Москва: Юрайт, 2020.- 169 с.             2 экз.

 

33:17

С13   Сагиндикова, А.К.

          Бизнес этикасы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.К. Сагиндикова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1СD; 3, 99гб.                    1 экз.

 

005

С13   Сагиндикова, А.К.

          Көшбасшылық [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.К. Сагиндикова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 111 б.: 1СD; 2678.                        1 экз.

 

622.013

С15   Садуақасов, Д.С.

          Бурение нефтяных и газовых скважин [Электрондық ресурс]: учебник / Д.С. Садуақасов, М.Д. Сарбопеева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1компакт-диск: 1СD; 4370гб.             1 экз.

 

532

С14   Садуева, Г.Х.

          Общая гидравлика [Текст]: учебное пособие / Г.Х. Садуева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 96с.            1 экз.

 

336.115

С18   Салқынбаева, Ф.Д.

          Қаржылық менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ф.Д. Салқынбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 121 б.: 1CD; 212кб.                1 экз.

 

821.512.122

С18   Салқынбай, А.Б.

          Абай сөзінің лингвопоэтикасы [Мәтін]: Монография / А.Б. Салқынбай.- 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 240 б.               2 экз.

 

622.3

Б58   Сарбопеева, М.Д.

          Интенсификация процесса эксплуатации нефтяных месторождений при осложненых условиях [Текст]: Монография / М.Д. Сарбопеева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 112 с.               0 экз.

 

622.2

С20   Сарбопеева, М.Д.

          Совершенствование методов выбора породаразрушающего инструмента и технологических решений при бурении скважин [Текст]: Монография / М.Д. Сарбопеева, Р.У. Баямирова, А.Р. Тогашева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 109 с.                     1 экз.

 

336:005

С23   Сатанбаева, А.Ө.

          Бизнестегі қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Ө. Сатанбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 189 б.: 308кб.                1 экз.

 

336:005

С23   Сатанбаева, А.Ө.

          Комерциялық банктегі қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / А.Ө. Сатанбаева; Пікір беруші: Маулина Н.Х., Д.Д. Абдешов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 219 б.                1 экз.

 

330.33.015:336.77

С21   Саубетова, Б.С.

          Кредитование бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С Саубетова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 136с.: 1CD.                   1 экз.

 

658.5

С22   Сачко, Н.С.

          Планирование и организация машиностроительного производства. Курсовое проектирование [Текст]: учебное пособие / Н.С. Сачко, И.М. Бабук.- 2-е изд., испр.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 240 с.                 2 экз.

 

574(07)

С28   Сейдалиева, Л.К.

          Өндірістік желдету [Электронный ресурс]: оқу құралы / Л.К. Сейдалиева; пікір; С, Сырлыбекқызы., А.Серикбаева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 210 с.: 1CD; 7461кб.                  1 экз.

 

331.45

С28   Сейдалиева, Л.К.

          Техника қауіпсіздігінің негіздері [Электронный ресурс]: оқу құралы / Л.К. Сейдалиева; пікір;.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1CD; 3, 16Гб.                 1 экз.

 

62(07)

С31   Сейдалиева, Л.Х.

          Инженерлік жүйелер, желілер және қондырғылар [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Х. Сейдалиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2019.- 1CD; 3, 88Гб.                     1 экз.

 

159.9

С32   Сейітнұр, Ж.С.

          Саяси психология [Мәтін]: оқу құралы / Ж.С. Сейітнұр.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 216 б.                    2 экз.

 

159.9

С32   Сейітнұр, Ж.С.

          Саяси психология [Мәтін]: оқу құралы / Ж.С. Сейітнұр.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 216 б.                    0 экз.

 

504.06

С290 Селедец, В.П.

          Системы обеспечения экологической безопасности природопользования [Текст]: учебное пособие / В.П. Селедец.- Москва: Форум, 2018.- 312 с.             2 экз.

 

504.062

С32   Серикбаева, А.К.

          Современная промышленная экология [электронный ресурс]: курс лекций / А.К. Серикбаева; рец.: Сырлыбеккызы С - доктор PhD, доцент.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 140 с.: 1СД.            1 экз.

 

504.062

С32   Серикбаева, А.К.

          Химическая экология [электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям / А.К. Серикбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1СД.                      1 экз.

 

502/504

С33   Серікбаева, А.К.

          Industry ecology [электрондық ресурс]: учебное пособие / А.К. Серікбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 175с.: 2411.                  1 экз.

 

669.33

С33   Серікбаева, А.К.

          Processing of technogenic waste of copper production [электрондық ресурс]: Монография / А.К. Серікбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 130 б: 2845кб.                1 экз.

 

669.01

С37   Серікбаева, А.К.

          Бағалы металл құрамды техногенді қалдықтарды өңдеу технологиясы [электрондық ресурс]: Монография / А.К. Серікбаева, Н.Ш. Джаналиева; рец.: Жумашев К.Ж.; Абдибаттаева М.М.; Аккенжеева А.Ш.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 170 б.                   1 экз.

 

621.3

С33  

          Сети и телекоммуникации [Текст]: учебник и практикум / под ред. К.Е.Самуйлова.- М: Юрайт, 2020.- 363 с.                 2 экз.

 

004.62

С36   Силен, Д.

          Основы Data Scienct и Big Data. Python и наука о данных [Текст] / Д. Силен, А. Мейсман, М. Али.- СПб: Питер, 2020.- 336 с.                 2 экз.

 

303.732

С40  

          Системный анализ [Текст]: учебник и практикум / под общ.ред. В.В.Кузнецова.- М: Юрайт, 2020.- 270 с.                 2 экз.

 

004

С56   Советов, Б.Я.

          Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Текст]: учебник / Б.Я. Советов, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский.- Москва: Академия, 2018.- 352 с.              2 экз.

 

376.3

С60   Соловьева, Л.Г.

          Логопедия [Текст]: учебник и практикум / Л.Г. Соловьева, Г.Н. Градова.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 191 с.                     2 экз.

 

502

Д42  

          Состояние почвенного покрова на Карачаганкском нефтегазоконденсатном месторождении [электронный ресурс]: Монография / К.А. Джумашева [и др.]; рец.: Серикбаева А.К. - к.т.н., профессор, Шибикеева А.М. - доктор PhD.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 92 с.              0 экз.

 

159.9

С71  

          Специальная психология [Текст]: учебник / под ред. Л.М.Шипицына.- Москва: Юрайт, 2021.- 440 с.          2 экз.

 

159.9

С71  

          Специальная психология в 2-х т. Том 1 [Текст]: учебник / под ред. В.И.Лубовского.- Москва: Юрайт, 2020.- 428 с.             2 экз.

 

80/81

С76   Стамгалиева, Н.

          Theory and technology contextcentered learning a foreign language in a nonlinguistic university. Методика иноязычного образования [Текст]: Монография / Н. Стамгалиева.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1 компакт-диск: 2370кб.              1 экз.

 

004:621.391

С77   Стариченко, Б.Е.

          Теоретические основы информатики [Текст]: учебник / Б.Е. Стариченко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва: Горячая линия-Телеком, 2021.- 400с.                   2 экз.

 

004.65

С77   Стасышин, В.М.

          Базы данных: технологии доступа [Текст]: учебное пособие / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 164 с.                   2 экз.

 

311

С78  

          Статистика [Текст]: учебник / под ред. В.С.Мхитарян и др.- Москва: Академия, 2019.- 320 с.                 2 экз.

 

658.7

С79   Стерлигова, А.Н.

          Управление запасами в цепях поставок [Текст]: учебник / А.Н. Стерлигова.- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 430 с.           2 экз.

 

004.65

С87   Стружкин, Н.П.

          Базы данных: проектирование [Текст]: учебник / Н.П. Стружкин.- М: Юрайт, 2021.- 477 с.                  2 экз.

 

340.6

С89  

          Судебная экспертология [электронный ресурс]: Методические указания по проведению лабораторных занятий. Спец: 5В030100-юриспруденция / сост.: Дуйсова А.М.; рец.: к.ю.н., доцeнт Б.Т. Aуешова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 127 с.                       0 экз.

 

613.95:610.21:546.76

С89   Сулейменова, Б.

          Гигиеническая оценка качества окружающей среды в регионе хромового производства и количественная оценка его влияния на здоровье детей [Текст]: Монография / Б. Сулейменова; рец: Г.Ж.Кенжетаев доктор технических наук, профессор Махамбетов М.Ж.-PhD доктор, доцент.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 116 с: 1 комп.диск.                   1 экз.

 

614.78.614.6

С89   Сулейменова, Б.

          Өндірістік санитария [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Б. Сулейменова; пікір беруші: Phd докторы, ҚазҰАУ "оқу ісі жөніндегі орынбасары Шибикеева А.М. А.Т.Жолбасарова, техника ғылымдарының кандидаты.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 103 б: 1 комп.диск.              1 экз.

 

574

С89   Сулейменова, Б.

          ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОГЕОГРАФИЯ [Текст]: оқу құралы / Б. Сулейменова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 131с.: 1 комп.диск.                  1 экз.

 

323

С89   Сұлтанов, Қ.

          Тәуелсіздік толғамдары. Жинақ [Мәтін] / Қ. Сұлтанов.- Алматы.: Нұрлы Әлем, 2020.- 488 б.                4 экз.

 

821.512.122

С95   Сыдыков, Е.Б.

          Жамбыл: биографическое повествование [Текст]: художественная литература / Е.Б. Сыдыков.- Москва: Художественная литература, 2015.- 368 с.            1 экз.

 

502/504

С95   Сырлыбекқызы, С.

          Геоақпараттық технологияларды қолдану арқылы Каспий теңізі жағалауындағы мұнай өндірілетін аймақтың экологиялық мониторингі [электрондық ресурс]: Монография / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 116 б: 1СД; 13210.                   1 экз.

 

502/504

С95   Сырлыбекқызы, С.

          Қоршаған орта компоненттерін бақылаудың әдістері мен приборлары және экологиялық мониторинг [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 212 б.: 1СД; 916кб.                      1 экз.

 

658.567.1

С95   Сырлыбекқызы, С.

          Утилизация жидких нефтяных отходов [электронный ресурс]: Монография / С. Сырлыбекқызы; рец: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты; Махамбетов М.Ж. -PhD доктор, доцент.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 63 б.: 1СД; 2196кб.             1 экз.

 

502/504

С95   Сырлыбекқызы, С.

          Экологиялық пәндерді оқыту әдістемесі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 193 б.: 1СД; 777кб.                    1 экз.

 

502/504

С95   Сырлыбекқызы, С.

          Экологиялық химия [Электрондық ресурс]: оқу құралы / С. Сырлыбекқызы, Р.Қ. Махамбетова; пікір беруші: Серикбаева А.К., техника ғылымдарының кандидаты, профессор; Шибикеева А.М. - PhD доктор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 116 б.: 1033кб.                      1 экз.

 

004.4

С95   Сысолетин, Е.Г.

          Разработка интернет-приложений [Текст]: учебное пособие / Е.Г. Сысолетин.- М: Юрайт, 2020.- 90 с.           2 экз.

 

622.276.4

Т12   ТаБылганов, М.Т.

          Техника и технология повышения нефтеотдачи пластов [Электрондық ресурс]: учебник / М.Т. ТаБылганов.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 1 компакт-диск: 1CD; 4, 13Гб.            1 экз.

 

378

Т13   Таджибаева, Ж.А.

          Психолго-педагогическая подджка студентов-репатриантов в процессе адаптации к условиям обучения в вузе [Текст]: учебное пособие / Ж.А. Таджибаева.- Актау: КГУТИ, 2021.- 66с.              3 экз.

 

338.1

Т13   Тажиева, И.Т.

          Қазіргі экономикалық саясат [электрондық ресурс]: оқу құралы / И.Т. Тажиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 164 б.: 1СД; 1342кб.               1 экз.

 

338.984

Т13   Тажиева, И.Т.

          Фирманың экономикалық стратегиясы [электрондық ресурс]: оқу құралы / И.Т. Тажиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 145 с.: 1СД; 191кб.                  1 экз.

 

338.1

Т13   Тажиева, И.Т.

          Экономические аспекты перехода Казахстана к зеленой экономики [электрондық ресурс]: Монография / И.Т. Тажиева; Рецензенты: Абубакирова А.Т.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 117 б.: 1СД; 6150кб.             1 экз.

 

535(072)

Т14   Таймуратова, Л.У.

          Оптика [Электрондық ресурс]: 5В011000-"Физика" мамандығының студенттеріне арналған / Л.У. Таймуратова.- электронное издание.- Ақтау: КМТИУ, 2020.- 4, 37 гб.               0 экз.

 

821

Т21   Тарақов, Ә.С.

          Әлем әдебиеті және көркем аударма [Мәтін]: Монография / Ә.С. Тарақов.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 355 б.              2 экз.

 

338(07)

Т22   Тасболатова, А.А.

          Табиғатты пайдалану экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Тасболатова.- Актау: КМТИУ, 2020.- 136гб.                1 экз.

 

334(072)

Т23   Таскараева, М.Б.

          Fundamentals of economics and entrepreneurship [Мәтін]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; рец.: Б.С. Саубетова., Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Ақтау: КМТИУ, 2020.- 240 с.: 1082кб.            1 экз.

 

33

Т22   Таскараева, М.Б.

          Бизнесті экономикалық талдау [электрондық ресурс]: оқулық / М.Б. Таскараева; пікір беруші:.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 448 б.: 1СД; 5310кб.                       1 экз.

 

334

Т22   Таскараева, М.Б.

          Кәсіпкерлік [электрондық ресурс]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 240 б.: 1СД; 1232.                    1 экз.

 

334

Т22   Таскараева, М.Б.

          Экономика және кәсіпкерлік [электрондық ресурс]: оқу құралы / М.Б. Таскараева; пікір беруші: Б.С.Саубетова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 240 б.: 1СД; 1854кб.                   1 экз.

 

331

Т22   Таскараева, М.Б.

          Экономикалық қауіпсіздік және қазіргі әлемдік экономикада оны қамтамасыз ету мәселелері [электрондық ресурс]: Монография / М.Б. Таскараева, А.И. Естурлиева, Ж.Т. Бекбергенова; пікір беруші: Сырлыбаева Н.Ш., Кизимбаева А.Б.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 102 б.: 1СД; 2165кб.                    1 экз.

 

339.138

Т23   Таскынбайкызы, Ж.

          Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Ж Таскынбайкызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 1компакт-диск: 1CD; 3, 71Гб.                  1 экз.

 

339.13

Т23   Таскынбайқызы, Ж.

          Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Таскынбайқызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 226 с.: 1373 кб.              1 экз.

 

339.138

Т22   Тасқынбайқызы, Ж.

          МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Тасқынбайқызы.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 462 кб.                     1 экз.

 

82

Т32   Темирболат, А.Б.

          Введение в литературоведение [Мәтін]: учебное пособие / А.Б. Темирболат.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 208 с.              2 экз.

 

821.512.122

Т33   Темірболат, А.Б.

          Абайдың поэтикалық әлемі- Поэтический мир Абая [Мәтін]: Монография / А.Б. Темірболат.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 190 б.                       2 экз.

 

796

Т34  

          Теннис ойыны [Мәтін]: оқу құралы / құр.:Досқараев Б.М.тб.- Алматы.: Қазақ университеті, 2020.- 198 б.                3 экз.

 

622.6

Т50   Тогашева, А.Р.

          Повышение эффективности транспорта аномальных жидкостей с применением депрессорных присадок [Текст]: Монография / А.Р. Тогашева.- Алматы.: ССК, 2021.- 112с.                 1 экз.

 

004.2

Т52   Толстобров, А.П.

          Архитектура ЭВМ [Текст]: учебное пособие / А.П. Толстобров.- М: Юрайт, 2021.- 154 с.            2 экз.

 

2

Т56   Томас, Х.

          О свободе вероисповедания в Казахстане. Доклад [Текст] / Хельм Томас.- Нур-Султан: IndigoPrint, 2020.- 140 с.                  2 экз.

 

004.77

Т81   Тузовский, А.Ф.

          Проектирование и разработка web-приложений [Текст]: учебное пособие / А.Ф. Тузовский.- М: Юрайт, 2020.- 218 с.                   4 экз.

 

53

Т88   Туркменбаев, А.Б.

          Физика [Электрондық ресурс]: оқулық / А.Б. Туркменбаев.- электронное издание.- Алматы.: Атамұра, 2021.- 1CD; 100мб.                      1 экз.

 

368-01

Т88   Турков, А.М.

          Организация продаж страховых продуктов [Текст]: учебник / А.М. Турков.- Москва: Академия, 2017.- 256 с.                   2 экз.

 

070

Т86   Тұрсын, Қ.

          Қазақ тележурналистикасы: қалыптасу, даму проблемалары [Мәтін]: Монография / Қ. Тұрсын.- 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 356 б.            2 экз.

 

821.512.122

Т93   Тілепов, Ж.

          Қазақ халқының хандық дәуір әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Тілепов.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 220 б.              2 экз.

 

373

У34   Узорова.

          10000 заданий и упражнений. 3-й класс.Русский язык. Математика. Окружающий мир.Английский язык [Текст]: учебное пособие / Узорова.- Москва: АСТ, 2019.- 110 с.              2 экз.

 

373:811.161.1

У34   Узорова, О.В.

          10000 заданий и упражнений. 1-й класс.Русский язык. Математика. Окружающий мир [Текст] / О.В. Узорова.- Москва: Аст, 2021.- 110 с.- (Быстро выучим и повторим).              2 экз.

 

373:811.161.1

У34   Узорова, О.В.

          10000 заданий и упражнений. 2-й класс.Русский язык. Математика. Окружающий мир. Английский язык [Текст] / О.В. Узорова.- Москва: Аст, 2021.- 110 с.- (Быстро выучим и повторим).              2 экз.

 

373:811.161.1

У34   Узорова, О.В.

          10000 заданий и упражнений. 3-й класс.Русский язык. Математика. Окружающий мир.Английский язык [Текст] / О.В. Узорова.- Москва: Аст, 2019.- 110 с.- (Быстро выучим и повторим).           2 экз.

 

373:811.161.1

У34   Узорова, О.В.

          10000 заданий и упражнений по русскому языку. 1-4 классы [Текст] / О.В. Узорова.- Москва: Аст, 2020.- 110 с.- (Быстро выучим и повторим).                       2 экз.

 

330

У82   Утебалиева, Д.Б.

          Экономикалық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Д.Б. Утебалиева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 313б.: 1 СD.                 1 экз.

 

005

Ұ30  

          Ұйымдағы персоналды басқару [электрондық ресурс]: оқу құралы / құраст.: А.Б. Кизимбаева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 301 б: 1104 кб.              0 экз.

 

004.5

Ф17   Файнштейн, В.

          Мобилизация. Как создать приложение, которым будут пользоваться [Текст] / В. Файнштейн.- Москва: Синергия, 2019.- 160 с.                 2 экз.

 

004.4

Ф33   Федорова, Г.Н.

          Основы проектирования баз данных [Текст]: учебник / Г.Н. Федорова.- 4-е изд., перераб.- Москва: Академия, 2020.- 224 с.                2 экз.

 

004.9

Ф34   Федотенко, М.А.

          Разработка мобильных приложений. Первые шаги [Текст]: учебное пособие / М.А. Федотенко.- 3-е изд.перераб.и доп.- Москва, 2019.- 335 с.                    2 экз.

 

622.276.5

Ф36   Фейзуллаев, А.А.

          Геологические основы нефтегазовых технологий [Текст]: учебное пособие / А.А. Фейзуллаев, Г.М. Эфендиев, М.К. Каражанова; Рецензенты: Кулиев Ю, Сабырбаева Г.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2021.- 162 с.: 1CD; 4989.             1 экз.

 

373.1

Ф49  

          Физика оқыту әдістемесі [Текст]: әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытта оқытытын 11-сынып мұғалімдеріне арналған / Р. Башарұлы [ж.б.].- Алматы.: Атамұра, 2021.- 100 б.               5 экз.

 

931

Х12   Хабижанова, Г.Б.

          Древнетюркская мифология в контексте изучения традиционного мировоззрения и цивилизации номадов Евразии [Мәтін]: учебное пособие / Г.Б. Хабижанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 134 с.              2 экз.

 

17.034

Х20   Харари, Ю.Н.

          21 урок для ХХ1 века [Текст]: пер.с англ. / Ю.Н. Харари.- 8-е изд.- Москва: Синдбад, 2021.- 416с.           2 экз.

 

004.056

Х79   Хорев, П.В.

          Программно-аппаратная защита информации [Текст]: учебное пособие / П.В. Хорев.- 2-е изд.испр.и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2019.- 352 с.                     2 экз.

 

159.9

Х98   Хухлаева, О.В.

          Психологическое консультирование и психологическая коррекция [Текст]: учебник и практикум / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев.- Москва: Юрайт, 2020.- 423 с.                  2 экз.

 

159.9

Х99   Хэссон, Д.

          Развитие эмоционального интеллекта: Подсказки, советы, техники [Текст]: пер.с англ. / Д. Хэссон.- Москва: Альпина Паблишер, 2019.- 127 с.                   2 экз.

 

621.22

Ч-14  Чажабаева, М.М.

          Гидромашиналар мен компрессорлар [электрондық ресурс]: оқулық / М.М. Чажабаева; пікір беруші: Р.Д.Мусалиева, техника ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.Ж. Жумаев техникалық ғылымдарының докторы, профессор.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 320 б.: 19143кб.               1 экз.

 

908

Ч-20  Чарльз, М.

          Бақытты қала: Қалалық жоспарлау арқылы өмірімізді өзгерту [Мәтін] / Монтгомери Чарльз.- Қарағанды, 2020.- 300 б.              2 экз.

 

004

Ч-37  Чекмарев, А.В.

          Управление IT-проектами и процессами [Текст]: учебник / А.В. Чекмарев.- Москва: Юрайт, 2020.- 228 с.                 2 экз.

 

004.4

Ч-50  Черткова, Е.А.

          Компьютерные технологии обучения [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 250 с.                     2 экз.

 

004.4"24

Ч-50  Черткова, Е.А.

          Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем [Текст]: учебник / Е.А. Черткова.- 2-е изд. испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2020.- 147 с.                       2 экз.

 

159.9.01

Ч-60  Чиксентмихайи, М.

          Поток: Психология оптимального переживания [Текст]: пер.с англ. / М. Чиксентмихайи.- 8-е изд.- Москва: Альпина, 2020.- 461с.                      2 экз.

 

334

Ш16 

          Шағын бизнес кәсіпорындардағы есебі [электрондық ресурс]: оқу құралы / Құраст. Р.Т.Кубигулова; Пікір беруші: Н.Х.Маулина, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, "Каз АТК" университеті Д.Д. Абдешов, экономика ғылымдарының кандидаты,.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 124 б.                     0 экз.

 

744(072)

Ш18  Шайхиева, К.М.

          [электронный ресурс]: оқу құралы / К.М. Шайхиева; пікір беруші: Сугиров Д.У.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 59017кб.                       0 экз.

 

159.9

Ш24  Шапошникова, Т.Е.

          Основы психоконсультирования и психокоррекции [Текст]: учебник и практикум / Т.Е. Шапошникова, В.А. Шапошников.- 2-е изд.испр. и доп.- Москва: Юрайт, 2021.- 147 с.                  2 экз.

 

336.71

Ш75  Шодыраева, Ш.К.

          Банктік менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.К. Шодыраева; пікір беруші: Маулина Н.Х., Абдешов Д.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 217 б: 1 СD; 704кб.              1 экз.

 

336(07)

Ш75  Шодыраева, Ш.К.

          Кәсіпорындағы қаржылық талдау [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ш.К. Шодыраева; пікір: Маулина Н.Х., Естурлиева А.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2021.- 235 б.: 1 СD; 596кб.           1 экз.

 

336(07)

Ш75  Шодыраева, Ш.К.

          ҚР әлеуметтік саясатының қаржылық аспектілері [Электрондық ресурс]: Монография / Ш.К. Шодыраева.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 132 б: 1 СD.                  1 экз.

 

159.9

Ш85  Шрамм, Р.

          Детский аутизм и ABA: ABA (Applied Behavior Analysis)- терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения [Текст]: пер. с. англ. / Р. Шрамм.- 7-е изд., испр.- Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2020.- 240 с.                   2 экз.

 

343.9

І-44   Ізтұрғанова, Г.Қ.

          Криминалистика [Электрондық ресурс]: оқулық / Г.Қ. Ізтұрғанова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1 компакт-диск: 3, 94Гб.             1 экз.

 

343.9

І-44   Ізтұрғанова, Г.Қ.

          Сот сараптамасы [Электрондық ресурс]: оқулық / Г.Қ. Ізтұрғанова.- электронное издание.- Актау: КМТИУ, 2020.- 1 компакт-диск: 3, 12гб.             1 экз.

 

620.22:504

С40  

          Экологическая безопасность конструкционных материалов [Текст]: учебное пособие / В.П. Дмитриенко [и др.].- Москва: ИНФРА-М, 2021.- 228 с.             2 экз.

 

378(0.94)

Э90  

          Этический кодекс исследователей образования Казахстана [Мәтін]: кодекс / Рук.проекта: Сағынтаева А.- 1-е изд,.- Нур-Султан: Білім беру саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы, 2020.- 68 б.           4 экз.

 

621

Я78   Ярушин, С.Г.

          Технологические процессы в машиностроении [Текст]: учебник / С.Г. Ярушин.- Москва: Юрайт, 2019.- 564с.              2 экз.

 

 

                              Список литературы

 

821.111

G37   George, E.

          Middlemarch.Retold by Margaret Tarner [Текст] / Eliot George.- 2013.                       0 экз.

 

327

А57   Андерсон, Дж.

          Мемлекеттік саясат [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Дж. Андерсон.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 448 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).               131 экз.

 

1(091)

Ә49   Әл-Руайхеб, Х.

          Ислам философиясы: Оксфорд оқулығы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Х. Әл-Руайхеб, С. Шмидтке.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 828 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

005

Б27   Баттл, Ф.

          Тұтынушымен қарым-қатынас менеджменті: ұғымдар мен технологиялар [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Ф. Баттл, С. Маклан.- 4ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 444 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).             131 экз.

 

1(091)

Б53   Билимориа, П.

          Үнді философиясының тарихы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Пурушоттама Билимориа.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 720 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).              131 экз.

 

371

Г81    Григг, Р.

          Бастауыш мектеп мұғалімі: шеберлікті шыңдау [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р. Григг.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 600 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).             131 экз.

 

94

Д38   Джорданова, Л.

          Тарихи білім: пәні және зерттеу әдістері [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Л. Джорданова.- 3-ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 376 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            130 экз.

 

1(091)

К21   Касулис, Т.

          Жапон философиясының қысқаша тарихы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Томас Касулис.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 804 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).              131 экз.

 

316

К55   Коннолли, М.

          Әлеуметтік жұмыс: контексі мен практикасы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / М. Коннолли, Л. Хармс, Д Мэйдмент.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 384 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                     131 экз.

 

378

Қ31   Қамарова, Н.

          Бағалаудың өлшемдік технологиялары [Мәтін]: оқу құралы / Н. Қамарова.- электронное издание.- Актау: КГУТИ, 2020.- 102 б.: 1СД.                  1 экз.

 

005

Л72   Лонгенекер, Г.

          Шағын бизнестегі менеджмент; кәсіп бастау және венчурді дамыту [Мәтін] / Г. Лонгенекер, У. Петти, Л. Палич.- 18 бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 560 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

1(091)

М15  Макгиннис, Д.

          Классикалық араб философиясы: антология [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Джон Макгиннис, Д. Райсман.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 476 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

159.9

Н76   Нортхаус, П.

          Көшбасшылық: Теория және практика [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / П. Нортхаус.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 560 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

37

П47   Поллард, Э.

          Рефлективті оқыту негіздері [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Э. Поллард.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 728 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                130 экз.

 

314

П58   Постон, Д.

          Халық саны және қоғам. Демографияға кіріспе [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Постон, Л. Бувье.- 2-ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 488 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

1(091)

Р21    Рассел, Б.

          Батыс философиясының тарихы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Бертран Рассел.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 896 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

336

Р60    Розен, Ш.

          Мемлекеттік қаржы [Мәтін] / Ш. Розен, Т. Гейер.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 600 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                  131 экз.

 

005

Р60    Розенбаум-Эллиот.

          Стратегиялық бренд- менеджменті [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Розенбаум-Эллиот, С. Перван, Л. Перси.- 4ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 368 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                     130 экз.

 

316

С41   Синглтон, Р.

          Әлеуметтік зерттеу әдістері [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р. Синглтон, Б. Стрэйтс.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 816 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

39

С53   Смит, Э.

          Ұлттық этностың тамыры [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Э. Смит.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 388 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).               131 экз.

 

331

Ф37   Феллс, Р.

          Нәтижелі келіссөз: алғышарттар мен амалдар [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р: Феллс.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 360 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).             131 экз.

 

39

Х18   Хаммерсли, М.

          Этнография: зерттеу принциптері [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / М. Хаммерсли, П. Аткинсон.- 4-ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 400 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).            131 экз.

 

32

Х34   Хейвуд, Э.

          Саясаттану [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Эндрю Хейвуд.- 5-бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 520 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).               126 экз.

 

1(091)

Э45   Элдридж, Р.

          Өнер философиясы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р. Элдридж.- 2-ші бас.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 304 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                131 экз.

 

1(091)

Ю32  Юлән, Ф.

          Қытай философиясының қысқаша тарихы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Фың Юлән.- Алматы.: Ұлттық аударма бюросы, 2020.- 368 б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).             131 экз.

 

 

Страница 1 из 4