АРМАНДА КЕТКЕН БІР АРЫС...

Ұланғайыр жер мен ұлтанды елді езгіде ұстап, өзінің отарлау саясатын арсыздықпен жүргізген патша үкіметі қазақтың небір марғасқа ұлының қанын сорып, жанын қыйған аждаһа құрылым болғандығы бүгін көпшілікке аян. Тіршілік иесіне берген жанын алуға Алланың өзі ғана ықтиярлы, алайда, дін атаулыны мансұқтап, оның өкілдерін жау ретінде жазалаған отаршылдар ойраны талайды тентіретіп, талайдың тұқымын құртқан еді. Солардың бірі - қазақтың дарынды ұлы, дін және қоғам қайраткері, инженер-геолог ғалым, емші, ағартушы Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы болатын.

БЕРДАЛЫ ЕЛШІ

АРҒЫ-БЕРГІ дәуірлерде өткен тарих шежіресін көненің көзі қарияларымыздың ұрпақтан-ұрпаққа ауызша айтып, аманаттап кеткен өсиеттері аңыз әңгіме арқылы бүгінге жетті. Бір қуантарлығы, біздің дәуірімізде олардың дені хатқа түсті, ал, түспей қалғандары қаншама десеңші.

Нефть и газ Мангышлака

После окончания Великой Отечественной войны правительство СССР мобилизовало все силы для восстановления разрушенного хозяйства и подъема страны. В 1948 году Всесоюзный научно-исследовательский геолого­разведочный институт города Ленинграда в лице известных советских ученых, таких, как Б. Ф. Дьяков, Н. Н. Черепанов, Н. К. Трифонов, Д. С. Несвит, А. А. Савельев, А. К. Калугин, Е. Г. Крымгольц вновь возвратились к изучению Мангышлака. В 1957 году был создан трест «Мангышлакнефте­газразведка», который начал бурение на площади Жетыбай, в районе Тюбеджика (п-в Тюб-Караган) и Кызана (п-в Бузачи).

АЙТАРЫ МОЛ АЙТБАЙ

Қазақтың көркем сурет өнерінде алғанынан берері, айтқанынан айтары мол таланттың бірі Айтбай Құлбаев десек жаңылмаспыз,сірэ. Қашан көрсең де әйтеуір бір ізденіс соңында жүретін Айтбай Қонысбекұлы жақында Астанадағы «Астана күніне» қатысып, Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына және осы күнге орай ұйымдастырылған Қазақстан суретшілерінің республикалык симпозиумына қатысып, жоғары деңгейдегі шығармашылык жұмыстары үшін арнайы дипломмен марапатталып қайтты.

163 тысячи памятных квадратных метров…

Две трети всех исторических. архитектурных и природных памятников Казахстана сконцентрировано в Мангистау. Для выявления новых и сохранения уже известных несколько лет успешно реализуется региональная отраслевая программа «Культурное наследие».

Святой Султан-эпе - покровитель мореплавателей

В преданиях мангистауской земли сохранилось упоминание, что здесь жили, проповедовали и были похоронены 360 суфиев, причисленных местным населением клику святых. Имена некоторых из них были подзабыты, а могилы затерялись на пустынных и безбрежных просторах Мангистау, но большую часть этих имен народная память сохранила и донесла до наших дней: Шопан-ата, Масат-ата, Султан-эпе, Караман-ата, Шакпак-ата, Кошкар-ата, Бекет-ата, Темир-баба... Местные жители и их потомки и сегодня свято чтят эти имена, а могилы суфиев являются святынями, куда на поклон приходят многочисленные паломники.

КАМЕННЫЕ ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО

Оператор Северо-Каспийского проекта, «North Саsрiап Орегаting Соmраnу», внес вклад в реализацию государственной программы "Культурное наследие», а также в празднование 260-летнего юбилея известного суфийского философа, архитектора, зодчего Беккет-ата Мырзагулулы.

Оразмағамбет мұралары туған жеріне оралды

Облыс әкімінің тапсырмасымен Иран жеріне биыл да сапарға аттандық. Бұл жолғы міндетіміз көп ұзамай 125 жылдық мерейтойы облыс көлемінде аталып өтілетін белгілі ғалым, үлкен діни қайраткер Оразмағамбет Тұрмағамбетулы туралы деректер жинау болатын. Өткен жылы барғанымызда ғалымның мұрағаттары сақталған баласы Ебжанның Маңғыстауға кетіп қалуына байланысты кездесе алмаған едік. Алдын-ала ағамызбен хабарласып әрі жолбасшы, әрі аудармашы қызметін атқаратын Нияз Тобыш ініміз екеуміз түн ортасында Тегеранға келіп қондық. Алдымыздан күтіп турған ағайынның көлігіне отырып, Бендер Түрікмен қаласына да келдік.