Обзор книжных новинок

 

img УДК 330
ББК 65.9
М 18

Мамыров Н.Қ., Саханова А.Н., Дәуренбекова Ә.Н.
Мемлекеттік басқарудың жаңа нұсқасы: ғаламданудын мәні мен қазақстандық болмысы:
Монография / Жалпы редакциясын баскарған К. Шаматай. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 2010. — 536 бет.

ISBN 978-601-01-0414-3

Монографияда экономиканы мемлекетгік басқару нұсқасының теориялық - әдістемелік негіздері жан-жақты қарастырылады, мемлекеттік баскарудың басты нысаны, ретінде мемлекеттік кәсіпкерлік пен экономиканың мемлекеттік секторының негізгі бағыттарына талдау және мемлекеттік кәсіпкерлік пен әлемдік экономикадағы мемлекеттік секторлардың практикалық жағдайы мен реформалау бағыттарына шолу жасалды, мемлекеттік баскаруды жетілдіру механизмдері және олардың негізгі бағыттары айқындалды. Қазақстан өнеркәсібінің индустриялык деңгейін жаңа сатыға көтерудің негізгі басымдықтары мен оның экономикалық механизмін жетілдіру жолдары берілді.

Кітап студенттерге, бакалаврларға, магистрларға, оқытушылар мен мемлекеттік қызметкерлерге пайдалануға ұсынылады.
img УДК 330 ББК 65.9

Peter Levral With fiona McGARRY

Energy industries [ English for the Oil, Gas and Petrochemicals]: course book.-
Copyright © 2006 Garnet Publishing Ltd.

img ББК81.2 Англ-9 С32

Серикбай И.
Английский в нефтегазовой промышленности:
Пособие для самообразования. - Алматы, 2005.- 142 с.

ISBN 9965- 27- 108-9

Данное пособие для самообразования представляет собой информативный материал для овладения нефтегазовой терминологией и дает представление о важнейших] аспектах нефтяной промышленности: от происхождения, разведки и добычи углеводородов до их транспортировки и переработки.

Пособие для самообразования «Английский в нефтегазовой промышленности»! изложено доступным языком и предназначено для переводчиков, нетехнических специалистов, студентов, сотрудников вспомогательных служб нефтяных компаний и для! всех, кто интересуется такой перспективной отраслью промышленности нашей страны как нефть и газ.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper