Жаңа басылымдар бюллетені 3-шығарылым (2015)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 3 (2015)

1. 
70 жыл желбірейді Жеңіс туы
 [Мәтін]: Ұлы Отан соғысы кезіндегі мұнайшылар ерлігі / авт.: Г. Оразалықызы, Ж. Құлиев, С. Жылқайдаров = 70 лет реет знамя победы. Подвиг нефтяников в годы Великой Отечественной войны.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015.- 496 б.: қазақша, орысша.

2. Кемел, М. 
Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі
 [Мәтін]: оқу құралы / М. Кемел; рец.: Б.Ж. Әбдірайым, О.Ж. Әлиев, Н.М. Примашев.- Астана: Экономика, 2014.- 348 б.

3. Кемел, М. 
Теория и практика государственного управления
 [Текст]: (цикл лекции) / М. Кемел; рец.: Н.В. Ювица, М.Утанов, Т.С. Нурышева.- Астана: ЕНУ им Л.Гумилева, 2014.- 366 с.

4. Байбактин, Б. 
Карымсаков Сапар
 [Текст] / Б. Байбактин.- Алматы: ОФ"Мұнайшы", 2014.- 144 с.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы. Басталуы-2006ж).

5. Баймұханов, Қ. 
Бекеевтер әулеті
 [Мәтін] / Қ. Баймұханов; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: ОФ"Мұнайшы", 2014.- 252 б: 24 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы. Басталуы-2006ж).

6. Болат, М. 
Тұрсынғали Көшенұлы
 [Мәтін] / М. Болат; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: ОФ"Мұнайшы", 2014.- 316 б: 36 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы. Басталуы-2006ж).

7. Серіков, Ф. 
Серіков Төлеуіш
 [Мәтін] / Ф. Серіков, Б. Оразбаев, О. Серіков; Н.Ә.Марабаев атындағы "Мұнайшы" қоғамдық қоры.- Алматы: ОФ"Мұнайшы", 2014.- 332 б: 32 бет жапсырма.- (Қазақ мұнайының ардақтылары.Өмірбаян сериясы. Басталуы-2006ж).

8. Абдилова, Г.Г. 
Методические рекомендации по проведению итогового государственного экзамена на кафедре иностранных языков
 [Текст] / Г.Г. Абдилова; рец.: Е.А. Феоктистова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 26 с.

9. Аяпова, Т.Т. 
Қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Т. Аяпова; рец: Қ.Балқия, Ф.Ш.Оразбаева, К.Жақсылықова.- Алматы: Ана тiлi, 2013.- 384 б.

10. Әлімбек, Г. 
Көркем шығармалар арқылы тіл үйретуге арналған Қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Г. Әлімбек; пікір жазғандар: Ә.Қ.Ахметов, Г.Қ.Қазыбек, Ш.Қ.Құрманбаева.- Алматы, 2014.- 176 б.

11. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.3. информатика және есептеуіш техника.информатика и вычислительная техника: Сөздік. 10 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 452 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

12. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.4. механика және машинатану.механика и машиноведение: сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 400 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

13. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.1. физика және астрономия. Физика и астрономия: Сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 388 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

14. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.2. математика: Сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 440 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

15. Мырзахмет, М. 
Абайтану
 [Мәтін]. 1-кітап / М. Мырзахмет.- 2-басылым.- Астана: Interactiv Kazakstan, 2014.- 432 б.

16. Мырзахмет, М. 
Абайтану
 [Мәтін]. 2-кітап / М. Мырзахмет.- 2-басылым.- Астана: Interactiv Kazakstan, 2014.- 524 б.

17. Даубаев, К.Ж. 
Методические указания по выполнению дипломной работы
 [Текст]: (для студентов специальности 5В050600 -"Экономика") / К.Ж. Даубаев, Н.Г. Кадыргалиева; рец:. Ж.Д. Имашова, А.А. Айткулова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 38с.

18. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.26. Әдебиет және лингвистика. литература и лингвистика: сөздік. 14 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 600 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

19. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.27. Экономика және қаржы. экономика и финансы: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 544 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

20. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.28. Іс жүргізу және мұрағат ісі. Делопроизводство и архивное дело: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 512 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

21. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.5. энергетика: сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 442 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

22. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.6. электроника, радиотехника және байланыс.электроника.радиотехника и связь: сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 428 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

23. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.7. машинажасау. машиностоение: сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 372 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

24. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.8. көлік және қатынас жлдары. транспорт и пути сообщения: сөздік. 9000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 428 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

25. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.9. сәулет және құрылыс. архтектура и строительство: сөздік. 10 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 448 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

26. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.10. статистика, стандарттау және зияткерлік меншік.статистика, стандартизация и интеллектуальная собственность: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 644 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

27. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.11. Әскери іс. Военное дело: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 568 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

28. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.12. химия: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 496 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

29. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.13. Биология: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 528 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

30. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.14. Медицина: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 532 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

31. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.15. Ауыл шаруашылығы. Сельское хозяйство: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 504 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

32. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.16. Су шаруашылығы. Водное хозяйство: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 448 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

33. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.17. Экология: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 506 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

34. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.18. Кен ісі және металлургия. Горное дело и металлургия: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 504 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

35. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.19. Геология, геодезия және география: сөздік. 10 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 450 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

36. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.20. Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі. Легкая и текстильная промышленность: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 476 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

37. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.21. Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызымет: сөздік. 14 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 600 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

38. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.22. Философия және саясаттану. Философия и политология: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 488 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

39. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.23. Тарих. История: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 480 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

40. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.24. Педагогика және психология: сөздік. 12 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 508 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

41. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.25. Мәдениет және өнер. Культура и искусство: сөздік. 13 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 552 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

42. Кощанова, Г.Р. 
Математика 1
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Р. Кощанова; пікір беруш.:Р.Садыков, Б.И.Кангужин, М.Н. Утебаев.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 237 б.

43. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.29. Заңтану. Юриспруденция: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 532 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

44. 
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік
 [Мәтін]. Т.30. Дене тәрбиесі және спорт. Физкультура и спорт: сөздік. 11 000-ға жуық термин / ред: М.Б.Қасымбеков, А.Қ.Құсайынов = Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь.- Алматы: КАЗақпарат, 2014.- 464 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі).

45. Тоқсанбай, С. 
Пошта терминдерінің және почта қызметтері саласындағы жиі қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі
 [Мәтін]: Сөздік. 80500-ға жуық термин / С. Тоқсанбай; пікір жазғандар: Ө.Айтбай, А.Шәменов, Б.С.Жонкешов = Казахско-русский и русско-казахский словарь почтовых терминов и словосочетаний, часто употребляемых в сфере почтовых услуг.- Алматы: "ОЙ-Сана", 2013.- 1152 б.- (Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі).

46. Ақаш, Д. 
Қазақша-корейше, корейше-қазақша сөздік
 [Мәтін]: сөздік.6200 сөз / Д. Ақаш; пікір жазған:С.Б. Болатова, Б.Қыдырбаев.- Астана: Сөздік, 2014.- 316 б.- (ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі тіл комитеті).

47. Джанабеков, К. 
Орысша-қазақша ветеринарлық сөздік
 [Мәтін]: сөздік / К. Джанабеков, Г. Джанабекова.- Алматы: Сөздік-словарь, 2013.- 288 б.- (ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі тіл комитеті).

48. Тоқсанбай, С.қ. 
Орысша-қазақша банк терминдері сөздігі
 [Мәтін]: сөздік. 62 000-ға жуық термин / Сулеймен қажы Рақымжанұлы Тоқсанбай = русско-казахский словарь банковских терминов.- Алматы: "ОЙ-Сана", 2013.- 1152 б.- (ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі тіл комитеті).

49. Абдешов, Д.Д. 
Методические указания для проведения практических занятий
 [Текст]: по дисциплине: "Налоговое администрирование и контроль" специальности 5В050900 "Финансы" / Д.Д. Абдешов; рец.: Г.Ж. Нигметова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 22с.

50. Абдилова, Г.Г. 
Методические указания по выполнению дипломных работ
 [Текст]: для студентов специальностей 5В020700 - "Переводческое дело" и 5В011900 - "Иностранный язык: два иностранных языка" / Г.Г. Абдилова; рец: Е.А. Феоктистова.- Актау: КГУТиИ, 2014.- 45 с.

51. Иманасова, Ж.С. 
Әскери құрылымдарда іс жүргізу
 [Мәтін]: әдістемелік құрал / Ж.С. Иманасова; пікір жазғандар: Ш.Құрманбайұлы, М.Өмірбекова, А.Е.Құрманбаева.- Алматы: РПБК "Дәуір", 2014.- 344 б.- (ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі тіл комитеті).

52. Манкеева, Ж. 
Қазақ тіл білімінің мәселелері
 [Мәтін] / Ж. Манкеева.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы).

53. Тілешов, Е.Е. 
Іскери қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Е.Е. Тілешов, Ж.А. Тұрлыбекова, Ұ.К. Каюпова; пікір жазғандар: Г.Әмірова, А.Төрениязова, Ж.Өмірбекова = Деловой казахский язык.- Астана: Руханият, 2014.- 208 б.- (ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі тіл комитеті).

54. Сыздықова, Р. 
Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы
 [Мәтін]. Т.5: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 344 б.

55. Сыздықова, Р. 
Қазақ әдеби тілінің тарихы
 [Мәтін]. Т.3: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова = ( Х V-ХІХ ғасырлар).- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 352 б.

56. Сыздықова, Р. 
Сөздер сөйлейді
 [Мәтін]. Т.4: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова = ( сөздердің қолданылу тарихынан).- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 412 б.

57. Ұзақбаева, С. 
Қазақ халық педагогикасы
 [Мәтін]: оқу құралы / С. Ұзақбаева; пікір жазғ.: А.А. Бейсенбаева, Успанов К.С.- Алматы: Глобус, 2013.- 468 б.

58. Сыздықова, Р. 
Абай шығармаларының тілі
 [Мәтін]. Т.1. Лексикасы мен грамматикасы: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова = ( "Абай" энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар).- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 384 б.

59. Сыздықова, Р. 
Абайдың сөз өрнегі
 [Мәтін]. Т.2. Абай және қазақ әдеби тілі: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова = Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 580 б.

60. Сыздықова, Р. 
Сөз құдіреті
 [Мәтін]. Т.6: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 296 б.

61. Сыздықова, Р. 
Тілдік норма және оның қалыптасуы
 [Мәтін]. Т.8: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 292 б.

62. Сыздықова, Р. 
Ясауи "Хикметтерінің" тілі
 [Мәтін]. Т.7: Көп томдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2014.- 664 б.

63. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т 5: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы; ред: Н.Бегалы.- Шымкент: Ордабасы, 2009.- 240 б.

64. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т 6: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы; ред: Н.Бегалы.- Шымкент: Ордабасы, 2009.- 240 б.

65. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т 4: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы; ред: Н.Бегалы.- Шымкент: Ордабасы, 2009.- 224 б.

66. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т 3: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы; ред: Н.Бегалы.- Шымкент: Ордабасы, 2009.- 240 б.

67. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т.2: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы = өлеңдер.- Алматы: Жазушы, 2009.- 240 б.

68. Бақытов, А. 
Французша-қазақша сөздік, Қазақша-французша сөздік
 [Мәтін]: (Фразеологиялық оралымдар) 80 000 сөз / А. Бақытов, Р. Жұманова, Садықова.Г. Ермеков К = Dictionnaire frangais-kazakh.- Алматы: "АНУАР-KZ", 2010.- 832 б.

69. 
Қазақша-орысша сөздік
 [Мәтін]: сөздік.50 жуық сөз. около 50 тысяч слов / под.ред: Р.Г. Сыздыкова, К.Ш. Хусаина = казахско-русский словарь.- Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 962 б.

70. Есенқарақызы, Х. 
Шығармалары
 [Мәтін]. Т.1: көркем әдебиет / Х. Есенқарақызы = өлеңдер, поэмалар.- Алматы: Жазушы, 2009.- 240 б.

71. Огнев, А.О. 
Основы системологии
 [Текст]: учебное пособие / А.О. Огнев; рец.: Н.Ф.Шаров, З.Ф. Мазур.- 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: НОЦ ВПО ИКиП, 2009.- 239с.

72. Карымсакова, Э.С. 
Развитие трубопроводного транспорта нефти в Республике Казахстан
 [Текст] / Э.С. Карымсакова, А.А. Коршак, Э.М. Мовсумзаде.- Москва: Химия, 2003.- 192с.

73. Ермеков, К. 
История и философия
 [Текст]: научное издание / К. Ермеков; рец.: Г.М. Матаев.- Алматы: Акыл кітабы, 2000.- 276с.

74. Померанцев, Г. 
Курс лекций по общей физике
 [Текст]. Часть 3. Классическая и квантовая оптика, основы квантовой механики, строение и электромагнитное измерение атомов, молекул и ядер, ядерные реакции и истинно элементарные частицы: рец.: Б.М. Искаков, М.Х. Каламкалиев / Г. Померанцев, А. Ахметов.- Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 198с.

75. Померанцев, Г. 
Курс лекций по общей физике
 [Текст]. Часть 2. Электричество, магнетизм, электромагнитные явления и волны: рец.: Б.М. Искаков, М.Х. Каламкалиев / Г. Померанцев, А. Ахметов.- Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 190с.

76. Әзірханов, Б.А. 
Дінім менің Ислам
 [Мәтін]: (имандылық тағылымды, тарихи-танымдық әңгімелер) / Б.А. Әзірханов.- Алматы: Жазушы, 2006.- 240б.

77. Абдулин, А. 
Тағдыр толқынында
 [Мәтін] / А. Абдулин; әдеби өдеген: Н.Сейітов = (Ұлы Отан соғысы жылдарындағы, еңбек және ғылым жолы).- Алматы: Атамұра, 2004.- 240 б.

78. Закирьянов, К. 
Тюркская сага Чингисхана
 [Текст]: Сокровенное сказание казахов: докум. исследование / К. Закирьянов.- Алматы: Жибек жолы, 2008.- 292 с.: илл.

79. Сулейменов, Б.А. 
Управление технологическими процессами в цветной металлургии
 [Текст] / Б.А. Сулейменов, Г.М. Мутанов.- Алматы: Ғылым, 1997.- 280с.

80. 
Қатаев.Т Дәуір тарланы
 [Мәтін] / ред: М.Б.Батырбеков.- Алматы: Кітап, 2005.- 399+3б.т.

81. 
Әлем таныған Әнуар
 [Мәтін]: естеліктер жинағы / құраст:Ғ.Қабышұлы.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2000.- 192 б.

82. Ізбасарұлы, О. 
Маңғыстау аңыздары
 [Мәтін]: әңгімелер / О. Ізбасарұлы; пікір жазған: Б.І.Нұрдәулетова.- Ақтау: ЖШС"CASPIY Print", 2014.- 166 б.

83. Қапышева, Л. 
Сыр мен мұң
 [Мәтін]: көркем әдебиет / Л. Қапышева.- Астана: Астана полиграфия" АҚ, 2006.- 200 б.

84. Қосай, О. 
Ортаға салар ойым бар
 [Мәтін]: Жинақ / О. Қосай; пікір жазғандар: Б.И. Нұрдәлетова, Н.П.Албытова.- Алматы, 2007.- 262 б.

85. 
Бейнеу
 [Мәтін] / ред: Б.Әзірханов = ( тарихи-танымдық әңгімелер).- Алматы: Информ-А, 2001.- 136 б+48 жапсырма бет.

86. Сүйірбаев, Қ. 
Тау тұлғалы Қаршыға
 [Мәтін] / Қ. Сүйірбаев; ббаспаға дайындаған: Ә.Қонарбаев = ( Өмірбаяндық хикаят, мақалалар, ой-толғаныстар, естеліктер).- Алматы: Інжу-Маржан, 2011.- 180 б.

87. Назарбаев, Н.Ә. 
Сындарлы он жыл
 [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 240 б.

88. 
Жармыштан озып шыққан
 [Мәтін]: Жинақ / құраст: Э.А. Абланова = ( ғылыми еңбекиер, естеліктер мен эсселер).- Алматы: Нұрлы Әлем, 2012.- 304 б.+16 бет жапсырма.

89. 
Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в ХХІ веке
 [Мәтін]: Материалы третьей международной научно-практической конференции университетов"Университеты и общество. Сотрудничество и развитие универститов в ХХІ веке": МГУ им.М.В. Ломоносова, 23-24 апреля 2010г. / Ред. кол.: В.А. Садовничий и др.- Москва: МГУ, 2011.- 872 б.

90. 
Мұрын жырау
 [Мәтін]: Жинақ / құраст: Қ.Аманниязов = ( Форт-Шевченко).- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2009.- 132 б.

91. 
Академик Салық Зиманов 90 жаста
 [Мәтін]: Жинақ / Құраст: Е. Баянов.- Алматы: "СаГа", 2011.- 152 б.+8 бет фотосурет.

92. 
Әкеге тағзым
 [Мәтін]: Жинақ / Құраст: Ә.Сығай = (естеліктер, ой-толғамдар, әңгімелер).- Алматы: Білім, 2009.- 304 б.суретті.

93. Кекілбаев, Ә. 
Өркениет өзегі
 [Мәтін] / Ә. Кекілбаев = ( 2007 жылғы 18-19-сәуірде Астанадағы Бейбітшілік және Келісім Сарайында өткен халықаралық Оқу Конгресінде жасалған баяндама).- Алматы: КМТжИУ, 2010.- 35 б.

94. 
Студенческое научное творчество: опыт и переспективы развития
 [Мәтін]: Сборник докладов международной конференции (24-26 марта 2011года) = Часть 6.- Усть-Каменогорск: КАСУ, 2011.- 228б.

95. 
Қыран тағдыр
 [Мәтін]: естелiктер / Қүраст:Н.К. Надиров, Н.С.Шарипова = (Ө.А. Жолдасбеков 75-жаста).- Алматы: ТОО "Типография Комплекс", 2006.- 250 б.

96. 
Экология и нефтегазовый комплекс
 [Текст]. Т.1. Тенгиз и Кашаган. Катастрофические выбросы: реальность и перспектива. Повышение уровня Каспийского моря и его последствия. Самоочищение вод и способы ликвидации морских разливов нефти: монография в 5-ти томах / М.Д. Диаров, А.К. Кудайкулов, Б.М. мардонов, А.А. Большов, Т.П. Сериков.- Алматы: Ғалым, 2003.- 444 с.- (ил).

97. 
Экология и нефтегазовый комплекс
 [Текст]. Т.3. Береговая зона Казахстанской части Каспийского моря. Влияние загрязнения воздушного бассейна на здоровье населения: монография в 5-ти томах / М.Д. Диаров, Е.Г. Гилажов, М.Е. Диарова, Т.Ж. Ергалиев, Т.П. Сериков.- Алматы: Ғалым, 2003.- 389 с.- (ил).

98. Беляев, А. 
Ой - әуен немесе ақ тілектер күні
 [Мәтін]: әуенді поэзиялық жинақ / А. Беляев, Ә. Беляева; аударған: Ф. Оңғарсынова = Поющие мысли или день возвышенных желаний.- Қарағанда: Азия-Транзит, 2005.- 320б.: илл.

99. Диаров, М.Д. 
Экология и нефтегазовый комплекс
 [Текст]. Т.4. состояние и меры оздоровления природной среды Северного побережья Каспийского моря и Северной части Атырауской области: монография в 5-ти томах / М.Д. Диаров, Е.Г. Гилажов, Р.Р. Муликов.- Алматы: Ғалым, 2003.- 832 с.- (ил).

100. Грант, Роберт М. 
Замануи стратегиялық талдау
 [Мәтін]. бөлім-1: оқулық / Роберт М. Грант; ауд.: Ә.Б. Нұрқамытова, А.Е. Абенова, А.М. Байленова = Contemporary strategy analysis text and cases.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 272б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

101. Сыдыков, Ж.С. 
Подземные воды Каспийского нефтегазоносного региона
 [Текст]: (формирование, ресурсы, использование и проблемы охраны) / Ж.С. Сыдыков; рец.: М.А. Мухамеджанов.- Алматы: КазгосИНТИ, 2001.- 368с.: илл.49. табл.21.

102. Огнев, А.О. 
Системный анализ и его применение
 [Текст]: учебное пособие / А.О. Огнев; рец.: Н.Ф.Шаров, Б.И. Канаев.- Москва: НОЦ ВПО ИКиП, 2010.- 288с.

103. Озғанбай, Ө. 
Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан
 [Мәтін] / Ө. Озғанбай = (0905-1917жж).- Толықтырылған үшінші басылымы.- Алматы, 2006.- 360 б.+12 бет жапсырма.

104. 
Арал өңірінің минералды-шикізат ресурстары: игеру, даму проблемалары мен болашағы
 [Мәтін]: конференция материалдары / ред: Қ.Ә. Омаров = (Академик Ш.Есеновтің 80 жылдық мерейтойына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қызылорда. 18 қазан 2007 ж).- Алматы: Эверо, 2007.- 224 б.

105. 
Қабиболла Сыдиықұлы
 [Мәтін]: библиографиялық көрсеткіш / құраст: Ө.Озғанбай.- Алматы: Қанағат, 1998.- 104 б.

106. Төлеубаев, Ж.С. 
Қолданбалы биология
 [Мәтін]: оқулық / Ж.С. Төлеубаев, Р.А. Мирзадинов, Қ.И. Оразбаев; пікір жазғандар: К.Н.Жайлыбай, Х.К.Торыбаев, М.К. Қожахметов.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2014.- 512б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

107. Страуструп, Б. 
Программалау.С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі.
 [Мәтін]. Т.2: оқулық / Б. Страуструп; ауд:. Б. Бөрібаев, М. Адилгажинова = Programming. Principles and Practice Using C++.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 764б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

108. Крэйн, К.С. 
Заманауи физика
 [Мәтін]. 2-бөлім. Modern physics: оқулық / К.С. Крэйн; ауд. Н.А. Маженов. Ж.Т. Камбарова. О. Маженова.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 392б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

109. Брайман, А. 
Әлеуметтік зерттеу әдістері
 [Мәтін]. Т.1: оқулық / А. Брайман; ауд.: А.Байленова, Л.Ерменбаева = Social research methods.- 4-басылым.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 584б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

110. 
Экологическое право
 [Текст]: учебник для вузов / под ред.: В.В. Курочкиной, В.В. Гучкова.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.- 367с.

111. 
Гидрометрия
 [Мәтін]: оқулық / Т.Ы. Нарбаев, Қ.Т. Нарбаева, М.Т. Нарбаев, Г.Қ. Исмаилова, М.Т. Нарбаев; пікір жазғ.: А.Т. Тілеуқұлов, К.Ш. Аширяев және т.б.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 392б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

112. Касенов, У.Т. 
Безопасность Центральной Азии: национальные, региональные и глобальные проблемы
 [Текст] / У.Т. Касенов; рец.: Ж.О. Ибрашев.- Алматы: Университет Кайнар, 1998.- 280с.: схем 2.

113. Сұлтанов, М.А. 
Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері
 [Мәтін]: оқулық / М.А. Сұлтанов; пікір беру.: Т.Р. Аманбаев, Н.К.Аширбаев, Е.А. Нысанов.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 299б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

114. 
Айналған аты аңызға Момышұлы
 [Мәтін]: Жинақ / құраст:М. Мырзахметұлы.- Тараз: Сенім, 2000.- 239 б.

115. Қайдар, Ә. 
Ғылымдағы ғұмыр
 [Мәтін]: зерттеулер / Ә. Қайдар.- Алматы: "Сардар", 2000.- 320 б.+24 жапсырма.

116. 
Исследование операций в экономике
 [Текст]: учебное пособие для вузов / под ред.: Н.Ш.Кремера.- Москва: ЮНИТИ, 2005.- 407с.

117. Назарбаев, Н.А. 
Стратегия трансформации общества и возрождения Евразийской цивилизации
 [Текст]: научное издание / Н.А. Назарбаев.- Москва: Экономика, 2000.- 543с.

118. 
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесі
 [Мәтін]: Жаңа Еуропаға арналған Париж хартиясы = ( Қорытынды акт).- Алматы, 2009.- 208 б.+0, 5 жапсырма.

119. Оспанова, Б.А. 
Акмеология
 [Мәтін]: оқулық / Б.А. Оспанова; рец.: Ш.Т. Таубаева, К.М.Арымбаева, К.Е. Ералин.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2014.- 392б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

120. Жұмағұлов, Т.Т. 
Мен Төкен Танаұлымын
 [Мәтін] / Т.Т. Жұмағұлов = (Ғұмырнамалық роман).- Астана: Зерде, 2008.- 488 б.

121. Байнатов, Ж.Б. 
Құрылыс механикасы (динамика, орнықтылық және сейсмикаға тұрақтылық)
 [Мәтін]: оқулық / Ж.Б. Байнатов; пікір жазғ.: М.С. Абаканова, К.Р. Тулебаев, И.Н. Дюсембаев.- Алматы: Экономика, 2014.- 297 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

122. Динашева, Л. 
Түркі мемлекттерінің тарихы
 [Мәтін]: оқулық / Л. Динашева, А. Пала; пікір жазғ.: Х. Тұрсын, М. Тастанбеков.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 348 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

123. Құрманғалиева, М. 
Мұхит-сал
 [Мәтін]: әдеби мақалалар / М. Құрманғалиева = Мұхит Мералыұлы.- Алматы: Дайк-Пресс, 2005.- 156 б.

124. Жұмабаева, Ж.К. 
Дүниежүзілік тарих тарихнамасы
 [Мәтін]. бөлім-1. ( ежелгі замандардан ХХ ғ. дейін): оқулық / Ж.К. Жұмабаева; пікір жазғ.: О.Х. Мұхатова, З.Т. Сәдуақасова, Ө.Қ. Бекежан.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 408 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

125. Мартин, Б.Р. 
Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы
 [Мәтін]. бөлім-2. Кіріспе: оқулық / Б.Р. Мартин; ауд:. М. Дінейхан. С.Қ.Сахиев. С.А. Жауғашева.- Алматы: ЖШС"Дәуір", 2014.- 376б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

126. Бёрд, Дж. 
Электр және электроника негіздері мен технологиясы
 [Мәтін]. бөлім-2: оқулық / Дж. Бёрд; ауд. Н.А. Маженов, Ю.М. Смирнов, Н.С.Смакова.- Алматы: ЖШС"Дәуір", 2014.- 524б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

127. 
Қазақтың ата заңдары
 [Мәтін]. 2-том. Құжаттар, деректер және зертеулер 10 томдық / бас ред: С.З.Зиманов = Древний мир права Казахов.- Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 464 б.- (Қазақ акад.ун-ті).

128. Киянский, В.В. 
Прикаспийские экологические ассоциации, заповеди и назидания
 [Текст] / В.В. Киянский.- Алматы: Сервиспринт, 2001.- 252с.

129. Линдсей, С.М. 
Наноғылымға кіріспе.
 [Мәтін]. бөлім - 2: оқулық / С.М. Линдсей; ауд.: Ш.Н. Назарқұлова.- Алматы: ЖШС"Дәуір", 2014.- 340б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

130. Жақанов, И. 
Аққу әні
 [Мәтін] / И. Жақанов.- Ақтөбе: А-Полиграфия, 2008.- 386 б.

131. Хизметли, С. 
Ислам тарихы. Алғашқы кезең
 [Мәтін]: оқулық / С. Хизметли; ауд.: М.З. Якши.- Алматы: ЖШС "Дәуір", 2014.- 588б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

132. 
Мәңгілік махаббат дастаны
 [Мәтін]: Әдеби шығармалар мен ғылыми, деректі зерттеулер жинаңы = Қайып-Ақбөбек оқиғасы туралы деректі әңгімелер.- Алматы: ЖШС"Казэксперт", 2007.- 256 б.

133. Сагинова, Б.К. 
Жылжымайтын мүлік экономикасы
 [Мәтін]: оқулық / Б.К. Сагинова, А.Е. Бименова.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2014.- 220 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

134. 
Gartenkunst in Europa von der antike bis zur gegenwart
 [Text]: photo album / herausgegeben von Rolf Toman = Садово-паркового искусства в Европе: от древности до современности.- Munghen: werkstatt munchen, 2008.- 496с.

135. Борликов, Г.М. 
Современный университет: ориентация на личность
 [Текст]: монография / Г.М. Борликов; отв. ред.: А.Б.Панькин.- Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2006.- 208с.

136. 
Экология и нефтегазовый комплекс. Материалы Международной научно-практической конференции
 [Текст]: Посвящается 70-летнему юбилею академика Национальной академии наук РК Диарова М.Д. / отв. ред.: Т.П. Сериков.- Атырау: АИНиГ, 2004.- 512 с.

137. Назарбаев, Н.А. 
Критическое десятилетие
 [Текст] / Н.А. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 240 б.

138. Мауленов, К.С. 
Нефтяное право Республики Казахстан зарубежных стран
 [Текст]: учебное пособие / К.С. Мауленов; рец.: Б.Б. Базарбаев, Е.Ю. Коваленко.- Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 284с.

139. Ахметов, А.Қ. 
Кванттық механикаға кіріспе
 [Мәтін]: оқулық / А.Қ. Ахметов; рец: М.Құлбеков, А.Жалғасов, Ғ.Имашев.- Астана: Фолиант, 2004.- 232 б.

140. Айбергенов, Т. 
Бір тойым бар
 [Мәтін]: өлеңдер / Т. Айбергенов; Құраст: С.Т. Айбергенова.- Алматы: Атамұра, 2008.- 208 б.

141. 
Партийное строительство в транзитном обществе: Гражданская партия Казахстана
 [Текст]: монография / Авт.коллектив: Д.А. Сатпаев и др.- Алматы: ЦААПИ, 2000.- 352с.

142. Эткинс, П. 
Физикалық химия
 [Мәтін]. бөлім-3. Жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері: оқулық / П. Эткинс, Дж де Паула; ауд. Е.Х. Абланова = Atkins' Physical chemistry.- Алматы: ЖШС"Дәуір", 2014.- 512 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

143. 
Экология и новые технологии очистки сероводородсодержащих газов
 [Текст] / Ф.Р. Исмагилов, А.А. Вольцов, О.Н. Аминов, Р.Р. Сафин, А.В. Плечев; под ред.: Ф.Р.Исмагилов.- Уфа: Экология, 2000.- 214 с.

144. Жұмағұлов, Т.Т. 
Мен Төкен Танаұлымын
 [Мәтін] / Т.Т. Жұмағұлов = (Арнаулар, фото шежірелер).- Астана: Зерде, 2008.- 120 б.

145. 
Асыл сөздің жоқшысы
 [Мәтін]: Профессор Қабиболла Сыдиықұлын еске алу / Құраст:Ғ.Әнес, Г.Омарқызы.- Алматы: Арыс, 2009.- 256 б.+16 бет суретті жапсырма.

146. 
Алтай- Түркі әлемінің алтын бесігі
 [Мәтін]: конференция материалдары / ред: Б.Сапарбаев = ( Халықаралық форум аясындағы ғылыми-тәжірибелік конференция).- Өскемен, 2013.- 357 б.

147. 
Қазақтың ата заңдары
 [Мәтін]. 1-том. Құжаттар, деректер және зертеулер 10 томдық / бас ред: С.З.Зиманов = Древний мир права Казахов.- Алматы: Жеті жарғы, 2001.- 440 б.- (Қазақ акад.ун-ті).

148. 
Ұлы Түрік қағанаты
 [Мәтін] / Құраст: Ш.Ахметұлы = (Қытай деректері мен түсініктері).- Үрімжі, 2006.- 598б.

149. 
Kompass
 [Текст]: (справочник по промышленности и торговле Казахстана) = Компасс Казахстан.- 6-е изд.- Алматы: Атамұра, 2000.- 798с.

150. 
Элиста: диалог времен
 [Текст]: фотоальбом = Памятники истории и культуры.- Элиста, 2004.- 183с.:илл.

151. Аманат, Н. 
Альбом
 [Мәтін]: Альбом / Н. Аманат.- Алматы: Өнер, 2008.- 152б.- (Қазақ өнерінің қайраткерлері).

152. 
Вопросы истории и археологии Западного Казахстана
 [Текст]: сборник. выпуск 2 / Западно-Казахстанский областной центр истории и археологии Институт археологии им.А.Х. Маргулана.- Уральск: ТОО"Полиграфсервис", 2003.- 1272с.

153. Rodengen, Jeffrey L. 
The legend of halliburton
 [Text]: Halliburton company. Petroleum industry and trade-united states. / Jeffrey L. Rodengen = Легенда компании Халлибертон.- America-USA: Write Stuff Syndicate, 1996.- 208с.

154. 
100 красивейших городов мира
 [Текст] / ред: И.Е.Копылова = (Величайшие сокровища человечества на пяти континентах).- Москва: Мир книги, 2008.- 208с., цв, ил.

155. Есполов, Т.И. 
Эффективность агропродовольственного комплекса Казахстана
 [Текст] / Т.И. Есполов; рец: А.К.Кошанов, А.Я. Аубакиров.- Алматы: Ғылым, 2002.- 448с.

156. Сәрсеке, М. 
Абай тойы
 [Мәтін]: ( Абайдың 150 жылдығы) / М. Сәрсеке = Юбилей Абая.- Алматы: Атамұра, 1996.- 288б.+271 түрлі-түсті сурет.

157. Назарбаев, Н.А. 
Казахстанский путь
 [Текст] / Н.А. Назарбаев.- Караганда, 2006.- 372с.

158. Жолдасбеков, М. 
История сберегательного дела в Казахстане
 [Текст] / М. Жолдасбеков, С. Степанов = ( 80 лет Народный Банк Казахстана.1923-2003 ).- Алматы: Комплекс, 2003.- 123с.

159. 
Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева-50 лет
 [Текст] / авт: Б.И.Актымбаева, К.Н.Балтабаева и др.- Алматы, 2007.- 244с.

160. 
Study in Britain
 [Text]: Handbook. Worldedition.Everything you need to choose a university, college or course in britain = Исследование в Британии.Cправочное пособие.Все, что вам нужно выбрать университет, колледж или курсы в Великобритании.- London: University of portsmouth, 2002/03.- 632с.

161. Levral, P. 
English for the Energy industries Oil, Gas and Petrochtmicals
 [Text]: Course Book / Peter Levral, McCarry Fiona = Английский язык для энергетических отраслей нефти, газа.- Garnet Publishing Ltd, 2008.

162. Klimek, S. 
Schloss Furstenstein
 [Text]: Architektur und Geschichte / Stanislaw Klimek = Архитектура и история.- Wroclaw: Via MOVA, 2001.- 65с.: илл.

163. 
The caspian sea. International journal of collected academic articles
 [Текст]: Book2. Science. Education. Technologiesю. = В Каспийском море. Международный сборник научных трудов.- Элиста: КалмГУ, 2001.- 172с.

164. 
Maximov's companion to transport & logistics in Pussia
 [Text]: выпуск 2 / ред.: А. Максимов = Компания Максимова транспорт и логистики в России. Морской торговый порт Актау.- Санкт-Петербург: ОАО "Светоч", 2001.- 918с.

165. 
Kompass
 [Текст]: (справочник по промышленности и торговле Казахстана) = Компасс Казахстан.- 6-е изд.- Алматы: Атамұра, 2001.- 798с.

166. Lificiu, H. 
The natural patrimony of Romania
 [Text]: The Ecologists Forum in Romania / Hetru Lificiu = Естественное наследство Румынии. Форум Экологов в Румынии.- Bucharest, 2011.

167. 
Статистический ежегодник Казахстана
 [Текст]: Статистический сборник / под ред.: А.А. Смаилова = Statistical Yearbook of Kazakhstan.- Алматы: Агенство РК по статистике, 2000.- 466с.

168. Meuser, P. 
Vom zum plan bauwerk
 [Text]: Bauten in der Berliner innenstadt nach 2000 / Philipp Meuser; Hans Stimmann = От плана на сооружение. Построили в центре Берлина, после 2000.- Berlin: By verlagshaus Braun, 2002.- 296с.

169. Қазығұлов, А. 
Кескіндеме
 [Мәтін]: Фотокнига / А. Қазығұлов; ауд. Е.Зангиров, Ш.Казыгулов = Живопись.Painting.- Алматы: Изд. дом "Апрель", 2007.- 208б.: ил.

170. 
"ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ Мұнай операцияларын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелері
 [Мәтін]: ЖҚ ҚМГ 02-07 = Правила безопасности при проведении нефтяных операций в АО"РД"КазМунайГаз".- Астана: "ҚазМұнайГаз"БӨ" АҚ, 2008.- 188б.

171. 
Қазақстан
 [Мәтін]. Т.1. А-Ә: Ұлттық энциклопедия / Бас ред.: Ә. Нысанбаев.- Алматы: "Қазақ энциклопедиясы", 1998.- 720б.

172. 
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность государственных учреждений в соответствии с МСФООС и методом начисления в РК: практический аспект применения
 [Текст]: методическое пособие / рец.: С.Т. Миржакыпова, В.Л. Назарова.- Астана: USAID/Macroeconomic Projecf, 2013.- 424 с.

173. 
"Қазақстандағы ислам ғылымы мен мәдениетіне ХІІ ғасыр"
 [Мәтін]: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 25 қыркүйек 2013ж. Алматы қ. / под ред.: А.Дербисали, Р. Алшанова = "ХІІ веков развития исламской науки и культуры в Казахстане".- Алматы: ИВ КН МОН РК, 2014.- 283 б.

174. Биғожа, О.Д. 
Зертханалық сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "5В011000- Физика" мамандығының "Молекулярлық физика және термодинамика негіздері" пәні бойынша / О.Д. Биғожа, Р.С. Жазылбаева; пікір беруші: Қ.Б. Бижанова.- Ақтау: КМТжИУ, 2015.- 43 б.

175. Биғожа, О.Д. 
Физикалық тәжірибелердің нәтежелерін математикалық бағалау
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік нұсқаулық "Физика" мамандығының барлық курстарына арналған / О.Д. Биғожа; пікір беруші: Қ.Б. Бижанова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 40 б.

176. Бижанова, К. 
Тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық
 [Мәтін]: "Есеп шығару практикумы" пәні бойынша / К. Бижанова; рец.: Т.С. Нұрбатырова.- Ақтау: КМТИУ, 2014.- 53 б.

177. Досмамбетова, Ф.К. 
Аймақтық экономика
 [Мәтін]: оқу құралы / Ф.К. Досмамбетова, Н.Ж. Курманкулова; рец: Д.М. Турекулова. Б.К. Жуманова, Б.Т. Бейсенгалиева.- Ақтау: КМТИУ, 2015.- 196 б.

178. Досмамбетова, Ф.К. 
Управление стоимостью компании в процессе финансового оздоровления
 [Текст]: (на примере Казахстанской компании МФ АО "Казстройсервис") монография / Ф.К. Досмамбетова; рец: Д.М. Турекулова. Б.К. Жуманова, Б.Т. Бейсенгалиева.- Алматы: Экономика, 2013.- 166 с.

179. Сүндетұлы, Қ. 
Атырау баспасөзінің тарихы (1917-1955 жж.)
 [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Сүндетұлы; пікір жазғандар: Ә.Қ.Мұқтар, А.М. Ауанасова, Т.Жаңабай.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 320 б.

180. Байдаулет, Е.А. 
Основы этических (исламских) финансов
 [Текст]: учебное пособие / Е.А. Байдаулет; рец.: С.М. Омирбаев и др.- Экибастуз: РrimaLux, 2014.- 326 с.

181. Ділман, Т.Б. 
Оңтайландыру әдістері
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Т.Б. Ділман, А.Т. Ділманова.- Қызылорда: Қызылорда қағанаты, 2014.- 272 б.

182. Ділман, Т.Б. 
Сандық әдістер
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Т.Б. Ділман, А.Т. Ділманова.- Қызылорда: Қызылорда қағанаты, 2015.- 352 б.

183. Байдаулет, Е.Ә. 
Этикалық (ислам) қаржыландыру негіздері
 [Текст]: оқу құралы / Е.Ә. Байдаулет; рец.: С.М. Өмірбаев және т.б.- Экибастуз: РrimaLux, 2014.- 312 б.

184. 
Маңғыстау обылысының қоршаған орта жағдайы туралы ақпараттық бюллетень
 [Мәтін] / Маңғыстау обылысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы.- Ақтау, 2014.- 111 б.

185. 
Маңғыстау өңірі
 [Мәтін] / Маңғыстау обылысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы = Регионы Мангистау.- Ақтау, 2014.- 305 б.

186. Мынбаева, А.К. 
Когнитивные технологии обучения
 [Текст]: учебное пособие / А.К. Мынбаева, З. Садвакасова; рец.: З.Б.Мадалиева, А.А. Булатбаева, О.В. Федорович.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 132 с.

187. Мынбаева, А.К. 
Основы научно-педагогических исследований
 [Текст]: курс лекций для бакалавриата / А.К. Мынбаева; рец.: Ш.Т.Таубаева, А.А. Булатбаева, Н.А. Анарбек.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 220 с.

188. 
Научно-практические основы профилактики суицида среди молодежи
 [Текст] / А.Б. Айтбаева, Г.А. Қасен, А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова; рец.: А.А. Булатбаева и др.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 263 с.

189. 
Педагогические стереотипы. Педагогический имидж
 [Текст]: теория и тренинги / под ред.: Г.К. Ахметовой.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 104 с.

190. 
Проектирование образовательных программ
 [Текст]: сравнительное образование / Г.К. Ахметова, Г.Н. Паршина, А.К. Мынбаева, А.М. Алыбаева; рец.: Ш.Т.Таубаева, А.А. Булатбаева, Н.А. Анарбек.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 124 с.

191. Alcott, L.M. 
Little Women
 [Text]: Stade 2 / Louisa May Alcott; ауд.: Ә. Раушанова = Кішкентай әйелдер.- Алматы: Жазушы, 2013.- 80 с.

192. Andersen, H.C. 
Andersen's Fairy Tales
 [Text]: Stade 1 / Hans Christian Andersen; ауд.: Ә. Раушанова = Андерсеннің ертегілері.- Алматы: Жазушы, 2013.- 88 с.

193. Verne, J. 
Journer to the Centre of the Earth
 [Text]: Stade 2 / Jules Verne; ауд.: Ә. Раушанова = Жер орталығына саяхат.- Алматы: Жазушы, 2013.- 80 с.

194. Тобыш, Н. 
Қазақша-Парсыша-Ағылшынша Тілашар
 [Мәтін] / Н. Тобыш, Ж. Пилтан; пікір жазған: Қ. Кенжибеков = Kazakh-Persian-English Phrasebook.- Алматы: Мерей, 2014.- 296 б.

195. 
Ақша, кредит, банктер
 [Мәтін]: оқулық / ред басқ.: Г.С. Сейткасимова, А.А. Мусиной.- 4-ші бас., толық. және қайта өзгертілген.- Астана: КазЭҚХСУ БПО, 2013.- 578 б.

196. Алина, Г.Б. 
Инвестиционные операции коммерческих банков
 [Текст]: учебное пособие / Г.Б. Алина; рец.: А.А. Нурумов, Н.В. Кабашева.- Астана: Изд. КазУЭФМТ, 2013.- 210 с.

197. 
Деньги, кредит, банки
 [Текст]: учебник / под ред.: Г.С. Сейткасимова, А.А. Мусиной.- Астана: Изд. КазУЭФМТ, 2012.- 542 с.

198. Жолдасбеков, М. 
Қазақстандағы жинақ ісінің тарихы
 [Мәтін]: 1923-2003 Қазақстан халық банкі 80 жыл / М. Жолдасбеков, С. Степанов; ауд. Қ. Исина = Народный банк Казахстана 80 лет.- Алматы: Комплекс, 2013.

199. Нурумов, А.А. 
Местные налоги Республики Казахстан
 [Текст]: учебное пособие / А.А. Нурумов, А.У. Исмагулова; рец.: Л.М.Сембиева, З.Д. Искакова.- Астана: Изд. КазУЭФМТ, 2012.- 296с.

200. Мендалиева, С.И. 
Финансовый менеджмент
 [Текст]: учебное пособие / С.И. Мендалиева; рец.: З.Д. Искакова, Л.М. Сембиева.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2010.- 278 с.

201. Сериков, Э.А. 
Система высшего технического образования Казахстана: движение по спирали
 [Текст]: Монография / Э.А. Сериков.- Алматы: Ақ Шағыл, 2015.- 276 с.

202. Баширов, Р.Д. 
Технология ремонта корпуса судна
 [Текст]: учебник / Р.Д. Баширов, А.Г. Рзаева; рец.: А.Т. Мамедов, Н.Ш. Исмаилов.- Баку: АГМА, 2014.- 352 с.

203. Жатқанбаев, Ж.Ж. 
Биология
 [Мәтін]. Т.1. Төменгі сатыдағы өсімдіктер биологиясы, систематикасы, экологиясы: оқулық / Ж.Ж. Жатқанбаев.- Алматы: Үш Қиян, 2009.- 224 б.

204. Жатқанбаев, Ж.Ж. 
Биология
 [Мәтін]. Т.2. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер биологиясы, систематикасы, экологиясы: оқулық / Ж.Ж. Жатқанбаев.- Алматы: Үш Қиян, 2009.- 340 б.

205. Мауленов, К.С. 
Энциклопедия казахстанского бокса
 [Текст] / К.С. Мауленов; рец: Х.А.Бараев, Т.Д. Кшибеков.- 2-е изд. доп. и перераб.- Алматы: Ди-Пи-ЭС, 2011.- 438 с.

206. 
Педагогика ғылымы мен білім беру саласының өзекті мәселелері
 [Мәтін]: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23-24 сәуір 2014 ж. = Материалы Международной научно-практической конференции актуальные проблемы педагогической науки и сферы образования.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 304 б.

207. Мкртычев, О.В. 
Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости
 [Текст]: (гипотезы и заблуждения): монография / О.В. Мкртычев, Г.А. Джинчвелашвили; рец.: Е.Н. Курбацкий, В.Г. Бедняков.- Москва: МГСУ, 2012.- 192 с.- (Библиотека научных разработок и проектов МГСУ).

208. Мұсаханова, Р.Ә. 
Бейсембай Кенжебаев және Сұлтанмахмұттану мәселелері
 [Мәтін]: Монографиялық еңбек / Р.Ә. Мұсаханова; пікір жазғ.: Қ.С. Ергөбек, М.З. Молдахметов.- Қарағанды: ҚазРУ БПО, 2014.- 120 б.

209. 
Студенческое самоуправление в странах Европейского Союза и в РК
 [Текст]: Конпендиум. Часть 2 / Темпус IV Проект студик.- Дрезден, Алматы: Басбакан, 2014.- 88 с.

210. 
ENGLISH + CD
 [Текст]: учебно-методическое пособие для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адъюнктуру / Сост.: Т.Ж. Интымаков, М.М. Алиакпарова, С.А. Абдильдина = Магистратура, докторантура, резидентура және адъюнктура емтихандарына дайындалуға арналған оқу-әдістемелік құрал.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2015.- 98 с.

211. Иванова, Ю.В. 
Методологические подходы к развитию экологизации жилищно-коммунальной сферы мегаполиса
 [Текст]: монография / Ю.В. Иванова, И.В. Малышев; рец.: Н.А. Лебедев, С.А. Лочан.- Москва: МАКС Пресс, 2008.- 128 с.

212. Иванова, Ю.В. 
Регулирование системы управления жилищно-коммунальным комплексом мегаполиса
 [Текст]: монография / Ю.В. Иванова; рец.: А.С. Роботов, А.А. Горбунов.- СПб: СПбГАСУ, 2007.- 168 с.

213. 
Проблемы формирования инновационной экономики: отечественный и зарубежный опыт
 [Текст]: материалы ІІ международной научно-практической конференции 24 декабря 2010года.- Москва: МАКС Пресс, 2010.- 136 с.

214. 
Регионы России: проблемы, перспективы, решения
 [Текст]: материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции 30 августа 2010 года.- Москва: МАКС Пресс, 2010.- 124 с.

215. 
Современные проблемы инвестиционной деятельности в России и странах СНГ
 [Текст]: материалы І международной научно-практической конференции 5 октября 2009 года.- Москва: МАКС Пресс, 2009.- 204 с.

216. Диханов, С. 
Ғибраты мол ғұмыр
 [Мәтін]: Көбәлин Д. / С. Диханов.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- 280 б.: +68 б. жапсырма.- (Маңғыстау мақтаныштары).

217. Дүйсенбаева, Ж. 
Әбіш Кекілбаев және замана шындығы
 [Мәтін]: монография / Ж. Дүйсенбаева.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2009.- 448 б.

218. Киянский, В.В. 
Звездные ритмы Сакена Гумарова
 [Текст]: книга - альбом / В.В. Киянский, А.М. Жамалова.- Астана: Макемото Холдинг, 2008.- 208 с.

219. 
Магия Навруза
 [Текст]: сборник / сост.: Сафар Абдулло.- 1-ое изд.- Алматы: Атамұра, 2007.- 312 с.: +12 стр. вклейка.

220. 
Мақтымқұлы пырағы
 [Мәтін]: таңдамалы өлеңдері / ауд. Д.Қанатбаев.- Ашхабад: Ылым, 2014.- 256 б.

221. Мамаи, К. 
Становление и развитие судебной власти в РК
 [Текст]: монография / К. Мамаи.- Астана: Елорда, 2001.- 352 с.

222. 
Мемлекеттік тіл саясаты
 [Мәтін]: жинақ / ред.басқ.: Б. Омаров т.б. = Государственная языковая политика.- Алматы: ИИЦ Азия-Арна, 2010.- 312 б.

223. 
Социальная политика региона: теория и практика
 [Текст]: учебное пособие / под ред.: И.П. Скворцова.- Москва: КНОРУС, 2010.- 448 с.

224. Әбдиев, Е. 
Шоқ тілді Шона
 [Мәтін]: (мақала, естелік, зерттеулер) / Е. Әбдиев; жауапты ред.: Е.Шайхыұлы.- Алматы: Аннұр Сапа, 2014.- 496 б.: +16 б. жапсырма.

225. 
Брестская крепость. Война и мир
 [Текст] / авт. крнцепции и текста А. Суворов.- Брест: Полиграфика, 2010.- 256 с.: ил.

226. Гусманова, А.Г. 
Технология и техника добычи нефти
 [Текст]: учебное пособие (по специальности 5В070800-нефтегазовое дело) / А.Г. Гусманова; рец.: Ю.М. Кулиев, А.У. Айткулов, И.И. Джанзаков.- Актау: КГУТИ, 2011.- 436 с.

227. Имашова, Ж.Д. 
Микрокредитование
 [Текст]: учебное пособие / Ж.Д. Имашова; ред.У.М.Искаков.- Актау: КГУТИ, 2009.- 147 с.

228. Имашова, Ж.Д. 
Микрокредитование
 [Текст]: учебное пособие / Ж.Д. Имашова; ред.У.М.Искаков.- Алматы, 2009.- 240 с.

229. Имашова, Ж.Д. 
Статистика негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Д. Имашова; рец: Д.Т. Бохаев. Г.У. Джолдасбаева. Ш.Р. Шакабаева.- Ақтау: КМТжИУ, 2012.- 107 б.

230. Имашова, Ж.Д. 
Шағын несиелендіру
 [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Д. Имашова; ред.У.М.Искаков.- Ақтау: КГУТиИ, 2010.- 91 б.

231. Көшімова, М.Ә. 
Макроэкономика
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Ә. Көшімова; пікір жазғ.: Ө.Қ.Шеденов, ж/е т.б.- Алматы: Экономика, 2012.- 178 б.

232. Қамарова, Н.С. 
Қазақ өлеңдеріндегі психологизм
 [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Қамарова; пікір жазғандар: А. Еспенбетов, Б. Әбдіғазиев.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 214 б.

233. Смаханұлы, Ш. 
Таңдамалы шығармалар
 [Мәтін] / Шона Смаханұлы.- Алматы: Астана МедиаПресс, 2014.- 448 б.

234. Стамгалиева, Н.К. 
Теория и технология контекстно-центрированного обучения иностранному языку в иноязыковом ВУЗе
 [Текст]: Монография / Н.К. Стамгалиева; рец.:Т. А.Кульгильдинова, А.К. Ахметов, А.Х. Аренова.- Актау: КГУТИ, 2013.- 146 с.

235. Стамгалиева, Н.К. 
Традиции и инновации в методике иноязычного преподавания
 [Текст]: учебное пособие для студентов специальности 5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка / Н.К. Стамгалиева; рец.: А.У. Муханбетжанова, А.А. Корниенко, Е.А. Феоктистова.- Актау: КГУТИ, 2014.- 88 с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper