Жаңа басылымдар бюллетені 2-шығарылым (2018)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 2 (2018)

53

E91     

             Eurasian journal of physics and functional materials [Текст].- Астана, 2017.- 60 с.                    2 экз.

 

94:929

H71    

             Hoca Ahmet Yesevi"nin manevi mirasi: Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы [Текст] = Қожа Ахмет Ясауидің 850 жылдығына арналады.- Қожа Ахмет Ясауи Университеті, 2017.- 258 с.                       1 экз.

 

342.5

N94      Nursultan, N.

             Hәyat yolu [Мәтін] / Nazarbayev Nursultan.- Baki, 2017.- 295 б.                          1 экз.

 

512(075)

А17      Абылкасымова, А.Е.

             Алгебра и начала анализа [Мәтін]: учебник для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / А.Е. Абылкасымова, З. Жумагулова, В. Корчевский.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184с.                    7 экз.

 

512(075)

А17      Абылкасымова, А.Е.

             Алгебра и начала анализа: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / А.Е. Абылкасымова, В.Е. Корчевский, З. Жумагулова.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 88с.                        2 экз.

 

512(075)

А16      Абылкасымова, А.Е.

             Алгебра и начала анализа: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / А.Е. Абылкасымова, В.Е. Корчевский, М.И. Есенова.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 92б.                        2 экз.

 

512(076)

А17      Абылкасымова, А.Е.

             Алгебра и начала анализа: Сборник задач [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / А.Е. Абылкасымова, В.Е. Корчевский, З. Жумагулова.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 88с.                   2 экз.

 

343(075.8)

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. 2011ж. 1 наурызына дейінгі өзгертулер мен тол. [Мәтін]: оқулық / А.Н. Ағыбаев.- 4-бас.өңд.тол.- Алматы: Жеті жарғы, 2011.- 632 б.                           1 экз.

 

372.83

А24     

             Адам. Қоғам. Құқық [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / М. Изотов [ж.б.].- Алматы: Мектеп, 2014.- 264б.                        25 экз.

 

811.512.122(075)

А24      Адамбаева, Ж.

             Қазақ тілі: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. шк.с рус.яз.обучения / Ж. Адамбаева, Ф. Оразбаева, А. Рауандина.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 52б.             3 экз.

 

512(075)

А39     

             Алгебра және анализ бастамалары [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып арналған оқулық / А. Әбілқасымова [ж.б.].- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184б.илл.                25 экз.

 

355.253.2(075)

А39     

             Алғашқы әскери дайындық [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / К. Аманжолов [ж.б.].- өңд., тол., 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 224б., сур.                     20 экз.

 

355.253.2(075)

А39     

             Алғашқы әскери дайындық: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / К. Аманжолов [ж.б.].- Алматы: Мектеп, 2014.- 88б.                      2 экз.

 

355.253.2(075)

А52      Аманжолов, К.

             Алғашқы әскери дайындық: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / К. Аманжолов, Д. Майхиев.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 24б.                        2 экз.

 

355.253.2(075)

А61      Аманжолов, К.Р.

             Начальная военная подготовка [Мәтін]: учебник для 10кл. общеобразоват. школ / К.Р. Аманжолов, Д.К. Майхиев, А. Тасбулатов.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 232с.                        5 экз.

 

355.253.2(075)

А61      Аманжолов, К.Р.

             Начальная военная подготовка: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. общеобразоват. школ / К.Р. Аманжолов, Д.К. Майхиев.- 3-е изд.- Алматы: Мектеп, 2014.- 24с.                         2 экз.

 

005(07)

А52      Аманчаева, К.Р.

             Инвестициялық менеджмент [Электрондық ресурс] / К.Р. Аманчаева; пікірші:.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2018.- 1компакт-диск: 1CD.          1 экз.

 

2(075.8)

А79      Армстронг, К.

             Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / К. Армстронг; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 432б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                       188 экз.

 

159.9(075.8)

А80      Аронсон, Э.

             Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Э. Аронсон; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 11 бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 408б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                     188 экз.

 

821.512.122(075)

А89      Асыл, У.

             Қазақ әдебиеті: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / У. Асыл, Р.З. Зайкенова.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 152б.              3 экз.

 

821.512.122(075)

А89      Асыл, У.

             Қазақ әдебиеті (Х1Х ғ.) [Мәтін]: учебник для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / У. Асыл, Т. Жумажанова.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 176б.                              7 экз.

 

030

А94      Ахметова, С.Г.

             Қазақша-ағылшынша-орысша сөздік [Мәтін] = kazakh-english-russian dictionary: сөздік / С.Г. Ахметова.- Алматы: Мектеп, 2007.- 256 б.                       2 экз.

 

512(075)

Ә20      Әбілқасымова, А.

             Алгебра және анализ бастамалары: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құралы / А. Әбілқасымова, М. Есенова, Л. Жадраева.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 88б.                              3 экз.

 

512(075)

Ә20      Әбілқасымова, А.

             Алгебра және анализ бастамалары: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / А. Әбілқасымова, З. Жұмағұлова, В. Корчевский.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 80б.                      3 экз.

 

512(075)

Ә20      Әбілқасымова, А.

             Алгебра және анализ бастамалары: Есептер жинағы [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / А. Әбілқасымова, З. Жұмағұлова, Л.У. Жадраева.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 88б.                              3 экз.

 

364.6

Б12      Бабажанова, Ж.А.

             Качество и уровень жизни населения в современном Казахстане: состояние, тенденции и перспективы [Текст]: монография / Ж.А. Бабажанова.- Шымкент, 2014.- 151 с.                  1 экз.

 

338.48(07)

Б12      Бабажанова, Ж.А.

             Поведение потребителей на рынке туристских услуг [Текст]: учебное пособие / Ж.А. Бабажанова, А.А. Флек.- Шымкент, 2016.- 230 с.                   1 экз.

 

141.319.8(075.8)

Б25      Барнард, А.

             Антропология тарихы мен теориясы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / А. Барнард; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 240б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                          190 экз.

 

574(07)

Б70      Божбанов, А.Ж.

             Экотоксикология [Мәтін]: оқу құралы / А.Ж. Божбанов, Ғ.Ж. Медеуова.- Алматы: Экономика, 2014.- 254 б.                            1 экз.

 

811.161.1

Б79     

             Большой русско-казахский словарь для студентов и школьников: 70000 слов и выражений [Текст]: словарь / сост. Секенова Д., Косович П.- Кокшетау: Келешек-2030, 2016.- 536 с.                        1 экз.

 

811.111

Б-81    Бонк, Н.А.

             Учебник английского языка [Текст]. в 2-х частьях: Ч.2: учебник / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина.- М: Деконт ГИС, 2014.- 511 с.              1 экз.

 

811.111

Б81      Бонк, Н.А.

             Учебник английского языка [Текст]. в 2-х частьях: Ч.2: учебник / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина.- М: Деконт ГИС, 2015.- 511 с.              2 экз.

 

811.112.2

Б 82     Бориско, Н.Ф.

             Самоучитель немецкого языка [Текст] = DEUTSCH OHNE PROBLEME. Т2. в двух томах: учебник / Н.Ф. Бориско.- изд., испр.- Киев: Логос-М, 2016.- 512с.                               1 экз.

 

316(075.8)

Б80      Бринкерхоф, Д.

             Әлеуметтану негіздері [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Бринкерхоф, Р. Уейтс, С. Ортега; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 9-бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 464б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                 189 экз.

 

744(075.8)

Б88      Бродский, А.М.

             Черчение [Текст]: учебник / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов.- Москва: ИРПО, Академия, 2003.- 400 с.                        1 экз.

 

930.9(075.8)

Ч-39   

             Всемирная история [Мәтін]: учебник для 10кл. общеобразоват. школ / А. Чупеков [и др.].- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 224с.                      7 экз.

 

621.38

Г17      Гальперин, М.В.

             Электротехника и электроника [Текст]: учебник / М.В. Гальперин.- Москва: Форум.Инфра-М, 2014.- 480 с.                           1 экз.

 

514(075.8)

Г32     

             Геометрия [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / И. Бекбоев [ж.б.].- өңд. тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 104б. сур.                    25 экз.

 

514(075)

Г36     

             Геометрия [Мәтін]: учебник для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / И. Бекбоев [и др.].- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 104с.                               7 экз.

 

811.111

Г60      Голицынский, Ю.Б.

             Великобритания: Пособие по страноведению [Текст] / Ю.Б. Голицынский.- Санкт-Петербург: СПб.: КАРО, 2012.- 480 с.                1 экз.

 

005

Г83      Гриффин, Р.

             Менеджмент [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р. Гриффин; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 12-бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 768б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                       190 экз.

 

514(075)

Г94      Гусев, В.

             Геометрия: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / В. Гусев, Ж. Қайдасов, И. Бекбоев.- Алматы: Мектеп, 2014.- 120б.                           3 экз.

 

514(075)

Г96      Гусев, В.

             Геометрия: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / В. Гусев, Ж. Кайдасов, И. Бекбоев.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 120с.                  2 экз.

 

514(076)

Г96      Гусев, В.

             Геометрия: Сборник задач [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / В. Гусев, Ж. Кайдасов, Е. Есенгазин.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 40с.                2 экз.

 

1(075.8)

Ғ14      Ғабитов, Т.Х.

             Философия [Мәтін]: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Т.Х. Ғабитов; ауд.: Б.М. Сатершинов.- Алматы: Раритет, 2012.- 400б.                     7 экз.

 

76

Д26      Дегтярев, В.М.

             Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник / В.М. Дегтярев.- 4-е изд., стер.- Академия, 2013.- 240 с.                 1 экз.

 

665.6/.7

Д41      Джиембаева, К.И.

             Техника и технология добычи нефти [Текст]: учебное пособие / К.И. Джиембаева, Т.К. Ахмеджанов, М.К. Сакиева.- Алматы: Экономика, 2011.- 300с.                           1 экз.

 

1(075.8)

Д38      Джонстон, Д.

             Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Джонстон; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                     186 экз.

 

930.9(075)

Д64      Досболатова, Ұ.

             Дүниежүзі тарихы: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құралы / Ұ. Досболатова, Б. Әшімова.- өңд.тол.3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 80б.                   3 экз.

 

930.9(075)

Д64      Досболатова, Ұ.

             Дүниежүзі тарихы: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / Ұ. Досболатова, Б. Әшімова, Ш. Аманқұлова.- өңд. тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 52б.                              3 экз.

 

930.9(075)

Д70      Досбулатова, У.

             Всемирная история: Дидактические материалы [Мәтін]: учебн. пособие для 10кл. естеств.-матем. направления общеобразоват. школ / У. Досбулатова, Б. Ашимова, Ш. Аманкулова.- 3-е изд.- Алматы: Мектеп, 2014.- 48с.                           2 экз.

 

930.9(075)

Д70      Досбулатова, У.

             Всемирная история: Методическое руководство [Мәтін]: учебн. пособие для 10кл. естеств.-матем. направления общеобразоват. школ / У. Досбулатова, Б. Ашимова.- 3-е изд.- Алматы: Мектеп, 2014.- 104с.                            2 экз.

 

930.9

Д87     

             Дүние жүзі тарихы [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә. Шүпеков [ж.б.].- өңд. тол.3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 216б.                       25 экз.

 

323(07)

Е82      Есетова, Г.Б.

             Социальная политика Республики Казахстан в годы независимости [Электронный ресурс] / Г.Б. Есетова; рец. Буянова Л.Л.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                            1 экз.

 

811.161.1

Ж26    Жанпейс.У.А.

             Русский язык [Мәтін]: қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Жанпейс.У.А., Қожакеева.Ш.Т.- өңд.толық. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 288б.                25 экз.

 

811.161.1(075)

Ж31    Жанпейс, У.А.

             Русский язык: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: Қазақ тілінде жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сынып мұғалімдеріне арн.оқу құралы / У.А. Жанпейс, Ш.Т. Кожакеева.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 88с.                  3 экз.

 

811.161.1(075)

Ж31    Жанпейс, У.А.

             Русский язык: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: Қазақ тілінде жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сыныбына арн.оқу құралы / У.А. Жанпейс, Ш.Т. Кожакеева.- 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 128с.                            3 экз.

 

811.161.1(075)

Ж31    Жанпейс, У.А.

             Русский язык: Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы [Мәтін]: Қазақ тілінде жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сынып мұғалімдеріне арн. құралы / У.А. Жанпейс, Ш.Т. Кожакеева.- 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 112с.           3 экз.

 

543.544

Ж44    Жебентяев, А.И.

             Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа [Текст]: учебное пособие / А.И. Жебентяев.- Минск: Новое знание, 2013.- 206 с.                            1 экз.

 

821.512.122(075)

З-15     Зайкенова, Р.З.

             Қазақ әдебиеті: Дидактические материалы [Мәтін]: уч.пособие для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Р.З. Зайкенова.- 3-е изд., перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 144б.                   3 экз.

 

372.83(075)

И38     Изотов, М.

             Человек.Общество.Право [Мәтін]: учебник для 10кл. общеобразоват. школ / М. Изотов, А. Нысанбаев, М. Сабит.- Алматы: Мектеп, 2014.- 272с.                      5 экз.

 

530.145

И83     Иродов, И.Е.

             Квантовая физика. Основные законы [Текст]: учебное пособие / И.Е. Иродов.- Москва: Бином, 2007.- 256 с.                         1 экз.

 

514(075)

К15      Кайдасов, Ж.

             Геометрия: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Ж. Кайдасов, В. Гусев.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 40с.                              2 экз.

 

94(574)

К190   Кан, Г.В.

             История Казахстана [Текст]: учебник / Г.В. Кан; рец.: М.К. Койгелдиев и др.- 4-е изд., перераб. и доп.- Алматы: Алматыкітап, 2011.- 312с.: ил.                     4 экз.

 

94(574)(075.8)

К16      Кан, Г.В.

             Қазақстан тарихы [Мәтін]: жоғары оқу орынына арналған оқулық / Г.В. Кан, Н.У. Шаяхметов.- 4-ші басылым өңд. толықт.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 320б.: суретті.                        16 экз.

 

57(075)

К21      Касымбаева, Т.

             Общая биология [Мәтін]: учебник 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Т. Касымбаева, К. Мухаммбетжанов.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 368б.                 7 экз.

 

57(075)

К21      Касымбаева, Т.

             Общая биология: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Т. Касымбаева, А. Кисымова.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 176б.                            2 экз.

 

1(075.8)

К30      Кенни, Э.

             Батыс философиясының жаңа тарихы. 1 том. Антика философиясы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Энтони Кенни; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 408б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                       184 экз.

 

1(075.8)

К30      Кенни, Э.

             Батыс философиясының жаңа тарихы. 2 том. Орта ғасыр философиясы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Энтони Кенни; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 400б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                       184 экз.

 

94(100)

К32      Керимов, Б.К.

             Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Керимов; рец.: Қалменов М.Д., Бекешов С.С.- 20 Мб.- Ақтау: КМТИУ, 2017.- 101 б.                            1 экз.

 

574(072)

К48      Койбакова, С.Е.

             Биосфераның құрылымы мен эволюциясы [Мәтін]: Тәжірибелік (семинарлық) сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық: 5В060800-"Экология" / С.Е. Койбакова, А.М. Каратаева; пікір беруші: С.Сырлыбекқызы.- Актау: КГУТИ, 2017.- 21с.             2 экз.

 

030:811.111

К60      Коллин, Дж.

             Англо-русский. Русско-Английский словарь. 110 тысяч слов с грамматикой [Текст] / Дж. Коллин, А. Савицкий.- Москва: Стандарт, 2015.- 784 с.                            1 экз.

 

030

К60      Коллин, Дж.

             Англо-русский, русско-английский словарь: с общей фонетической транскрипцией 155 тысяч слов [Текст] / Дж. Коллин, Фромм.У.- Москва: Стандарт, 2014.- 928 с.                    1 экз.

 

574(075.8)

К68      Коробкин, В.И.

             Экология [Текст]: учебник / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский; рец.: В.Т. Трофимов и В.М. Коликов.- Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 600 с.                       1 экз.

 

519.21(07)

К65      Кощанова, Г.Р.

             Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика [Электронный ресурс] / Г.Р. Кощанова; пікірші: Садыков Н.Р.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                            1 экз.

 

53(075)

К76      Кронгарт, Б.А.

             Физика [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Б.А. Кронгарт, В. Кем, Н. Қойшыбаев.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 400б.                              25 экз.

 

53(075)

К83      Кронгарт, Б.А.

             Физика [Текст]: учебник для 10кл. естественно - математического направления общеобразовательных школах / Б.А. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшыбаев.- 3-е изд. перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 400с.                     7 экз.

 

53(075)

К76      Кронгарт, Б.А.

             Физика: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Б.А. Кронгарт, В.И. Кем.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 192б.                3 экз.

 

53(075)

К83      Кронгарт, Б.А.

             Физика: Дидактические материалы [Текст]: учебное пособие для 10кл. естественно - математического направления общеобразовательных школах / Б.А. Кронгарт, В. Кем.- 3-е изд. перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 208с.                2 экз.

 

574(075.8)

К89      Кузнецов, Л.М.

             Экология [Текст]: учебник и практикум / Л.М. Кузнецов.- 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2016.- 280 с.                     1 экз.

 

54(075.3)

К89      Кузьменко, Н.Е.

             Начала химии: для пост. в вузы [Текст]: учебное пособие / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, Попков.В.А.- Москва: Лаборатория знаний, 2017.- 704 с.                              1 экз.

 

334(075.8)

К86      Куратко, Д.Ф.

             Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д.Ф. Куратко; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 10-бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 467б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                 189 экз.

 

51(075)

Қ13      Қабдықайыр, К.

             Жоғары математика [Мәтін]: окулык / К. Қабдықайыр.- 5 рет өңделіп, толықт, басылуы.- Алматы: Ақ Шағыл, 2015.- 524 б.                1 экз.

 

172(07)

Қ13      Қабылов, Ә.Д.

             Зиялылық негіздері және қарым-қатынас мәдениеті [Электрондық ресурс] / Ә.Д. Қабылов; пікірші: Нұрдәулетова Б., Айтжанов Х...- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                        1 экз.

 

821.512.122(075)

Қ17     

             Қазақ әдебиеті: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: Жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сынып мұғалімдеріне арн. құралы / Қ. Алпысбаев [ж.б.].- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 144б.                             3 экз.

 

821.512.122(075)

Қ17     

             Қазақ әдебиеті (ХІХ) [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Қ. Алпысбаев [ж.б.].- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 216б.                         25 экз.

 

811.512.122(075)

Қ17     

             Қазақ тілі [Мәтін]: учеб. для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. шк.с рус.яз.обучения / Ж. Адамбаева [ж.б.].- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184б.                   7 экз.

 

811.512.122

Қ17     

             Қазақ тілі: Сөз мәдениеті [Мәтін]: оқулық жалпы білім бер. мек. жаратылыстану-математика бағ. 10-сыныпқа / Н. Оразақынова [ж.б.].- өңд., тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 232б.                           25 экз.

 

342

Қ18     

             Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2016 жыл [Мәтін] / ред топ: М.Б.Қасымбеков, Б.Б.Темірболат, Ж.К. Үсембаева, Т.А. Темірханов,.- Астана: Деловой Мир Астана, 2017.- 368 б.: компакт-диск.- (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы).               5 экз.

 

94(574)

Қ18     

             Қазақстан тарихы: Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә. Төлеубаев [ж.б.].- Алматы: Мектеп, 2014.- 368б.                 25 экз.

 

514(075)

Қ23      Қайдасов, Ж.

             Геометрия: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / Ж. Қайдасов, В. Гусев.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 40б.              3 экз.

 

331.4(072)

Қ41      Қаратаева, А.М.

             Еңбекті қорғау.тәжірибелік (семинарлық) сабақтар орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 5В060800-"Экология" мамандығына [Мәтін] = Охрана труда: метод. указания по вып. прак.(семинарских) занятий / А.М. Қаратаева, А.А. Айтимова; пілір беруші;. Б.С.Сулейменова.- Ақтау: КМТИУ, 2017.- 38б.                   2 экз.

 

57(075)

Қ45      Қасымбаева, Т.

             Жалпы биология [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. Қасымбаева, К. Мұхамбетжанов.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 392б.                  25 экз.

 

57(075)

Қ45      Қасымбаева, Т.

             Жалпы биология: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Т. Қасымбаева, А. Қисымова.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 168б.          3 экз.

 

030:929

Л34    

             Лев Гумилев: энциклопедия [Текст] / гл.ред. Сыдыков Е.Б., сост.Шанбай Т.К.- Москва: Худ.лит., 2013.- 704 с.                       1 экз.

 

159.9(075.8)

М13     Майерс, Д.

             Әлеуметтік психология [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Майерс, Ж. Туенж; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 12 бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 648б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                          189 экз.

 

811.111(072)

М50     Мендибаева, Ш.Ш.

             Базовый основной иностранный язык [Текст]: Методические указания к практическим занятиям. 5В011900-Иностранный язык.Два иностранных языка / Ш.Ш. Мендибаева; рец.: Стамгалиева Н.К.- Актау: КГУТИ, 2018.- 45с.                            1 экз.

 

811.111(072)

М50     Мендибаева, Ш.Ш.

             Иностранный язык [Текст]: Методические указания к практическим занятиям. 5В011900-Иностранный язык.Два иностранных языка.5В020700-Переводческое дело / Ш.Ш. Мендибаева; рец.: Стамгалиева Н.К.- Актау: КГУТИ, 2017.- 45с.              1 экз.

 

327

М551  Мехтиев, Р.

             Әзірбайжан- 2003-2008: заман жайлы ойланғанда [Мәтін] / Р. Мехтиев.- Баку, 2009.- 163 б.                             1 экз.

 

537

М76     Молчанов, А.П.

             Курс электротехники и радиотехники [Текст]: учебное пособие / А.П. Молчанов.- 4-е изд стер.- СПб, 2011.- 608 с.              1 экз.

 

514(07)

М79     Мусалимов, Т.Қ.

             Сызба геометрия мен инжененерлік графика пәнін оқыту технологиясының негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Т.Қ. Мусалимов.- Астана: Фолиант, 2015.- 160 б.                 1 экз.

 

621.3

М86     Мұхити, И.

             Электротехника [Мәтін]: оқулық / И. Мұхити; пікір жазғ.: А.Б. Бекбаева.- 2-ші бас. өңд.- Астана: Фолиант, 2012.- 424 б.                3 экз.

 

330(075.8)

М95     Мэнкью, Г.Н.

             Экономикс [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Г.Н. Мэнкью, М.П. Тейлор; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 4 халықаралық бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 848б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                             190 экз.

 

030:811.111

М98     Мюллер, В.К.

             Новый англо-русский и русско-английский словарь [Текст] = Modern english-russian, russian-english dictionary: 320 000 слов, транскрипция в русско-английском разделе / В.К. Мюллер.- Москва: Рест, 2016.- 624 с.                            2 экз.

 

355.253.2(075)

Н36    

             Начальная военная подготовка: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. общеобразоват. школ / К.Р. Аманжолов [и др.].- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 96с.                            2 экз.

 

621.3.01(07)

Н65     Никулин, В.И.

             Теория электрических цепей [Текст]: учебное пособие / В.И. Никулин; рец., В.М.Кожевников.- Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2013.- 240 с.                2 экз.

 

54(075)

Н90     Нурахметов, Н.

             Химия [Мәтін]: учебник для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Н. Нурахметов, К. Бекишев, Н. Заграничная.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184с.                      7 экз.

 

54(075)

Н90     Нурахметов, Н.

             Химия: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Н. Нурахметов, К. Бекишев, Н. Заграничная.- 3-е изд.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184с.                            2 экз.

 

54(075)

Н90     Нурахметов, Н.

             Химия: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. школ / Н. Нурахметов, К. Бекишев, Н. Заграничная.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 192с.               2 экз.

 

54(075)

Н86     Нұрахметов, Н.

             Химия: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. Заграничная.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 184б.                 2 экз.

 

54(075)

Н86     Нұрахметов, Н.

             Химия: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. Заграничная.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 176б.          3 экз.

 

574(075.8)

Н86     Нұрғызарынов, А.

             Экология және тұрақты даму [Мәтін]: оқулық / А. Нұрғызарынов, Ж. Шілдебаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 б.                1 экз.

 

82-13(07)

Н86     Нұрдәулетова, Б.И.

             Жыраулар поэтикасының тілі [Электрондық ресурс] / Б.И. Нұрдәулетова; пікірші: Садыков Н.Р.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                         1 экз.

 

811.512.122

Н86     Нұржан, Ж.

             Қазақ тілін оқыту технологиясы [Мәтін]: әдістемелік оқу құралы / Ж. Нұржан; пікір жазғ.: Н.Ж. Құрманова ж/е т.б.- 2-ші басылым.- Алматы: Ғылым, 2014.- 204б.                              1 экз.

 

811.161(038)

О 45    Ожегов, С.И.

             Толковый словарь русского языка [Текст]. Ок.100000 слов, терминов и фразеологических выражений: словарь / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.- 28 изд, перераб.- М: Мир и образование, 2015.- 1376 с.                           1 экз.

 

811.512.122

О-65    Оразақынова, Н.

             Қазақ тілі. Сөз мәдениеті: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: Қазақ тілінде жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сынып мұғалімдеріне арн. құралы / Н. Оразақынова, К. Әбдірейімова.- өңд., тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 176б.                3 экз.

 

811.512.122

О-63    Оразбаева, Ф.

             Қазақ тілі. Дидактические материалы [Мәтін]: учеб.пособие для 10кл. естеств.-матем.направления общеобразоват. шк.с рус.яз.обучения / Ф. Оразбаева, А. Рауандина.- 3-е изд., перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 136б.                3 экз.

 

821.512.122(075)

О-96    Ошкина, Т.С.

             Русская литература [Текст] = Орыс әдебиеті: қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 328с.           25 экз.

 

821.512.122(075)

О-96    Ошкина, Т.С.

             Русская литература: Оқу кітабы (хрестоматия) [Текст]: қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т.С. Ошкина.- өңд. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 200с.                 3 экз.

 

512(07)

Ө56     Өрбісінова, Б.Т.

             Алгебра және сандар теориясы [Электрондық ресурс] / Б.Т. Өрбісінова; пікірші: Өтебаев М.Н., Нигметова Г.Н.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                        1 экз.

 

372.83(075)

Ө71     Өскембаева, Г.

             Адам. Қоғам. Құқық: Әдістемелік нұсқаулық [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Г. Өскембаева, А. Маханбетова.- Алматы: Мектеп, 2014.- 112б.                 3 экз.

 

342

П26    

             Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2016 год [Текст] / ред группа: М.Б.Касымбеков, Б.Б.Темирболат, и др.- Астана: Деловой мир Астана, 2017.- 368 с.: компакт-диск.- (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности).                   5 экз.

 

51

П35     Письменный, Д.Т.

             Конспект лекций по высшей математике [Текст] = полный курс / Д.Т. Письменный.- 14-е изд., испр.- Москва: Айрис-пресс, 2017.- 608 с., с илл.- ((Высшее образование)).                             4 экз.

 

821.512.122(075)

Р15      Раева, Г.

             Қазақ әдебиеті: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: Жалпы білім бер. мект. жаратылыстану-мат. бағыт.10 сыныбына арн.оқу құралы / Г. Раева, Ж. Сәметова, А. Далабаева.- өңд.тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 80б.                      3 экз.

 

159.9(075.8)

Р21      Рамендик, Д.М.

             Общая психология и психологический практикум [Текст]: учебное пособие / Д.М. Рамендик.- Москва: Форум, 2013.- 304 с.                 1 экз.

 

32(07)

Р24      Рахметов, Қ.Ж.

             Саясаттану [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Ж. Рахметов, А.Н. Болатова, З.Н. Исмағамбетова.- Алматы: Өлке, 2009.- 176 б.               4 экз.

 

31

Р24      Рахметов, Қ.Ж.

             Социология [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Ж. Рахметов, А.Н. Болатова, З.Н. Исмағамбетова; пікір жазғ.: А. Қасабеков, М.С. Садырова.- Алматы: Өлке, 2005.- 256 б.                        4 экз.

 

316(075.8)

Р51      Ритцер, Д.

             Әлеуметтану теориясы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Ритцер, Д. Степницки; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 10 халықаралық бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 856б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                     190 экз.

 

811.161.1

Р64      Розенталь, Д.Э.

             Русский язык: Орфография. Пунктуация [Текст] / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб.- 18-е изд.- М: АЙБИС-ПРЕСС, 2016.- 384 с.- (Домашний репетитор).                       1 экз.

 

811.161.1

Р 64     Розенталь, Д.Э.

             Русский язык: Орфография. Пунктуация [Текст] / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб.- 17 изд.- М: АЙБИС-ПРЕСС, 2015.- 384 с.- (Домашний репетитор).                       2 экз.

 

811.161.1

Р645    Розенталь, Д.Э.

             Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация, орфографический словарь [Текст] / Д.Э. Розенталь.- М: "Мир и Образование", 2016.- 736 с.                              1 экз.

 

811.161.1

Р64      Розенталь, Д.Э.

             Универсальный справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, практическая стилистика [Текст] / Д.Э. Розенталь.- Москва: ОНИКС: "Мир и Образование", 2016.- 704 с.                      1 экз.

 

030

Р69      Романов, А.С.

             Англо-русский, русско-английский словарь: 120 тысяч слов с грамматикой [Текст] / А.С. Романов.- перераб.- Москва: Стандарт, 2015.- 832 с.                   1 экз.

 

811.161.1(075)

Р89     

             Русский язык: Сборник диктантов и изложений [Мәтін]: Учебное пособие для 10 кл. естеств.-мат. направл. общеобразов. шк. / Сост.Сабитова З.К. Жубуева Ф.Х.- 3-е изд.перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 120с.                2 экз.

 

81(075)

С12      Сабитова.З.К.

             Русский язык [Текст]: учебник для 10 кл.естественно-математического направления общеобразовательных школ / Сабитова.З.К., Жубуева.Ф.Х.- 3- изд., перераб.,.- Алматы: Мектеп, 2014.- 352с.                       10 экз.

 

811.161.1(075)

С121   Сабитова, З.К.

             Русский язык: Дидактические материалы [Мәтін]: Учебное пособие для 10 кл. естеств.-мат. направл. общеобразов. шк. / З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева.- 3-е изд.перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 128с.                   3 экз.

 

811.161.1(075)

С121   Сабитова, З.К.

             Русский язык: Методическое руководство [Мәтін]: Пособие для учителей 10 кл. естеств.-мат. направл. общеобразов. шк. / З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева.- 3-е изд.перераб.- Алматы: Мектеп, 2014.- 224с.                   3 экз.

 

622.244.6

С15      Садуева, Г.К.

             Гидродинамические исследования пластов и скважин [Электронный ресурс] / Г.К. Садуева; рец: Кулиев Ю.М., Бисембаев К.Т.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                        1 экз.

 

622.1/.2(07)

С15      Садуева, Г.К.

             Ограничение водопритоков в скважины [Электронный ресурс] / Г.К. Садуева; рец: Кулиев Ю.М., Бисембаев К.Т.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2018.- 1компакт-диск: 1CD.                              1 экз.

 

338.48

С17      Самойленко, А.А.

             География туризма [Текст]: учебное пособие / А.А. Самойленко.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 368 с.                           1 экз.

 

1

С28      Сәрсенова, Ж.

             Философия [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Сәрсенова; пікір жазғ.: М.Б. Бурабаев.- Алматы: Өлке, 2010.- 232 б.                   6 экз.

 

372.83(075)

С50      Смагулова, С.

             Человек.Общество.Право: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное учебное пособие для 10кл. общеобразоват. школ / С. Смагулова, А. Ахантаева, Н. Кыдыркожаева.- Алматы: Мектеп, 2014.- 120с.                          2 экз.

 

372.83

С52      Смағұлова, С.

             Адам. Қоғам. Құқық: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / С. Смағұлова, Ә. Ахантаева, Н. Қыдырқожаева.- Алматы: Мектеп, 2014.- 144б.          3 экз.

 

338.48

С52      Смыкова, М.Р.

             Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг: учебное пособие / М.Р. Смыкова.- Алматы: НурПресс, 2014.                          1 экз.

 

030

С73     

             Сөздік: Dictionary. Қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған 30000 сөз [Мәтін]: сөздік / құр.С.Д.Чабденова.- Алматы: Аруна, 2015.- 524 б.                       5 экз.

 

621

С89      Суворин, А.В.

             Электрические схемы электроустановок: составление и монтаж: практическое пособие электрикам [Текст]: учебное пособие / А.В. Суворин.- 2-е изд.- Р на/Д: Феникс, 2015.- 541 с.                     1 экз.

 

1(072)

Т12      Табылдиева, О.Д.

             Философия [Мәтін]: тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған әдістемелек нұсқаулық / О.Д. Табылдиева; рец.: С.А.Еділханова.- Ақтау: КМТИУ, 2017.- 43б.                        2 экз.

 

656.073(072)

Т12      Табылов, А.У.

             Организация и технология перевозки грузов [Текст]: методические указания к практическим занятиям специальности: 5В071500- Морская техника и технология, спец-я: Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов / А.У. Табылов, К.С. Рзаева; рец: Жумаев Ж.Ж.- Актау: КГУТИ, 2017.- 44с.                          1 экз.

 

531.8

Т19      Тарг, С.М.

             Краткий курс теоретической механики [Текст]: учебник / С.М. Тарг.- Москва: Высш.школа, 2010.- 416 с.               1 экз.

 

821.161.1

Т23      Татибекова, Г.З.

             Русская литература: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Г.З. Татибекова.- өңд., тол. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 144б.                   3 экз.

 

008(075.8)

Т36      Тер-Минасова, С.Г.

             Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / С.Г. Тер-Минасова; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 320б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                 188 экз.

 

94(574)

Т52      Толеубаева, К.

             История Казахстана [Мәтін]: учебник для 10кл. естественно-матем. направления общеобразоват. школ / К. Толеубаева, Ж. Касымбаев, М. Койгелдиев.- Алматы: Мектеп, 2014.- 376.ил., карты.                            7 экз.

 

94(574)

Т52      Толеубаева, К.

             История Казахстана: Дидактические материалы [Мәтін]: учебное пособие для 10кл. естественно-матем. направления общеобразоват. школ / К. Толеубаева, Ю. Наумова, А. Копекбай.- Алматы: Мектеп, 2014.- 80с.                            2 экз.

 

 

Т52      Толеубаева, К.

             История Казахстана: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естественно-матем. направления общеобразоват. школ / К. Толеубаева, Ю. Наумова, А. Копекбай.- Алматы: Мектеп, 2014.- 104с.                         2 экз.

 

94(574)

Т65      Төлеубаева, К.

             Қазақстан тарихы: Әдістемелік нұсқау [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құралы / К. Төлеубаева, Ю. Наумова, Ә. Көпекбай.- Алматы: Мектеп, 2014.- 96б.                   3 экз.

 

94(574)

Т65      Төлеубаева, К.

             Қазақстан тарихы: Дидактикалық материалдар [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып арналған оқу құралы / К. Төлеубаева, Ю. Наумова, Ә. Көпекбай.- Алматы: Мектеп, 2014.- 80б.                   3 экз.

 

53(075)

Т92      Туякбаев, С.Т.

             Физика: Сборник задач [Текст]: учебное пособие для 10кл. естественно - математического направления общеобразовательных школах / С.Т. Туякбаев, Ш. Тынтаев, Ж.О. Бакынов.- 3-е изд. перераб., доп.- Алматы: Мектеп, 2014.- 200с.                 2 экз.

 

53(075)

Т86      Тұяқбаева, С.

             Физика: Есептер жинағы [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / С. Тұяқбаева, Ш. Тынтаева, Ж. Бақынов.- өңд., толықт. 3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 198б.                3 экз.

 

577(07)

У52     Умирбаева, З.Ч.

             Молекулалық биология [Электрондық ресурс] / З.Ч. Умирбаева; пікірші: Мамаева Ж.Ж.- (20 Мб).- Актау: КГУТИ, 2017.- 1компакт-диск: 1CD.                          1 экз.

 

342

У74     Усенов, С.

             Идеи Нурсултана Назарбаева-идеология независимого Казахстана [Текст] / С. Усенов.- Алматы, 2016.- 280 с.                    1 экз.

 

372.83(075)

У75     Ускенбаева, Г.Ж.

             Человек.Общество.Право: Методическое руководство [Мәтін]: пособие для учителей 10кл. естественно-матем. направления общеобразоват. школ / Г.Ж. Ускенбаева, А. Маханбетова.- Алматы: Мектеп, 2014.- 104с.                          2 экз.

 

342

Ү83      Үсенов, С.

             Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары- тәуелсіз Қазақстанның идеологиясы [Мәтін] / С. Үсенов.- Алматы, 2016.- 284 б.                1 экз.

 

80/81(075.8)

Ф87     Фромкин, В.

             Тіл біліміне кіріспе [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 10-бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 608б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                 189 экз.

 

1(075.8)

Х 39    Хесс, Р.

             Философияның таңдаулы 25 кітабы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Р. Хесс; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 360б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                          188 экз.

 

54(075)

Х45     

             Химия [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Нұрахметов.Н. [ж.б.].- өңд., толықт.3-бас.- Алматы: Мектеп, 2014.- 304б.                25 экз.

 

004(075.8)

Ш35    Шваб, К.

             Төртінші индустриялық революция [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Клаус Шваб; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 200б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                          186 экз.

 

159.9

Ш92    Шульц, Д.

             Қазіргі психология тарихы [Мәтін]: оқулық ағылшын тіл. аударма / Д. Шульц, С.Э. Шульц; ред. алқаның төрағасы: Тәжин М.М.тб.- 11 бас.- Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 448б.- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).                 189 экз.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper