Жаңа басылымдар бюллетені 1-шығарылым (2015)
Бюллетень новых поступлений Выпуск 1 (2015)

1. Базарбаева, Г.С. 
Жоғары математика
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.С. Базарбаева, Ғ.Ә. Баймадиева, М. Райхан; пікір жазғандар: Қ.Н. Оспанов, Ж.М.Идирисов = қысқаша курс.- Алматы: Эверо, 2014.- 201б.

2. Баубеков, С.Д. 
Основы проектирования машин и механизмов
 [Текст]: учебник / С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева; рец:. Ж.Т.Сулейменов.Ж.А.Абдулла.- Алматы: Эверо, 2012.- 440с.

3. Бөрібаев, Б.Б. 
С/С++ тілдерінде программалау
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.Б. Бөрібаев; пікір жазғандар:У.Ә.Сейкетов, Ш.Ә.Жомартова = практикалық курс.- Алматы: Эверо, 2013.- 220б.

4. Такиров, С.У. 
Әдеби сын белестері
 [Мәтін]: ХХ ғасырдың 40-50 жылдарындағы әдеби сын мәселелері / С.У. Такиров; пікір жазғандар:. Д. Ысқақова, С.Б. Жұмағұл = монография.- Алматы: Эверо, 2014.- 152б.

5. Ильмухамедов, Т.Г. 
Кен қазбаларын жүргізу технологиясы
 [Мәтін]: оқулық / Т.Г. Ильмухамедов; пікір жазғандар:М.І.Жәркенов, Ә.Д.Бектібаев, Қ.Х.Нұғманов.- Алматы: Эверо, 2011.- 283б.

6. Қазешев, А. 
Экономикалық мамандықтарпға арналған жоғары математика
 [Мәтін]: оқу құралы / А. Қазешев, С. Нұрпеиісов; пікір жазғандар:Ә.Түнғатаров, Ш.Смағұлов = есептер жинағы.- Алматы: Эверо, 2007.- 294б.

7. Қойбағарова, Т. 
Turbo Pascal программалау тілі
 [Мәтін]: оқулық / Т. Қойбағарова; пікір жазғандар:. Ж.Қ. Нурбекова, А.Ж. Асамбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 264б.

8. Тайжанов, С. 
Спорт ойындары
 [Мәтін]: (әдістемелік-оқу құралы) / С. Тайжанов; пікір жазғандар: Ж.И. Жүнісбеков және т.б.- Алматы: Эверо, 2012.- 184б.

9. Тамаев, С. 
Квантық механиканың есептер жинағы
 [Мәтін]: оқулық / С. Тамаев.- Алматы: Эверо, 2013.- 120б.

10. Хасанов, М.Ш. 
Философия
 [Мәтін]: оқулық / М.Ш. Хасанов, В.Ф. Петрова, Б.А. Джаамбаева; пікір жазғ:Г.Ж.Жұманова, Ж.Ж.Молдабеков, Г.Ж.Нурышева, М.С.Сәбит.- Алматы: Эверо, 2012.- 460б.

11. Бекжанова, С.Е. 
Жүк тасымалдау мен коммерциялық жұмыстардың негіздері
 [Мәтін]. І-бөлім: оқулық / С.Е. Бекжанова, Э.С. Бекжанов, З.К. Битилеуова; пікір жазғандар:. Е.Е. Қарсыбаев, І.С. Қарабасов.- Алматы: Эверо, 2011.- 198б.

12. Бекжанова, С.Е. 
Жүк тасымалдау мен коммерциялық жұмыстардың негіздері
 [Мәтін]. ІІ-бөлім: оқулық / С.Е. Бекжанова, Э.С. Бекжанов, З.К. Битилеуова; пікір жазғандар:. Е.Е. Қарсыбаев, І.С. Қарабасов.- 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2011.- 298б.

13. Жарикбаев, К.Б. 
Психологическая наука Казахстана
 [Текст]: учебное пособие для студентов учебных заведений / К.Б. Жарикбаев; рец.: С.М. Джакупов, Ж.И. Намазбаева, А.М. Ким.- Алматы: Эверо, 2012.- 497с.

14. Жұмақаева, Б.Д. 
Қазақстан тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.Д. Жұмақаева; пікір жазғандар:М.К. Абусеитова, Ж.К. Таймағамбетов, В.С.Осколков.- Алматы: Эверо, 2014.- 320б.

15. Қойшиев, Т.Қ. 
Электроника және күштік техника
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Қ. Қойшиев; пікір жазғандар:К.К. Жумагулов, С.С. Абдуллаев, С.Ш. Қарасай = ттт.- Алматы: Эверо, 2011.- 96б.

16. Нысанбаев, Ә. 
Ғылым тарихы және философиясы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Нысанбаев; пікір жазғандар:Ж.М.Әбділдин, Т.Х.Ғабитов, М.С.Сәбит.- Алматы: Эверо, 2013.- 164б.

17. Тайжанов, С. 
Жеңіл атлетика
 [Мәтін]: әдістемелік құрал / С. Тайжанов; пікір жазғандар: Ж.Ы.Жүнісбеков, Б.С.Бекмұханбетов, А.Әуелхан.- Алматы: Эверо, 2014.- 240б.

18. Шормақова, С. 
Қазақ шешендерінің шығармашылық тұлғасы
 [Мәтін]: оқу құралы / С. Шормақова; пікір жазғандар: Қ. Тамабаева, К.Ә Әбдір.- Алматы: Эверо, 2013.- 152б.

19. Нұрымбетов, Ә.Ү. 
Алгебра және сандар теориясы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Ү. Нұрымбетов, М. Қадірбекова; пікір жазғандар:.М.Б.Мұратбеков, О.С.Сатыбалдиев.- Алматы: Эверо, 2009.- 160б.

20. Карамурзиев, Т.К. 
Экономическая оценка подземных вод Казахстана
 [Текст]. Т.1. Теоретические, методические и практические проблемы / Т.К. Карамурзиев; отв. ред.: И.Т. Тугамбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 280б.

21. Карамурзиев, Т.К. 
Экономическая оценка подземных вод Казахстана
 [Текст]. Т.2. Теоретические, методические и практические проблемы / Т.К. Карамурзиев; отв. ред.: И.Т. Тугамбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 236с.

22. Абдикасова, Г.А. 
Ақпараттық технология
 [Мәтін]: оқулық / Г.А. Абдикасова; пікір жазғандар:Д.Н.Шукаев, К.Б.Нұғманов.- Алматы: Эверо, 2011.- 373б.

23. Аязбаева, Т.Л. 
Жалпы физика курсснан тестік тапсырмалар
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Л. Аязбаева; пікір жазғандар:С.Е. Ерматоа, Н.И. Темірқұлова.- Алматы: Эверо, 2012.- 154б.

24. Еспекова, Л.Ә. 
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
 [Мәтін]: оқу құралы / Л.Ә. Еспекова; пікір жазғандар:Т.Ә.Әбдіғалиева, Г.О. Сыздықова.- Алматы: Эверо, 2014.- 104б.

25. Каргин, Дж.Б. 
Физика
 [Мәтін] / Дж.Б. Каргин, Д.И. Кенжалиев, Г.И. Мухамедрахимова; пікір жазғандар:Д.Г.Мұхамбетов, С.Т.Дүзелбаев = қысқаша анықтамалық.- Алматы: Эверо, 2012.- 249б.

26. Қалиев, Б.А. 
Қазақ тілінің фонетикасы
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.А. Қалиев; рец.Ш.Ш. Жалмаханов. А.Е. Жартыбаев.Т.Т.Пірімбетов.- Алматы: Эверо, 2014.- 168б.

27. Сейпилова, Б. 
Программалау технологиялары: TURBO PASCAL
 [Мәтін]: оқу құралы / Б. Сейпилова; пікір жазғандар: Г.Т. Балақаева, Д. Куренкеева, У.М. Смайлова.- Алматы: Эверо, 2009.- 228б.

28. Сыдықов, Ұ. 
Саясаттану
 [Мәтін]: оқулық / Ұ. Сыдықов; пікір жазғандар:М.С.Машан, Қ.С.Қаражанов, Г.Ж.Кенебаев, Р.Ш.Бердібаев.- 2-басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 132б.

29. Нұрпейісова, Т.Б. 
Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Б. Нұрпейісова, С.Қ. Баймұхамедова, А.Ж. Молдақалықова; пікір жазғандар:Ж.Айтхожаева, И.Т.Өтепбергенова = 1-бөлім.- Алматы: Эверо, 2012.- 156б.

30. Алтаев, Ж. 
Исламская философия
 [Текст]: учебник / Ж. Алтаев, А. Фролоф; рец:Б.Г.Нуржанов, Н.Л.Сеитахметова, Б.Бейсенов.- Алматы: Эверо, 2013.- 596с.

31. Күреңкеев, Т.Б. 
Кванттық механика
 [Мәтін]: оқулық / Т.Б. Күреңкеев, Б.Т. Күреңкей; пікір берушілер:Ж.З.Жаңабаев, М.Б.Мұратбеков = (теориялық физика курсы).- Алматы: Эверо, 2012.- 318б.

32. Ақынбеков, Е.Қ. 
Техникалық термодинамика және жылу беріліс
 [Мәтін]: оқу құралы / Е.Қ. Ақынбеков, М.Қ. Қуатбеков; пікір жазғандар: Т.Омарбекұлы, М.Алтыбаев, С.Көмеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 184б.

33. Жолдасова, Ш.А. 
Материалдар кедергісі
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш.А. Жолдасова, З.Қ. Жоламанова; пікір берушілер:С.М. Ахметовы, Б.Н.Нұралин. = есептер жинағы.- Алматы: Эверо, 2014.- 200б.:, 143сур.20кесте.

34. Мажитаева, Ш.М. 
Русско-англо-казахский разговорник
 [Текст]: справочное издание / Ш.М. Мажитаева, А.А. Мухаметкалиева; рец: Г.И. Исина, Г.Т. Аубакирова.- Алматы: Эверо, 2014.- 112с.

35. Сериков, О.Т. 
Солнечная энергия и ее преобразование
 [Текст]: учебное пособие / О.Т. Сериков, М.Е. Баймиров, И.Т. Туганбаев; рец.: М.Ф. Руденко, В.М. Низовкин.- Алматы: Эверо, 2010.- 220с.

36. Спандиярова, Е. 
Основы научных исследований и инновации
 [Текст]: практическое пособие / Е. Спандиярова; рец.: М.Немеребаев, К. Жамбайбеков.- Алматы: Эверо, 2013.- 136с.

37. Мырзағалиев, Д.М. 
Қазақстанның мұнай және газды аймақтары
 [Мәтін]: оқу құралы / Д.М. Мырзағалиев; пікір жазған:М.Д.Диарұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 126б, 20 сурет.

38. Немеребаев, М. 
Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы
 [Мәтін]: оқулық / М. Немеребаев; пікір жазғандар: С.Ж. Баубеков, т.М.Жүнісбеков.- Алматы: Эверо, 2011.- 332б.

39. Баубеков, С.Ж. 
Әртүрлі бұрғылау әдістеріне арналған ұңғыма құрылымдарын жобалау негіздерімен жалпы мәліметтер
 [Мәтін]: оқу әдістеме / С.Ж. Баубеков, К.С. Таукебаева; рец:Ж.А.Абдула, Е.Спандияров, Т.Л.Аязбаев.- Алматы: Эверо, 2010.- 176б.

40. Ерсеиітов, Ү.Е. 
Жалпы физика
 [Мәтін]: оқу құралы / Ү.Е. Ерсеиітов; пікір жазғандар:Ғ.У.Уалиев, Т.О. Балықбаев, Т.Ақабаев, У.Зияханов.- Алматы: Эверо, 2014.- 120б.

41. Күреңкеев, Т.Б. 
Теориялық физика курсы
 [Мәтін]: оқулық / Т.Б. Күреңкеев, Б.Т. Күреңкей; пікір берушілер:Ж.Абдулла, Т.Бижігітов = 1-кітап.- Алматы: Эверо, 2012.- 352б.

42. Сериков, Т.П. 
Проблемы бурения глубоких нефтяных и газовых скважин
 [Текст]: монография / Т.П. Сериков, В.С. Семенякин, С.Ф. Кадыров; рец.: О.И. Серебряков, И.П. Дороднов.- Атырау-Астрахань: Эверо, 2010.- 296с.

43. Немеребаев, М. 
Тіршілік қауіпсіздігі
 [Мәтін]: оқу құралы / М. Немеребаев; пікір жазғандар:Ә.Ә.Жұмабеков, С.Ж.Баубеков.- Алматы: Эверо, 2012.- 188б.

44. Нұрымбетов, Ә.Ү. 
Сандық әдістер
 [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Ү. Нұрымбетов, Е.М. Құсмұхамбетов; пікір берушілер:М.Б.Тлебаев, Г.К.Сембина.- Алматы: Эверо, 2012.- 80б.

45. Шалғынбаева, Қ.Қ. 
Жоғары мектеп педагогикасы
 [Мәтін] / Қ.Қ. Шалғынбаева, Н.П. Албытова, Т.С. Сламбекова; пікір жазғандар: Г.М.Кертаева, К.Ж.Ибраева, Б.А.Тұрғынбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 272б.

46. Джакупова, Ж.Е. 
Лабораторный практикум по химии нефти специальности 060600 - Химия
 [Текст]: учебное пособие / Ж.Е. Джакупова; рец.: Б.С. Селенова, Р.Ш. Еркасов.- Алматы: Эверо, 2014.- 120с.

47. Рүстемова, Ж.А. 
Қазақ балалар әдебиеті
 [Мәтін]: оқулық / Ж.А. Рүстемова; пікір берушілер:Б.С.Рақымов, Қ.М.Байтанасова, З.Т.Жұмағали, Ж.Т.Балмағамбетова.- Алматы: Эверо, 2014.- 260б.

48. Смағұлов, Ж.Қ. 
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымы
 [Мәтін]: оқулық / Ж.Қ. Смағұлов; пікір жазғандар: Т.К. Кәкішұлы, А.Е. Жартыбаев, А.С. Әбділова, Ж. Жарылғапов.- Алматы: Эверо, 2014.- 482 б.

49. Утеубаев, Э.А. 
Английский язык для студентов языковых специальностей
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Э.А. Утеубаев, Т.А. Пастушенко, Ю.С. Еськова; рец.: Л.А.Шкутина, Н.И.Букетова и др.- Алматы: Эверо, 2014.- 216с.

50. Шукаев, Д.Н. 
Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу
 [Мәтін]: оқулық / Д.Н. Шукаев; пікір жазған:А.Ә.Ташев.- Алматы: Эверо, 2014.- 188б.

51. Утеубаева, Э.А. 
Английский язык для студентов языковых специальностей
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Э.А. Утеубаева, Т.А. Пастушенко, Ю.С. Еськова; рец.: Л.А.Шкутина, Н.И.Букетова и др.- Алматы: Эверо, 2014.- 216с.

52. Абеуова, И.Ә. 
Әлеуметтік психология
 [Мәтін]: оқу құралы / И.Ә. Абеуова, Л.К. Ермекбаева; пікір берушілер: Н.Қ.Тоқсанбаева, Ә.Болтаева.- Алматы: Эверо, 2012.- 238б.

53. Әубәкіров, Я. 
Экономикалық теория негіздері
 [Мәтін]: оқулық / Я. Әубәкіров, К. Нәрікбаев, Есқалиев.М.Байжұмаев.Е.Жәйшібеков.Ж.- Алматы: Эверо, 2011.- 504б.

54. Байөміров, М.Е. 
Стандарттау және метрология негізінде өнімдер мен қызмет түрлерін сертификаттау
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Е. Байөміров, А.Б. Тимбаев, Ж.Қ. Салықбаева; пікір білдіргендер:Б.Б. Оразбаев, Н.М.Ахметов.- Алматы: Эверо, 2014.- 192б.

55. Омарбекова, Ә.С. 
Сандық әдістер
 [Мәтін]: оқулық / Ә.С. Омарбекова, С.Т. Дүзелбаев; пікір жазғ.: С.Н. Боранбаев, А.А.Шәріпбаев, Р.Д.Туребаева.- Астана: ҚАТУҒБО, 2013.- 220б.

56. Тимбаев, А.Б. 
Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии
 [Текст]: учебное пособие для специальности "Сертификация в нефтяной и газовой промышленности" / А.Б. Тимбаев, М.Е. Баймиров; рец.: Б.Б. Оразбаев, Н.М. Ахметов.- Алматы: Эверо, 2014.- 248с.

57. Шаяхметова, Н.К. 
Русский язык
 [Текст]: обучение научному стилю / Н.К. Шаяхметова.- 2-ое изд., дораб.- Алматы: Эверо, 2014.- 220 с.

58. Шүленбаева, Ұ. 
Кәсіби қазақ тілі
 [Мәтін]: оқулық / Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева; пікір жазғандар:Б.Қ.Момынова, Б.Қасым, Т.Садақбаева = (тау-кен саласындағы мамандықтарға арналған).- Алматы: ҚазҰУ, 2008.- 302б.

59. Абдрахманова, А.Т. 
Конфликтология
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Абдрахманова, М.Н. Оспанбаева; пікір жазғандар:Т.К.Кенжебаев, А.Ш.Стыбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 130б.

60. Бекботаев, А.Т. 
Литология
 [Мәтін]: оқулық / А.Т. Бекботаев; пікір жазғандар: Ғ.Х. Ергалиев, О.Б.Бейсеев, Г.Ж. Жолтаев.- 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 286б.

61. Дәркенбаев, Е.Д. 
Кеңістікте жоспарлау, жер ресурстарын пайдалануды болжау
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік кешен / Е.Д. Дәркенбаев; пікір жазған: Т.Т.Айменов.- Алматы: Эверо, 2014.- 100б.

62. 
Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы
 [Мәтін]: 2014жылғы қаңтар-ақпан / Маңғыстау облысының Статистика Департаменті = Социально-экономическое развитие Мангистауской области.- Астана: ИП Мега Принт, 2014.- ай сайынғы ақпараттық - талдамалы журнал.

63. 
Электротехника и электроника
 [Текст]: учебник / А.Н. Горбунов [и др.]; под ред.: А. Кравцова.- Алматы: Эверо, 2012.- 660с.

64. Джабагина, З.К. 
Электрлік өлшеулер
 [Мәтін]: оқу құралы / З.К. Джабагина, К.Ж. Койшибаева; пікір жазған: Т.А.Садыкбек.- Алматы: Эверо, 2014.- 184б.

65. Ибылдаев, М.Х. 
Мұнай-газ саласындағы техника және технологиялар
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Х. Ибылдаев, М.Д. Аязбай; пікір жазғандар: С.С.Жүнісбеков, М.Ж.Сексенбай, Е.С. Жылқыбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 240б.

66. Баубеков, С.Ж. 
Стандарттау, сертификаттау және метрология
 [Мәтін]: оқулық / С.Ж. Баубеков; рец.:Ж.А.Абдула, М. Немеребаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 328 б.

67. Мунатаева, Э.М. 
Учебное пособие по английскому языку для студентов специальности "Юриспруденция"
 [Текст] / Э.М. Мунатаева; рец.: М.М. Увайсова, П.М. Кудабаева, А.К. Байбосынова.- Алматы: Эверо, 2014.- 104с.

68. Нұрманов, М.Ш. 
Метрология және стандарттау
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Ш. Нұрманов, А.Т. Құрманов; пікір жазған: А. Тұяқбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 116б.

69. Нұрпейісова, Т.Б. 
Тау-кен машиналарын пайдалану кезіндегі жұмыс орнын автоматтандыру
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Б. Нұрпейісова; пікір жазғ.: Б.Д. Хасаров, Г.А. Самагулина, Р.К. Ускенбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 112 б.: сурет, кесте.

70. 
Элементная сера: свойства получение применение проблемы экологии
 [Текст]: учебное пособие / Т.П. Сериков, К.И. Дюсенгалиев, Д.К. Кульбатыров, А.К. Шахманова; рец.: О.С. Нурсултан.- Алматы: Эверо, 2014.- 132с.

71. Адырбеков, М.А. 
Теориялық механика
 [Мәтін]: оқу құралы / М.А. Адырбеков; пікір жазғандар: С.С. Жүнисбеков, Д.О. Сәбденов.- Алматы: Эверо, 2014.- 332б.

72. Тайжанов, С. 
Дене тәрбиесі
 [Мәтін]: жоғары оқу орындарына арналған оқулық / С. Тайжанов, А. Қарақов; пікір жазғандар: І.Қ. Адамбеков, Б. Бекмұханбетов = ІV-кітап.- өңд. толық. 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 368б.

73. Тайжанов, С. 
Салауатты өмір салтының негіздері
 [Мәтін]: әдістемелік құрал / С. Тайжанов; пікір жазғандар: А. Буркашов, Б. Бекмұхамбетов, С. Шоқбытов.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.

74. Төлебаев, Ж.С. 
Қаржылық менеджмент
 [Мәтін]: дәрістік топтама / Ж.С. Төлебаев, К.Ш. Сыздықова; пікір жазғандар: А.Ж. Сапарбаев, К.О. Шаяхметова.- Алматы: Эверо, 2014.- 196 б.

75. Ахметов, Е.С. 
Жер мен жылжымайтын мүлікке баға беру
 [Мәтін]: оқу құралы / Е.С. Ахметов, Н.А. Тұрсынбаев; пікір жазғандар: С.Д. Тажибаев, Т.Т. Айменов, С.М. Қойбақов.- Алматы: Эверо, 2014.- 144б.

76. 
Иностранный язык для академических целей
 [Текст]: учебно-методическое пособие / Г.Н. Акбаева, Ж.А. Есказинова, Н.В. Дениварова, Е.О. Бабушкина; рец.: Б.Р. Оспанова, Б.М. Ибраева = Foreign language for the academic purposes.- Алматы: Эверо, 2014.- 152с.

77. Мардонов, Б.М. 
Расчетно-проектировочные работы по сопротивлению материалов
 [Текст]: учебное пособие / Б.М. Мардонов, М.Э. Эргашов, М.Е. Баймиров; рец.: А.У. Айткулов, О.А. Тимантеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 276с.

78. Абдрахманова, Г.Х. 
Қазақ тілі
 [Мәтін]: оқу құралы / Г.Х. Абдрахманова, Б.М. Айтбаева; пікір жазғандар:А.С.Әбділова, Ш.Ш. Жалмаханов, Қ.С. Қалыбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 132б.

79. Әбеуова, И.Ә. 
Кәсіби бағыттылықты қалыптастыру
 [Мәтін]: оқу құралы / И.Ә. Әбеуова; рец: М.Н.Махаманова, Д.З.Жусупова.- Алматы: Эверо, 2014.- 112б.

80. Бөлешев, М.Ә. 
Дене тәрбиесі мен спорт медицинасы
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Ә. Бөлешев.- Алматы: Эверо, 2014.- 144б.

81. Заркенова, Л.С. 
Арнайы педагогика
 [Мәтін]: оқу құралы / Л.С. Заркенова, Н.Н. Омарова, Б.И. Ильясова; пікір жазғандар: Н.А. Минжанов, және т.б.- Алматы: Эверо, 2014.- 180б.

82. Кенжәлиев, Д.И. 
Астрономияның алғашқы бөлімдері
 [Мәтін]: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Д.И. Кенжәлиев; пікір жазғандар: Ж.С. Сырым, С.Х. Ахметкереев.- Алматы: Эверо, 2014.- 256б.

83. Нысанбаев, Ә. 
Социология
 [Мәтін]: оқулық / Ә. Нысанбаев; рец.: К.У. Биекенов, М.С. Садырова.- Алматы: Эверо, 2014.- 208б.

84. Бектаев, Қ.Б. 
Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика
 [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Б. Бектаев; пікір жазғ.: С. Жарқынбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 432б.

85. Икиманова, Г.Қ. 
Емдік гимнастика
 [Мәтін]: оқулық / Г.Қ. Икиманова.- Алматы: Эверо-Қазақтың спорт және туризм академиясы, 2014.- 133б.

86. Икиманова, Г.Қ. 
Массаж
 [Мәтін]: оқулық / Г.Қ. Икиманова.- Алматы: Эверо-Қазақтың спорт және туризм академиясы, 2014.- 152б.

87. Сраубаев, Е.Н. 
Өндірістік токсикология негіздері. Өндірістік улар және уланулар
 [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Е.Н. Сраубаев, С.Р. Жакенова, Н.У. Шинтаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 156б.

88. Шаяхметова, Н.К. 
Обучение студентов русской профессиональной лексике специальности металлургия и горное дело
 [Текст]: учебное пособие / Н.К. Шаяхметова.- Алматы: Эверо, 2014.- 84 с.

89. Қойбағарова, Т. 
Информатиканы оқыту әдістемесі
 [Мәтін]: оқулық / Т. Қойбағарова, Р. Ельтинова; пікір жазғандар: Ж.Қ. Нурбекова, А.Ж. Асамбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 412б.

90. Қойшиев, Т.Қ. 
Электр энергетика
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Қ. Қойшиев, Қ.Ж. Қойшибаева, Г.Т. Еркелдесова; пікір жазғандар: Г.Х Хожин, Н.Қ.Қожаспаев, Қ.О.Қожамбердиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 280б.

91. Күреңкеев, Т.Б. 
Векторлық және тензорлық талдау
 [Мәтін]: оқулық / Т.Б. Күреңкеев, Б.Т. Күреңкей; пікір берушілер: А.Н.Наурызбаев, И. Абитбеков = Математикалық физика теңдеулері.- Алматы: Эверо, 2014.- 196 б.

92. Мейірбеков, А.Қ. 
Табиғатты пайдалану және оны қорғау негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Мейірбеков, Г. Әлімбетов, С. Оспанова.- Алматы: Эверо, 2014.- 152 б.

93. Мухамбеткалиев, К.И. 
Еңбек қорғау
 [Мәтін]: оқу құралы / К.И. Мухамбеткалиев; рец: М.Е.Байөміров, С.Н.Тойбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 152б.

94. Мырзағалиев, Д.М. 
Қазақстанның мұнай және газды аймақтары
 [Мәтін]: оқу құралы / Д.М. Мырзағалиев; пікір жазған:М.Д.Диарұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 152б, 20 сурет.

95. Нысанбаев, А.Н. 
Политология
 [Текст]: учебник / А.Н. Нысанбаев; М.С.Аженов, К.Н.Бурханов.- Алматы: Эверо, 2014.- 384с.

96. Тажикова, С.М. 
Электромеханика және электротехникалық жабдық
 [Мәтін]: оқу құралы / С.М. Тажикова, К.Ж. Койшибаева; пікір жазған: Қ.О.Қожамбердиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 264б.

97. 
"Университет қабырғасында білім беру мен ғылымды дамытудың өзекті мәселелері" атты студенттердің Маңғыстау облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы
 [Мәтін]: 15 қазан 2013 жыл конференция материалдар жинағы / рец.: Ғ. Қабекенов.- Ақтау: облыстық баспахана, 2014.- 300 б.

98. Орынбаев, А.Ә. 
Қазақша-орысша-ағылшынша лингвистикалық терминдер сөздігі
 [Мәтін]: сөздік / А.Ә. Орынбаев, А.Н. Шманова, М.Ш. Сарыбай = Казахско-русский-английский словарь лингвистических терминов.- Алматы: Эверо, 2014.- 164 б.

99. Саржанова, К.Ш. 
Стандарттау негіздері
 [Мәтін]: оқулық / К.Ш. Саржанова; пікір берушілер: Е.С. Спандияров, Р.Т.Қауымбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 166б.

100. Сүлейменова, Ж. 
Қазақ тілін оқыту әдістемесінен қысқаша анықтағыш сөздік
 [Мәтін]: (барлығы 290 сөз және сөз тіркесі қамтылған) / Ж. Сүлейменова, А. Орынбаев, Ж. Абитжанова; пікір жазғандар: А.Ө. Айтбаев, Р.Ә. Шаханова.- Алматы: Эверо, 2014.- 240 б.

101. Үсіпбаева, М.Е. 
Экономикалық-математикалық модельдеу пәнінің есептер жинағы
 [Мәтін]: оқу құралы / М.Е. Үсіпбаева; пікір жазғандар: М.Б.Ғаббасоа, Б.Ж.Тәжибаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 100б.

102. Доғалов, А.Н. 
Тұрар Рысқұловтың экономикалық көзқарастары
 [Мәтін] / А.Н. Доғалов.- Алматы: Арыс, 2013.- 128 б.

103. Жотабаев, Н.Р. 
Долгое эхо ядерных испытаний
 [Текст]: посвящается 20-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона (1991-2011) / Н.Р. Жотабаев.- Алматы: Самара-Принт, 2011.- 248 с.

104. Тайжанов, С. 
Қазақтың ұлттық ойындары
 [Мәтін]: оқу құралы / С. Тайжанов.- Алматы: Эверо, 2014.- 124б.

105. Ашимбаев, Д.Р. 
Кто есть кто в Казахстане
 [Текст]: биографическая энциклопедия 2012-2013 / Д.Р. Ашимбаев; науч. ред. В.Н. Хлюпин.- 12-е изд. и доп.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2012.- 1272 с.

106. Kunanbayeva, S.S. 
Tne modernization of foreign language education: tne linguocultural-communicative approacn
 [Текст]: Dedicated to the 70 th Anniversary of founding the Kazakh Ablai Khan University of international Relations and World Languages / S.S Kunanbayeva = Модернизации образования иностранных языков.- London: Hertforfshire Press, 2013.- 294 с.

107. Үкібаев, Е. 
Салық саласында қолданылатын сөздік
 [Мәтін]: сөздік / Е. Үкібаев; құраст: Е.Үкібаев, Ғ.А.Тұяқтаев, Ә.О. Ыбырайым.- Алматы: Эверо, 2014.- 128б.

108. Хакімжанов, Т.Е. 
Еңбек қорғау
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Е. Хакімжанов; пікір берушілер: М.Қ.Дүйсебаев, С.Х.Дүкембай, Е.Б.Өтепов.- Алматы: Эверо, 2014.- 240б.

109. Мурзагалиев, Д.М. 
Геология и нефтегазоносность Западного Казахстана
 [Текст]: учебное пособие / Д.М. Мурзагалиев; рец: М.Д. Диаров, Л.В.Шестоперова.- Алматы: Эверо, 2014.- 180с., ил., 56, библ.133-наз.

110. Биекенов, К.Ү. 
Әлеуметтану
 [Мәтін]: оқу құралы / К.Ү. Биекенов, М.С. Садырова; пікір жазғандар: Г.О.Абдикерова, М.А.Абишев, З.А.Ноғайбаева = ұғымдар мен баламалар.- Алматы: Эверо, 2014.- 400б.

111. Габов, Ю.Д. 
Экологическая безопасность Казахстана
 [Текст]: учебное пособие / Ю.Д. Габов, В.Э. Кист, Серых В.И, Узбеков В.А, Кудеринов Т.К. Борисенко А.В; рец: Д.М.Джангозина, Ю.Д.Обухов = (мифы и реальность).- Алматы: Эверо, 2014.- 544с.

112. Сағынаев, А.Т. 
Көміртекті материалдарды өңдеудің химиялық процестерінің теориялық негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Сағынаев; рец: Е. Қалдыгөзов, И.Н. Нұрлыбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 144б.

113. Серіков, Т.П. 
Қазақстанда мұнай өңдеу мен мұнай химиясы салаларының мәселелері мен оларды дамыту жолдары
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.П. Серіков; рец: Б.Б.Оразбаев, Е.Ғ.Ғилажов.- Алматы: Эверо, 2014.- 1028б.

114. Алшымбаев, З. 
Аманат арқалаған жылдар
 [Мәтін]. Кн.1. Мақалалар, сұхбаттар, депутаттық сауалдар, шақырулар, құттықтаулар / З. Алшымбаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 560б+ суреттер.

115. Алшымбаев, З. 
Аманат арқалаған жылдар
 [Мәтін]. Кн.2. Мақалалар, сұхбаттар, лебіздер, хаттар / З. Алшымбаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 504б+ суреттер.

116. 
Маңғыстау облысының инвестициялық және құрылыс қызметі 2009-2013 жж.
 [Мәтін]: Статистикалық жинақ / ред. басқ. Ш.Р. Шақабаева = Инвестиционная и строительная деятельность в Мангистауской области.- Астана: ИП "Мега Принт", 2014.- 40б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

117. 
Маңғыстау облысының кәсіпорындары мен ұйымдарының қаржылары
 [Мәтін]: Статистикалық жинақ / ред. басқарғ.: Ш.Шакабаева = Финансы предприятий и организаций Магистауской области 2009-2013.- Ақтау, 2014.- 60 бет.- (Маңғыстау облысының статистика департаменті).

118. 
Маңғыстау облысының негізгі еңбек рыногының индикаторлары
 [Мәтін]: статистикалық жинақ / ред.басқарған: Ш. Шакабаева = Основные индикаторы рынка труда в Мангистауской области. 2008-2010 статистический сборник.- Ақтау, 2014.- 47 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

119. 
Маңғыстау облысының негізгі қорлар жағдайы туралы
 [Мәтін]: 2009-2016 статистикалық жинақ / Маңғыстау облысының Статистика департаменті = О состоянии основных фондов Мангистауской области.- Астана: ИП Мега Принт, 2014.- 60б.

120. 
Маңғыстау облысының өнеркәсібі
 [Мәтін]: статистикалық жинақ / ред.басқарған: Ш. Шакабаева = Промышленность Мангистауской области. 2009-2013 статистический сборник.- Ақтау, 2014.- 50 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

121. 
Маңғыстау облысының статистикалық жылнамалығы 2009-2013
 [Мәтін]: статистикалық жылнамалығы / бас ред.: Ш.Р. Шақабаева = Статистический ежегодник Мангистауской области.- Астана: ИП" Мега Принт", 2014.- 371 б.

122. 
Маңғыстау облысының тұрғын үй қоры туралы (2009-2013)
 [Мәтін]: Статистикалық журнал / ред. басқ.: Ш.Шакабаева = О жилищном фонде Мангистауской области.- Ақтау, 2014.- 30 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

123. 
Маңғыстау облысының шағын кәсіпорындар қызыметі
 [Мәтін]: статистикалық жинақ / ред.басқарған: Ш. Шакабаева = Деятельность малых предприятий Мангистауской области. 2009-2013 статистический сборник.- Ақтау, 2014.- 60 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

124. 
Маңғыстау облысындағы көлік және байланыс
 [Мәтін]: статистикалық жинақ / ред.басқарған: Ш. Шакабаева = Транспорт и связь в Мангистауской области 2009-2013 статистический сборник.- Астана: ИП"Мега Принт", 2014.- 21 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

125. 
Маңғыстау облысындағы халықтың тұрмыс деңгейі 2009-2013
 [Мәтін]: Статистикалық журнал / ред. басқ.: Ш. Шакабаева = Уровень жизни населения в Мангистауской области.- Астана: ИП"Мега Принт", 2014.- 26 бет.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

126. 
Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығы
 [Мәтін]: статистикалық жинақ / ред.басқарған: Ш. Шакабаева = Сельское хозяйство Мангистауской области 2009-2013 статистический сборник.- Астана: ИП"Мега Принт", 2014.- 36 б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

127. 
Маңғыстау облысының әйелдері мен ерлері
 [Мәтін]: Статистикалық жинақ 2009-2013жж. / ред. басқ. Ш.Р. Шақабаева = Женщины и мужчины Мангистауской области.- Астана: ИП "Мега Принт", 2014.- 50 б.

128. 
Маңғыстау облысының бағалары мен индекстері
 [Мәтін]: 2009-2013 = Индексы и цены Мангистауской области.- Астана: ИП Мега Принт, 2014.- 60б.- (Маңғыстау облысының Статистика департаменті).

129. 
Маңғыстау облысының бөлшек және көтерме саудасы
 [Мәтін]: Статистикалық жинақ / Маңғыстау облысының статистика департаменті = Розничная и оптовая я торговля в Магистауской области.- Астана: ИП "Мега Принт", 2014.- 57 бет.

130. Сағындықова, Э.Ө. 
Оқу проектілері - болашақ мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру құралы
 [Мәтін]: (жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған әдістемелік құрал) / Э.Ө. Сағындықова; рец.: С.А. Ұзақбаева.- Алматы: Ғылым, 2005.- 80б.

131. Сулейменова, Т.Н. 
Материалтану негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.Н. Сулейменова.- Алматы: Эверо, 2014.- 142б.

132. Егембердиева, Е. 
Тербелістер
 [Мәтін]: оқу құралы / Е. Егембердиева; пікір жазғандар: С.С. Жүнісбеков, Т.Б. Күренкеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 96б.

133. Күреңкеев, Т.Б. 
Статистикалық физика және термодинамика
 [Мәтін]: оқулық / Т.Б. Күреңкеев, Б.Т. Күреңкей; пікір білдірушілер: Ж.Абдулла, Т.Бижігітов.- Алматы: Эверо, 2014.- 288б.

134. Сейсенбеков, Е.К. 
Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі
 [Мәтін]: педагогикалық мамандықтарға арналған оқулық / Е.К. Сейсенбеков; пікір жазғандар: Х.Ф. Анаркулов, А.Ә.Жұмаділханов.- Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 433 б.

135. Сейсенбеков, Е.К. 
Спорт теориясы мен әдістемесі
 [Мәтін]: педагогикалық мамандықтарға арналған оқулық / Е.К. Сейсенбеков; пікір жазғандар: І.Қ. Адамбеков, Ж.А. Усин, Ғ. М. Сарсекеев.- Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013.- 332 б.

136. Кемеңгерұлы, Қ. 
Үш томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.1. зерттеулер, мақалалар, пьесалар, әңгімелер т.б. / Қ. Кемеңгерұлы; пікір жазғ.:М. Құл-Мұхаммед, С.С. Қирабаев, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 320б.- (Алаш мұрасы).

137. Кемеңгерұлы, Қ. 
Үш томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.2. оқу құралы / Қ. Кемеңгерұлы; пікір жазғ.:М. Құл-Мұхаммед, С.С. Қирабаев, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 336б.- (Алаш мұрасы).

138. Көпейұлы, М. 
Көп томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.4. өлеңдер, дастандар, аңыз-хикаяттар, т.б. / Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы; ред.: А. Ісімақова.- Алматы: Алаш, 2005.- 336б.- (Алаш мұрасы).

139. Мұхамедханов, Қ. 
Көп томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.1. зерттеулер, мақалалар / Қ. Мұхамедханов; пікір жазғ.: С.С. Қирабаев, Р.Ф. Нұрғали, С. Қасқабасов.- Алматы: Алаш, 2005.- 352б.- (Алаш мұрасы).

140. Мұхамедханов, Қ. 
Көп томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.2. зерттеулер, мақалалар / Қ. Мұхамедханов; пікір жазғ.: С.С. Қирабаев, Р.Ф. Нұрғали, С. Қасқабасов.- Алматы: Алаш, 2005.- 344б.- (Алаш мұрасы).

141. Нурашева, К.К. 
Содержание и методика проведения деловых игр
 [Текст]: учебное пособие / К.К. Нурашева; рец: Т.И.Исахметов, С.Ж.Жакипбеков, А.А.Камалов.- Алматы: Эверо, 2014.- 328с.

142. Нұрмақов, Н. 
Шығармалар жинағы
 [Мәтін]: мақалалар, баяндамалар / Н. Нұрмақов; пікір жазғ.:М. Құл-Мұхаммед, С.С. Қирабаев, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 280б.- (Алаш мұрасы).

143. Аймауытов, Ж. 
Бес томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.3. повесть, әңгімелер, аудармалар / Ж. Аймауытов; пікір жазғ.: С.С. Қирабаев, З. Ахметов, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 232б.- (Алаш мұрасы).

144. 
Алаш қозғалысы
 [Мәтін]. Т.2: құжаттар мен материалдар жинағы. Желтоқсан 1917ж. мамыр 1920ж. / пікір жазғ.:М. Құл-Мұхаммед, Е. Қосубаев, С. Қасқабасов т.б. = Движение Алаш.- Алматы: Алаш, 2005.- 496б.- (Алаш мұрасы).

145. Байтұрсынұлы, А. 
Көп томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.3. Тіл құралы: (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері) / А. Байтұрсынұлы; ред.: А. Ісімақова.- Алматы: Алаш, 2005.- 352б.- (Алаш мұрасы).

146. Сейсенбеков, Е.К. 
Дене шынықтыру және спорт тарихы
 [Мәтін]: педагогикалық мамандықтарға арналған оқулық / Е.К. Сейсенбеков; пікір жазғандар: І.С. Сманов, Т.М. Мамбеталиев.- Шымкент: М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ, 2009.- 148 б.

147. Торайғыров, С. 
Үш томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.3. "Кім жазықты" / С. Торайғыров; пікір жазғ.: З. Ахметов, С.С. Қирабаев, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 232б.- (Алаш мұрасы).

148. Тілепбергенұлы, Ж. 
Екі томдық шығармалар жинағы
 [Мәтін]. Т.1: әңгімелер, фельетондар, мақалалар / Ж. Тілепбергенұлы; пікір жазғ.:М. Құл-Мұхаммед, С.С. Қирабаев, С. Қасқабасов т.б.- Алматы: Алаш, 2005.- 280б.- (Алаш мұрасы).

149. Унаспеков, Б.Ә. 
Жылутехникасы
 [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ә. Унаспеков, М.Ә. Әділбеков; пікір берушілер:Б.З.Алиев, К.К. Алимова, М.Б.Көшімбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 232б.-сурет 35.кесте 20.

150. Шүкірбекова, А.Б. 
Токсикологиялық химия
 [Мәтін]: оқулық / А.Б. Шүкірбекова; рец: С.К. Ордабаева, Р.М.Абдулабекова, З.Б.Сахипова.- Алматы: Эверо, 2014.- 504б.

151. Молдағалиева, Ш.Б. 
Емдік дене шынықтыру, бейімделу дене шынықтыру және массаж
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш.Б. Молдағалиева; пікір жазған: А.К. Караков.- Алматы: Эверо, 2014.- 176б.

152. Пұсырманова, Г.Ж. 
Мұнай мен газдың химиясы және физикасы
 [Мәтін]: оқулық / Г.Ж. Пұсырманова, Н.М. Дәуренбек, К.С. Надиров; пікір берушілер: О.Қ.Бейсенбаев, Б.Т.Өтелбаев, А.М.Аширов.- Алматы: Эверо, 2014.- 348б.58 кесте, 88 сур.

153. Рахманова, Ж.С. 
Метрология негіздері
 [Мәтін]: жоғары оқу орындарына арналған оқулық / Ж.С. Рахманова; пікір жазғандар: М.Н. Немеребаев, М.Ш. Бекмұханбетов.- Алматы: Эверо, 2014.- 188б.

154. Әбдікәрім, Т.М. 
Қазақ тілі білімінің ғылыми зерттеу негіздері
 [Мәтін]: оқу құралы / Т.М. Әбдікәрім, Н.Б. Мұхтарова; пікір жазғ.: А.Ж. Жақыпов, С.Қ. Әлісжанов, Ж. Балтабаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 288б.

155. Бахтыбекова, Ш.М. 
География ғылымдарының тарихы
 [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Бахтыбекова, Н.Ж. Әбдікерімова, Н.Л. Ибраимов; рец.: А.К. Ботбаев, Г.Е. Санай, А.Қ. Даменова.- Алматы: Эверо, 2014.- 148б.

156. Сериков, Т.П. 
Органические дисульфиды: свойства, выделение, применение
 [Текст]: монография / Т.П. Сериков, А.К. Дюсенгалиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 168 с.

157. Шаяхметова, Н.К. 
Казахские фразеологизмы в картинках
 [Текст]: учебное пособие / Н.К. Шаяхметова; рец: З.К.Сабитова, Г.Н.Смагулова = для изучающих казахский язык и русский как иностранный.- Алматы: Эверо, 2014.- 108с.

158. Шукаев, Д.Н. 
Анализ и моделирование информационных процессов
 [Текст]: учебник для магистрантов технических специальностей вузов Казахстана / Д.Н. Шукаев; рец.: А.Ә.Ташев.- Алматы: Эверо, 2014.- 188 с.

 

159. Мухамадиев, Х.С. 
Пособие по научному стилю речи
 [Текст]: учебное пособие / Х.С. Мухамадиев; рец: К.К. Ахмедьяров, А.Ш.Алтаева, С.В.Ананьева = (для казахских отделений).- 3-е изд.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 210с.

ЕСЕНОВ Шахмардан
Краеведение Мангистау
© 2010-2018 Designed by Library. Powered by JoomShaper